bartcaron.be

Dierenwelzijn, een daadkrachtige minister?

Ingediend op november 30th, 2016 door bartcaron

Deze ochtend met minister Ben Weydts vergaderd over de beleidsbrief Dierenwelzijn 2016-2017. Toch merkwaardig die Ben Weydts. Op het vlak van dierenwelzijn is hij de meest progressieve minister die ons landje ooit heeft gekend. Dat blijk ook uit zijn beleidsbrief die bulkt van de ambitie. In dit geval overheerst het enthousiasme zelfs de scepsis die we koppelen aan zijn aankondigingspolitiek. Dierenwelzijn wordt heel breed benaderd. Om het lichtelijk overdreven te stellen: zowat elke diersoort krijgt een paragraaf. Voor haast allen worden de pijnpunten opgesomd en voor velen wordt een passende oplossing in het vooruitzicht gesteld. Liever dat dan wollige vrijblijvendheid.
Wel voel ik enige discrepantie tussen de aanpak van de sympathieke gezelschapsdieren en de economische landbouwhuisdieren. Het siert de minister alleszins dat hij een Europese voortrekker wil zijn van dierenrechten binnen de veeteelt, maar dat Europese niveau mag geen paraplu zijn om mistoestanden niet meteen aan te pakken. Wat we zelf beter kunnen, moeten we zelf beter doen. Vlaamse diervriendelijkheid is een label dat concurrentieel voordeel kan opleveren. Nudging in de slagerij.

Maar helaas, het is niet al goud wat blinkt. Er komt in 2018 een verbod op chirurgische biggencastratie, zelfs als er ondertussen geen algemeen Europees verbod wordt afgesproken. We gaan de minister helpen. We hebben samen met sp.a een voorstel van decreet ingediend. Hopelijk wordt het door de meerderheid gesteund.

De minister houdt ook van labels. Hij wil er één invoeren voor het verdoofd slachten. En dat terwijl we ook hier met een eindig verhaal zitten, met een zelfde nagestreefde einddatum in 2018. Hij vindt het blijkbaar wel nog nodig om een duidelijke tweedeling te creëren in de koeltoog. Een tweedeling tussen vlees waar veel onnodig dierenleed aan vooraf ging en vlees waar dat minder het geval was. Bovendien is de reden die hij aanhaalt om te komen tot een verdoofd-geslacht-label eigenlijk een ontkenning of door-de-vingers-zien van misbruiken binnen de sector. Ik citeer even: “Consumenten eten vandaag onbewust en ongewild vlees van onverdoofd geslachte dieren, dat ook buiten het circuit van halal en kosher vlees wordt aangeboden.” Op vandaag is de regelgeving heel duidelijk. Onverdoofd slachten is enkel toegelaten omwille van religieuze redenen. Wanneer dan uit de cijfers blijkt dat 48% van de kalveren onverdoofd wordt geslacht, moet je vaststellen dat dit niet in verhouding staat tot het aandeel aan consumenten die omwille van hun geloof kiezen voor halal of kosher. Om puur economische redenen wordt er op vandaag dus te veel onverdoofd geslacht, hetgeen onwettig is. Bij het invoeren van een speciaal label voor verdoofd geslacht vlees maak je als het ware iets uitzonderlijks van de norm. Waarom niet beter toezien op de naleving van de regels?

Een ander duidelijk geval van misbruik wordt in de beleidsbrief gesignaleerd wanneer het om blokstaarten gaat. Een beperkt aantal dierenartsen blijft op grote schaal attesten afleveren waaruit zou moeten blijken dat het blokstaarten medisch noodzakelijk is. Een beperkt aantal dierenartsen waarvan ik durf te vermoeden dat de minister perfect weet wie het zijn. Vreemd dat zij daar mee weg komen. Vreemd dat er niet ingegrepen wordt door de Orde van Dierenartsen.

Over proefdieren zal ik het later hebben. Wij bereiden een resolutie voor en hopen op een brede meerderheid.

De minister heeft het ook over reptielen. Hij wil dat inperken, terecht. De echte liefhebbers weten ongetwijfeld wat het houden van reptielen inhoudt, maar de impulsaankopen moeten er uit. Vooral dan van exotische soorten met een risico op uitzetting in de vrije natuur. Groot geworden waterschildpadjes scoren ongetwijfeld hoog als ‘wegwerpdieren’. Hier een rem inbouwen, met een overwegingstermijn tussen bestelling en levering, lijkt me zeker nuttig. Een positieve lijst kan ook veel helpen.

Eén categorie van dieren ontbreekt op onverklaarbare wijze in de beleidsbrief: het wild. Het woord jacht komt in de beleidsbrief niet voor. Hebben vossen, konijnen, fazanten en consoorten dan geen recht op dierenwelzijn? Is het dierenleed dat door de jacht wordt aangericht dan wel te tolereren? Waarom sluit de minister hiervoor de ogen? En dat terwijl jacht per definitie onverdoofd slachten is. Selectieve verontwaardiging noemt men dat.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Dierenwelzijn, een daadkrachtige minister?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie