bartcaron.be

Het ‘middenveld’ beter er dan ooit gesubsidieerd?

Ingediend op oktober 8th, 2016 door bartcaron

Krijgt vooral de Christelijke zuil Vlaamse subsidies?
De (zoveelste) aanval van N-VA op het Vlaamse middenveld.

De kranten van de Persgroep openen de aanval op het middenveld. Zo lijkt het wel. De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws maken groot nieuws met cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys heeft verzameld. Met cijfers kan je veel bewijzen, maar dan moet je ze ook correct verzamelen en interpreteren. En daar wringt het schoentje.

Het probleem is de definitie van ‘het middenveld’ zoals door Lorin Parys gehanteerd. Hij ziet dat als “een groep van bijna 300 vakbonds- en werkgeversorganisaties, ziekenfondsen, vzw’s rond jeugd of seniorenwerking, welzijnsorganisaties en beroepsverenigingen”. Zo lees ik het op zijn website. Dat is een manke definitie. Het is duidelijk dat hij zich enkel richt op het verzuilde middenveld, in het bijzonder op de christelijke en in mindere mate de socialistische zuil. Dat zie je het beste in het stuk in De Tijd. Klik hier om het te lezen.
Daarbij wordt vrolijk een mix gemaakt van subsidies voor de taak als ‘onderaannemer’ van de overheid (bijv. subsidies voor de werking van bijv. voorzieningen voor personen met een handicap, rusthuizen e.d.) en subsidies

De stijging is volgens mij enkel en alleen te verklaren door de stijging van de budgetten in de brede welzijnssector (instellingen personen met een handicap, kinderopvang, woonzorgcentra enz.). Die sector is veruit de sterkste stijger in het Vlaamse beleid. In die sector zitten vooral organisaties uit de genoemde zuilen die in onderaanneming van de overheid werken. Mocht de overheid die instellingen zelf uitbaten, dan zou dat zeker niet goedkoper gebeuren. Dat weet Lorin Parys allemaal zeer goed, maar hij verdonkeremaant het. Het zou niet echt in zijn ‘kraam’ passen.

Daarnaast is het alles behalve duidelijk welke cijfers hij uit jeugd en cultuur heeft geselecteerd. Het bedrag in De Tijd voor Cultuur/Jeugd/Media/Sport, 16,5 miljoen euro, is absoluut niet juist. en getuigt van een zeer ‘gekleurde’ en zeer beperkte selectie. Dat dit bedrag zou stijgen klopt geenszins. De budgetten voor deze sectoren uit het middenveld, kunsten, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, delen van media, vertonen één heel duidelijke tendens: een daling sinds een vijftal jaar, aangezet onder de vorige Vlaamse regering, en verder gezet door de huidige. De daling van subsidies zit tussen 5 en 15% en is voor sommige organisaties nog groter. Dat is de waarheid. Ook voor de grote verzuilde organisaties.

Kortom, een meer dan tendentieus onderzoek.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Het ‘middenveld’ beter er dan ooit gesubsidieerd?

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.