bartcaron.be

Gemeenteraad Kortrijk – 8 maart 2010: voorstel: verhoging fietsvergoeding

Ingediend op maart 10th, 2010 door bartcaron

Voorstel van Bart Caron en Bert Herrewyn – raadsleden sp.a-Groen!-fractie

Wetgeving
Sinds vorig jaar kunnen werknemers een belastingvrije fietsvergoeding voor woon-werkverkeer krijgen van 0,20 euro per kilometer. Een prima mogelijkheid voor de werkgever om milieuvriendelijke mobiliteit aan te moedigen.

Werkgevers kunnen zelf beslissen over de hoogte van een eventuele fietsvergoeding. Bij veel besturen – ook bij de stad Kortrijk – bedraagt die 0,15 euro per kilometer. Dit was tot voor kort het bedrag dat vrijgesteld was van belastingen en sociale bijdragen. Vorig jaar werd het belastingvrije bedrag opgetrokken tot 0,20 euro per kilometer. Ook voor sociale bijdragen wordt de vrijstelling opgetrokken tot 0,20 euro per kilometer: de principiële beslissing is in november 2009 door de ministerraad genomen.

De omzendbrief BB 2010/01 van 29 januari 2010 laat toe dat de lokale besturen het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer van hun personeelsleden verhogen tot 20 cent per kilometer. Zodra zowel de fiscale vrijstelling als de sociaalrechtelijke vrijstelling geregeld zijn, is er geen principieel bezwaar tegen een verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon- werkverkeer tot 20 eurocent per kilometer vanaf 1 januari 2010.

Artikel 164 van het besluit rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel moet daarvoor echter aangepast worden. In afwachting van die wijziging kunnen de besturen met ingang van 1 januari 2010 het bedrag van de fietsvergoeding al verhogen tot een maximum van 20 eurocent per kilometer. Zo staat het in de omzendbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
Lokale besturen kunnen zelf beslissen of ze die aan hun personeelsleden toekennen of niet.

Budgettaire impact
De kostprijs van de fietsvergoeding op vandaag is:
– voor stadspersoneel: 302.000 km à 0,15 euro = 45.363 euro
– voor academie, conservatorium en onderwijs: 12.600 km à 0,15 euro = 1.700 euro
Een totaalbudget van 47.063 euro.

Als de vergoeding verhoogt naar 0,20 euro wordt de kostprijs:
– voor stadspersoneel: 302.000 km à 0,20 euro = 60.400 euro
– voor academie, conservatorium en onderwijs: 12.600 km à 0,20 euro = 2.520 euro
Een totaalbudget van 62.920 euro.

Er is dus een meerkost van ongeveer 16.000 euro voor de stad, 15.857 om correct te zijn.
Een lage kostprijs voor de stad, maar een hoge stimulans die leidt tot een gezonder lichaam en leefomgeving.

Daarom pleiten Groen! en sp.a voor een verhoogde fietsvergoeding. We doen het volgende voorstel aan de raad:

1. Akkoord te gaan om de fietsvergoeding voor het gemeentelijk personeel te verhogen naar € 0,20 per kilometer vanaf 01.01.2010.

2. Op het eerstvolgende onderhandelingscomité met de vakbonden voor te stellen om met ingang van 01.01.2010 de fietsvergoeding voor de fietsende personeelsleden te verhogen naar € 0,20 per kilometer.

Namens de progressieve fractie
Bart Caron en Bert Herrewyn.

Burgemeester Lieven Lybeer antwoordde dat dit eerst op het sociaal overleg moest worden besproken. De stad Kortrijk heeft de gewoonte vooral te luisteren naar de voorstellen van de vakbonden. Wij drongen toch aan dit punt als intentie in te brengen. De burgemeester vond de kostprijs in principe haalbaar.
We zullen het voorstel ook zelf overmaken aan de vakbonden.
We gingen akkoord om nu geen stemming te houden. We komen over een zestal maanden terug op dit voorstel om te vragen naar de stand van zaken.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad Kortrijk – 8 maart 2010: voorstel: verhoging fietsvergoeding

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie