bartcaron.be

Het Plein en Bissegem, de filialen van de Bibliotheek

Ingediend op februari 15th, 2010 door bartcaron

Dit is een vraag in de gemeenteraad.
We lazen immers in de krant dat de bibliotheekfilialen van het Plein en van Bissegem zouden sluiten. Ik ben een absolute voorstander van het behoud van onze filialen. Ongetwijfeld zijn verbeteringen mogelijk, maar verdwijnen kan slechts als er een beter alternatief zou zijn.

Ik wil in dit verband graag verwijzen naar het beleidsplan van de bib. Er staat een heel duidelijke visie in:
“Bibliotheekvoorzieningen in de nabijheid zorgen voor een verhoogde culturele participatie (..)
Naast de investering in elf filialen zal de openbare bibliotheek echter ook flexibele dienstverlening uitbouwen: boekendiensten aan huis en aan school, kleinere leenpunten, een bibliotheekbus. (…)
De bibliotheek zoekt actief naar mogelijkheden voor nieuwe of vervangende inplantingen (bv winkelcentrum Sint-Janspoort, kinderopvanginitiatief Condédreef).” (…)
In het Bibliotheekbeleidsplan 2007 – 2013 staat ook: “Door dit plan vindt vanaf 2012 elke inwoner van Kortrijk in een straal van een kilometer rond de woning een mobiele of permanente bibliotheekvoorziening.” Superambitieus.

Er komt dus niks terecht komt van al die ambitieuze plannen.
– de middelen voor collectievorming blijven dalen, filialen worden gesloten;
– Kortrijk heeft op twee na het kleinste personeelsbestand van alle centrumsteden;
– het Plein heeft meer dan redelijke uitleencijfers;
– waarom niet beter integreren in de OC’s? Doe dat toch in Bissegem bijv.;
– automatiseer meer.
– werk meer met wisselcollecties tussen de centrale bib en de filialen.

Ik vroeg de schepen wat de stad nu zal doen met de filialen? En hoe het staat met de plannen voor leenpunten in het winkelcentrum Sint-Janspoort, kinderopvanginitiatief Condédreef …  met de automatisering van de uitleen in de filialen en de andere punten uit het beleidsplan.

Schepen Christine Depuydt antwoordde dat Het Plein zal sluiten. Bissegem zal dan toch niet sluiten: het budget wordt gevonden bij een verminderd budget voor collectievorming. De bibstart met een uitleenkastje in de kinderopvang in de Condédreef, ook met boekenpakketten in twee scholen. In de filialen is er nog een RFID (radiofrequentie identificatie systeem) aanwezig, omdat het een zware investering is en de nieuwe plannen voor de hoofdbibliotheek afgewacht worden.
Goed nieuws was er over de uitleencijfers: behalve beeld en geluid is er een verhoging van 3,3% bij de volwassenen, 6 % bij de jeugdafdelingen en plus 0,2 bij de filialen.
De afschaffing van uitleenbedragen op beeld en geluid lijkt positief te werken.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Het Plein en Bissegem, de filialen van de Bibliotheek

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie