bartcaron.be

Mu.ZEE wordt Vlaams museum, Be-Part onder Kortrijks bewind

Ingediend op juli 28th, 2016 door bartcaron

Over de ongerijmdheden van de Vlaamse regering

Op de valreep, op 26 juli – in de politieke luwte – werden de ingeperkte bevoegdheden van de provincies vastgelegd door de Vlaamse regering. Dat gebeurde via een ‘ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies’. Daarin schuilen enkele opvallende zaken. Het woord ‘schuilen’ is niet toevallig. Immers, de Vlaamse regering heeft haar eigen principes niet steeds consequent toegepast, maar heeft gekozen voor pragmatische oplossingen. Het toont vooral aan hoe de theorie over de verdeling van bevoegdheden niet rijmt op de werkelijkheid.
Voor wie de opties van deze regering niet echt kent: de Vlaamse regering wil enkel de grondgebonden bevoegdheden bij provincie houden, en de persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, onderwijs, sport, jeugd, welzijn, gelijke kansen…) verdelen over Vlaanderen en de steden en gemeenten. Onderwijs was al een dikke uitzondering, zogezegd omdat de vrijheid van onderwijs dat onmogelijk maakt. Oef. Maar de finale beslissing toont oh zo mooi dat we ook hier te maken hebben met een lelijk compromis tussen CD&V (de voorstanders van de provincies) en N-VA (de tegenstanders van de provincies). Divide en impera.

Gelukkig heeft enige realiteitszin, noem het gerust ‘gezond verstand’, dat compromis in de hand gewerkt. Al blijft deze aanpak waanzinnig. Waarom de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden zouden mogen opnemen, daar kan geen zinnige rationele verklaring voor worden gegeven. Het is een schijnuitleg, een zuivere antiprovinciebeslissing. In de werkelijkheid bestaan er heel veel initiatieven, in cultuur, sport, jeugd enz. die te groot zijn om door een gemeente te worden gefinancierd, maar te klein zijn om op Vlaams niveau te tillen. Die dreigen hun toekomst te verliezen en tussen wal en schip te vallen.
Een grondige aanpak zou veel betere resultaten opleveren. Waarom niet kiezen voor stads- en streekgewesten die bovenlokale thema’s aanpakken? Waarom geen grote kuis in al die intercommunale structuren? Breng ze samen in regiobesturen. Vandaag worden ze ondemocratisch bestuurd, buiten het zicht van de kiezer. Met allerlei postjes en vergoedingen er bovenop. Dat is pas verrommeling. Maar daar durft de politiek niet aan te raken.

Enkele opvallende elementen uit de beslissing.
De provinciale uitleendiensten (met uitzondering van de uitleendiensten in de sportsector) worden verder behartigd door de provinciale overheden. Goed voor jeugd- en culturele verenigingen.
Mu.ZEE Oostende en Permekemuseum Jabbeke worden overgeheveld naar de Vlaamse overheid. De stad Oostende en de provincie verliezen de bevoegdheid over één van hun paradepaardjes.
Het Lijsternest, het Stijn Streuvelshuis, nu een schrijversresidentie in Ingooigem (Anzegem) verhuist naar de Vlaamse overheid.
De Provinciale erfgoedbibliotheek Westflandrica Brugge zal worden overgenomen door de stad Kortrijk. Drie vraagtekens. Die bib vat de geschiedenis van West-Vlaanderen, met een belangwekkende verzameling boeken, documenten en beeldmateriaal over West-Vlaanderen en de West-Vlaming. Het is alvast een verrassende wending.
Idem voor Be Part Waregem dat door de steden Waregem en Kortrijk (samen) wordt overgenomen.

Nog twee onlogische beslissingen, waar ik echter wel blij voor ben. Het Cultuurcentrum De Warande in Turnhout dat door de provincie Antwerpen wordt beheerd, blijft in provinciale handen. En het Provinciaal domein Dommelhof Neerpelt – met een heel sterk ontwikkelde culturele werking rond kunstenaarsresidenties, circuswerking enz. – in beheer van de Provincie Limburg. Een opluchting. “Vlaanderen heeft nu begrepen dat je geen problemen moet creëren als er geen zijn.“ aldus Groen-schepen Astrid Wittebolle, vandaag in de krant. Zeer juist. Deze vreemde beslissingen tonen trouwens de onlogica van de beslissingen van de Vlaamse regering aan.

En dan ga ik niet grondig in op de problematiek van de opcentiemen, de provinciale belastingen dus. Daar zal nog veel herrie over komen, want de er is geen overeenstemming tussen de waarde van het pakket bevoegdheden dat uitkantelt naar Vlaanderen en de financiële middelen die Vlaanderen via de gewijzigde opcentiemen binnen rijft. Ook dat kadert in de pestpolitiek van de N-VA-minister.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mu.ZEE wordt Vlaams museum, Be-Part onder Kortrijks bewind

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie