bartcaron.be

Het ‘middenveld’ beter er dan ooit gesubsidieerd?

Ingediend op oktober 8th, 2016 door bartcaron

Krijgt vooral de Christelijke zuil Vlaamse subsidies?
De (zoveelste) aanval van N-VA op het Vlaamse middenveld.

De kranten van de Persgroep openen de aanval op het middenveld. Zo lijkt het wel. De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws maken groot nieuws met cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys heeft verzameld. Met cijfers kan je veel bewijzen, maar dan moet je ze ook correct verzamelen en interpreteren. En daar wringt het schoentje.

Het probleem is de definitie van ‘het middenveld’ zoals door Lorin Parys gehanteerd. Hij ziet dat als “een groep van bijna 300 vakbonds- en werkgeversorganisaties, ziekenfondsen, vzw’s rond jeugd of seniorenwerking, welzijnsorganisaties en beroepsverenigingen”. Zo lees ik het op zijn website. Dat is een manke definitie. Het is duidelijk dat hij zich enkel richt op het verzuilde middenveld, in het bijzonder op de christelijke en in mindere mate de socialistische zuil. Dat zie je het beste in het stuk in De Tijd. Klik hier om het te lezen.
Daarbij wordt vrolijk een mix gemaakt van subsidies voor de taak als ‘onderaannemer’ van de overheid (bijv. subsidies voor de werking van bijv. voorzieningen voor personen met een handicap, rusthuizen e.d.) en subsidies

De stijging is volgens mij enkel en alleen te verklaren door de stijging van de budgetten in de brede welzijnssector (instellingen personen met een handicap, kinderopvang, woonzorgcentra enz.). Die sector is veruit de sterkste stijger in het Vlaamse beleid. In die sector zitten vooral organisaties uit de genoemde zuilen die in onderaanneming van de overheid werken. Mocht de overheid die instellingen zelf uitbaten, dan zou dat zeker niet goedkoper gebeuren. Dat weet Lorin Parys allemaal zeer goed, maar hij verdonkeremaant het. Het zou niet echt in zijn ‘kraam’ passen.

Daarnaast is het alles behalve duidelijk welke cijfers hij uit jeugd en cultuur heeft geselecteerd. Het bedrag in De Tijd voor Cultuur/Jeugd/Media/Sport, 16,5 miljoen euro, is absoluut niet juist. en getuigt van een zeer ‘gekleurde’ en zeer beperkte selectie. Dat dit bedrag zou stijgen klopt geenszins. De budgetten voor deze sectoren uit het middenveld, kunsten, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, delen van media, vertonen één heel duidelijke tendens: een daling sinds een vijftal jaar, aangezet onder de vorige Vlaamse regering, en verder gezet door de huidige. De daling van subsidies zit tussen 5 en 15% en is voor sommige organisaties nog groter. Dat is de waarheid. Ook voor de grote verzuilde organisaties.

Kortom, een meer dan tendentieus onderzoek.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Het ‘middenveld’ beter er dan ooit gesubsidieerd?