bartcaron.be

Gemeenteraad maart 2010: punt 13. textielophaling

Ingediend op maart 10th, 2010 door bartcaron

Ik kwam al twee keer eerder over deze thematiek tussen op de raad. Eindelijk wordt het reglement aangepast en de aanbesteding geregeld. Het heeft verschrikkelijk lang geduurd. En nog is het verre van goed. Ik overloop de problemen.

Ik betreur dat het criterium van non-profit niet meer is opgenomen. In verschillende gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen mocht alleen nog het Kringloopcentrum oude kledij inzamelen, bijv. in MIROM, Izegem, Avelgem enz., soms ook Wereld-Missiehulp. Dat is de beste garantie op een eerlijke behandeling. Ovam deed daar lastig over. Jammer en volgens mij zelfs zonder uitdrukkelijk reglementaire bepaling, maar ja …

Er worden acht criteria gehanteerd voor de prijsvraag. Vier bedrijven dienden een offerte in. Ze scoren allen goed op de 8 criteria. Het kringloopcentrum haalt globaal een ‘iets hogere score’ omdat het op de criteria 7 (realisatie van ruime en specifieke doelen in de IMOG regio) en 8 (de afzet en de regio waar het herbruikbaar textiel wordt afgezet.) beter scoort. Het gewicht van deze criteria is blijkbaar erg laag.

In de nota lezen we ook dat drie bedrijven (Wereld-missiehulp vzw, Curitas nv, VICT bvba) voornamelijk op export gericht zijn. Alleen het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen zet af in de regio. We weten dat de kleren die mensen in de bakken van die drie organisaties stoppen, vaak terecht komen in zgn. friperies, dat zijn commerciële bedrijven die deze kleren wassen, sorteren en verkopen in derdewereldlanden, waar ze in oneerlijke concurrentie treden met de lokale textielproducenten. Daar wordt in deze beslissing geen rekening mee gehouden.

Ik dacht het wel de bedoeling is van criterium 8 om de afzet (=verkoop voor hergebruik) in de eigen regio positief te beoordelen, dat is de enig mogelijke interpretatie vanuit de geschiedenis van de verschillende versies van overeenkomsten en bestekken!

En daarom is het toch erg vreemd dat de organisatie die het beste scoort op de acht criteria, daar niet voor beloond wordt, maar een behoud van de huidige toestand wordt voorgesteld rond het plaatsen van containers. Beter scoren heeft dus weinig effect. Ik zie ook dat de twee commerciële actoren, die al jaren het reglement overtreden, evenveel containers mogen zetten.
Ik wil van de schepen weten waarom deze zoveel en een andere maar zoveel containers mag plaatsen.

Waarop is deze bizarre beslissing eigenlijk gebaseerd? Mag ik denken dat hier politieke of zelfs commerciële sympathieën spelen voor bepaalde organisaties? Ik heb niks tegen Wereld-missiehulp, maar waarom krijgt die organisatie meer containers dan het Kringloopcentrum ondanks de hogere score van de laatste? En waarom mag het kringloopcentrum er geen zetten in de publieke ruimte?

Ik zie wel dat de huis-aan-huis ophaling en de 4 containers op de containerparken worden toegekend aan het Kringloopcentrum. Dat is positief, maar toch nog beperkt.
Voor de rest wordt de huidige situatie eigenlijk verlengd. Dat roept vragen op, des te meer omdat de illegale inzameling in het verleden nu wordt beloond, er kwamen nl. overal containers bij zonder vergunning.
Ik heb vernomen dat in de inschrijving van het Kringloopcentrum op de aanbesteding de vraag naar straatcontainers is opgenomen (voor alle deelnemende gemeenten van regio IMOG). Maar die is helaas niet gehonoreerd.
Er staan er ook veel van VICT in Groot-Kortrijk, omdat ze een aantal jaren geleden moesten verdwijnen uit regio MIROM Menen (voorheen IVMO), ze hebben er gewoon een aantal daarvan in Kortrijk neergepoot.

Er is nog meer: is er geen garantie dat de containers van de andere organisaties proper en net blijven. Op nogal wat plaatsen staan containers van Wereld-missiehulp en het is een echte “rommelboel”, vooral omdat deze erg weinig, bijna nooit wordt leeggemaakt en onderhouden door desbetreffende organisatie. Ook bij mij in de buurt is het zo. We kennen verschillende punten waar wekenlang hopen zakken lagen. Het is nochtans ook een gunningscriterium.

Er staat ook een fout in het besluit dat wordt voorgesteld: in de inleiding is er voor het VICT enkel sprake van ‘containers opgesteld op private sites’; in de lijst voor het VICT staan de diverse containers die illegaal op openbaar terrein staan, ook opgenomen (o.a. de locaties met ‘braakgrond’ en ‘electrokabine’ cfr bijv. Kalvariestraat en hoek Pottelberg/Bruyningestraat); dit is in strijd met de melding in de inleiding dat het voor hen enkel over private sites gaat. Wij vragen u uitdrukkelijk om de containers die in het verleden zonder toestemming op het openbaar domein stonden, te laten wegnemen… U kan voor dit aantal aan het Kringloopcentrum extra locaties geven.

En tenslotte, hoe zal de stad garanderen dat er geen misleidende communicatie gebeurt door de private inzamelaars, bijvoorbeeld door associaties op te roepen, via hun naam of gebruikte beelden, met het goede doel terwijl het om commerciële bedrijven gaat? Private bedrijven hoeven niet noodzakelijk uitgesloten te worden, maar ze moeten wel correcte informatie geven aan de burger en dezelfde regels volgen als de sociale organisaties (cf. supra: de illegale inzameling in het verleden wordt nu beloond, terwijl degene die gewacht heeft tot een besluit van de stad, nl. het kringloopcentrum, daardoor nu geen mogelijkheden krijgt) .

En nog dit. wat ons stoort is dat er op onze containerparken geen container staat voor textielafval; waarin je dus gescheurde of vuile kledij kan in gooien, die niet nuttig is voor de Kringloopwinkel. Je zou er oude lakens of kapotte t-shirts in kunnen gooien met de bedoeling dat die gerecycleerd worden als vodden.
Immers, op de containers van de kringloop staat “geen afval”.
Als ik vroeg waar ik die moet gooien, kreeg ik tegenstrijdige boodschappen: ofwel word ik toch aangemaand om mijn vodden in die kledingcontainer te gooien, ofwel moeten ik mijn gescheurde kledij in het brandbaar afval gooien. Kan er geen gescheiden verzameling zijn van textiel: herbruikbaar en vodden?

Ik herhaal mijn vragen:

Waarom mag Wereld-missiehulp 32 containers zetten, Curitas nv 8, VICT bvba 22?
Waarop is deze beslissing eigenlijk gebaseerd?

Waarom mag het kringloopcentrum er geen zetten in de publieke ruimte?

Welke maatregelen neemt de stad tegen die punten waar wekenlang hopen zakken blijven liggen?

Bent u bereid om de containers die in het verleden zonder toestemming op het openbaar domein stonden, te laten wegnemen en die locaties aan het Kringloopcentrum te geven.

Welke garanties kreeg u van de organisaties over een eerlijke communicatie?

Bent u bereid op de containerparken van de stad een gescheiden verzameling te voorzien van herbruikbaar textiel en vodden?

Schepen Bral antwoordde dat, gezien dit punt niet hoogdringend was (en hij niet op de vragen kon antwoorden, wat hij uiteaard niet zei), hij voorstelde het van de agenda te halen en volgende maand opnieuw te agenderen.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad maart 2010: punt 13. textielophaling

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie