bartcaron.be

Subsidiëring fases. 2 & 3 restauratie Lam Gods gegarandeerd

Ingediend op juni 9th, 2016 door bartcaron

Op mijn vraag beloofde minister Sven Gatz vandaag in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement bijkomende middelen vrij te maken voor de restauratie van het Lam Gods. Hij wil er de reserves van het Topstukkenfonds, 1.195.000 euro voor vrijmaken.

De eerste fase van de restauratie van het ‘Lam Gods’ leverde buitengewoon interessante resultaten op. Het verwijderen van deze vernislagen levert een spectaculair resultaat op en doet de kleuren opnieuw oplichten. Maar met de opzienbarende ontdekkingen, – overschilderingen die worden verwijderd – zal het werk pas écht opnieuw terug schitteren zoals rond 1430.

Het restauratiedossier werd door de ministers bevoegd voor het roerend erfgoed en voor onroerend erfgoed goedgekeurd in 2012. Ze trokken elk 504.173,25 euro uit, goed voor 80 % van de restauratiekosten. Er kwamen nog bijkomende ontdekkingen die leidden tot bijkomende restauratiekosten die vanuit’ beide beleidsdomeinen werden gefinancierd.

Vanaf 2018 komt de tweede fase aan, de restauratie van de panelen van fase 2 en 3. De kans lijkt reëel dat de restaurateurs ook daar op overschilderingen zullen stoten, ook op de houten kaders . Maar daarvoor is er voorlopig geen budgettaire ruimte. Er is alleen subsidie voor de verwijdering van het oppervlaktevuil en de vergeelde vernissen, en de vernieuwing van enkele oude retouches.

Een halve restauratie is toch niet aanvaardbaar? Daarover ondervroeg Groen parlementslid de minister. Minister Gatz meent velen dat de middelen tot nu toe goed besteed zijn. Hoe de tweede fase zal verlopen en vooral gefinancierd worden, daarvoor is het nog te vroeg. Pas na grondig onderzoek, medio 2018, zal duidelijk worden hoe de reële toestand is van de binnenste panelen, en derhalve hoe complex de tweede fase zal zijn. Maar, hij beloofde dat, als er bijkomende middelen nodig zijn voor de restauratie, er in het kader van de Vlaamse regering gezocht zal worden naar een oplossing. Sven Gatz wil daar de reserve van het Topstukkenfonds, 1.195.000 euro voor vrijmaken.

Dat de kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal anticipeert op een glorierijke toekomst van het Lam Gods is-blijkt uit de intentie om in de kathedraal, om met steun van Toerisme Vlaanderen, een nieuw bezoekerscentrum te bouwen voor het Lam Gods. Dat moet klaar zijn in 2020, als het Lam Gods terugkeert naar de kathedraal.

Door de complexiteit van de restauratie zal deze vertraging oplopen. De fases 2 en 3 zullen niet afgerond zijn. Dat kan een probleem vormen, vooral voor de eigenaar, de kerkfabriek. Die moet misschien langer dan verwacht inkomsten derven van de bezoekers aan het Lam Gods. Het zal creativiteit vergen van alle betrokkenen om het tentoonstellen van het Lam Gods toch mogelijk te maken, terwijl er nog verschillende panelen moeten gerestaureerd worden. Echter, de openbare restauratie zelf in het Museum voor Schone Kunsten, uitgevoerd door restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium. Is een aantrekkelijke toevoeging aan de tentoonstelling. Het is een buitengewoon evenement op zichzelf.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Subsidiëring fases. 2 & 3 restauratie Lam Gods gegarandeerd

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie