bartcaron.be

Waarom de Vlaamse regering kunstenaars niet meer graag ziet

Ingediend op juli 1st, 2016 door bartcaron

Het stof van de subsidieverdeling in de kunsten dwarrelt traag naar beneden. De reacties balanceren tussen ontgoocheling en ongenoegen. Ik ben ontgoocheld. Waarom heeft deze regering niet getoond dat ze ook zonder ‘links’ kunstenaars en hun organisaties apprecieert? Waarom heeft de dominante Vlaams-nationale partij niet ingezet op de kunsten als één van de steunpilaren van de Vlaamse identiteit?

De beslissing is er wellicht geen tegen de kunsten maar een beheersingsstrategie. Dat staat haaks op het wezen van de kunstenpraktijk. Daar ontstaan en vergaan initiatieven, borrelt creativiteit op of droogt die op. Nieuwlichters vallen (figuurlijk) de gevestigde waarden aan en vechten voor een plek onder de zon. Dat is legitiem. Elke subsidieperiode moet er een gezonde in- en uitstroom zijn. Dat is nu niet zo. Die bewegingen moeten elkaar in balans houden, zoniet komt de kwaliteit en de diversiteit in het gedrang.

De Vlaamse regering kan toch niet naast ons springlevend kunstenveld kijken? In the State of the Art kunnen we dat alleen toejuichen? Het beleid van de voorbije decennia, sinds cultuurminister Dewael – ook een liberaal – heeft geleid tot die hoogconjunctuur. In heel de wereld zijn Vlaamse topartiesten aanwezig. Van Avignon tot de Frankfurter Buchmesse. Ook in onze kunsten- en cultuurcentra zien en horen we topkwaliteit. Elke Europese regio kan alleen dromen van zo’n landschap. Het is gevolg van een kunstenbeleid, historisch gedragen door alle partijen.

Beleidsbeslissingen in financiële termen

Waarom komen daar nu diepe barsten in? De mentaliteit van de overheid is diepgaand veranderd. De economische crisis, gecombineerd met etnisch-culturele onzekerheid leidt tot beleidsbeslissingen die worden genomen in utilitaire, economische en financiële termen. Het artistieke is blijkbaar niet meer zo nodig voor deze regering, net zo min als de verwondering en de emotie die kunst oproepen, het verbindende van de kunsten, de verbeelding van aangrijpende werkelijkheden.

De praktijk staat echter haaks op die kloof. Mensen leven (nog steeds) niet van brood alleen. Theaterzalen lopen vol, cinema’s staan evenmin leeg, de boekenverkoop doet het goed, cultuurtoerisme is een hot item. En de televisie en het internet doen ons weg dromen van de realiteit van elke dag. Mensen willen reflectie, emotionele momenten, diepgang, niet alleen ontspanning. De huidige regering vindt dat misschien ook, maar vindt het steeds minder haar verantwoordelijkheid. De creatieve industrie zal ons dat wel leveren, redeneren ze, uiteraard eerder in een verpakking die neigt naar brood en spelen.

Precies daar ligt hét knelpunt. Deze overheid treedt step by step terug en denkt dat het via de markt ook kan. Dat ligt helemaal in lijn van de nieuw-conservatieve doctrine. Dat lukt echter niet voor kwetsbare, moeilijke, vernieuwende kunstcreaties. Zo ging het ook bij de besparingen voor de VRT. Het evenwicht tussen markt en overheid (subsidies) geraakt verstoord. Dat toont deze beslissing. De ‘mondjesmaat’ van subsidies neemt toe, de diepe overtuiging dat we pas een ‘rijke en warme’ samenleving bouwen op kunst en cultuur, is in verdrukking.

Gatz geïsoleerd in regering

Dat is wat wordt bedoeld als sommige politici spreken over ‘keuzes maken’. Dat is niet het bestrijden van versnippering maar het inkrimpen van de rol van de overheid. Dat minister Gatz het goed meent, trek ik niet eens in twijfel. Hij heeft een hart voor kunst en kunstenaars. Alleen, hij is geïsoleerd in de regering. Zijn partij is er eigenlijk overbodig, hij is de machteloze behoeder van de kruimels van de Vlaamse begroting. Ik had meer guts verwacht van Gatz. Wat meer geklop op de regeringstafel, wat meer dreigementen. Hij heeft geen redelijk budget bij elkaar gekregen. De stijging is kleiner dan de index van de voorbije twee jaar.

En dus is niemand gelukkig. Wie wel centen krijgt, krijgt er fors minder dan geadviseerd. Wie er geen krijgt, en zeker zij met een positief artistiek advies, kijken met verbazing naar de selectieve opvispraktijk uit de onderste regionen van de ranking. Waar is de ene wel opgevist, en de andere niet? Het antwoord is lobbying en een ratjetoe van politiek gekonkel. Dat onderstreept de zwakke positie van onze cultuurminister.

Die zwakte toont zich ook in het niet adequaat omgaan met de instrumenten van het Kunstendecreet: de onevenwichtige pool van beoordelaars met uiteenlopende adviezen tussen commissies onderling en het ontbreken van het overzicht, de al te breedvoerige Visienota die weinig krijtlijnen trekt voor beoordelaars.

Ik stel voor dat we besparen op de vergoeding en werkingskosten van het politieke apparaat. We vinden ongetwijfeld 10 miljoen om de ergste noden te lenigen. Daarvoor hoeven we zelfs niet eens minder straaljagers te kopen.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Waarom de Vlaamse regering kunstenaars niet meer graag ziet

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie