bartcaron.be

Stel dieren minder op de proef

Ingediend op december 18th, 2016 door bartcaron

Wij dienen een voorstel van resolutie in om de praktijk van dierproeven in Vlaanderen waar mogelijk af te bouwen. De overheid heeft de plicht dierenleed maximaal te vermijden. Vlaanderen moet veel actiever inzetten op de alternatieven voor dierproeven. Deze resolutie is een concreet en werkbaar voorstel, naar Nederlands voorbeeld.

Elk jaar worden in Vlaanderen tussen de 200.000 en 300.000 proefdieren gebruikt, in meer dan 120 erkende laboratoria. Driekwart van de proefdieren zijn knaagdieren, daarna volgen vissen en vervolgens vogels als grootste groepen.
In 2015 werden iets meer primaten gebruikt dan het jaar voordien. Honden, paarden en ezels worden het vaakst hergebruikt (aan verschillende proeven bloot gesteld). En er worden jaarlijks meer dan 1.500 honden, 200 à 300 runderen en meer dan 2.000 varkens gebruikt als proefdier. 20,5 % van de dieren heeft te maken met ‘ernstig ongerief’, 4,7 % overleeft de tests niet.
Het gaat dus niet enkel over muizen en ratten, maar ook over grotere zoogdieren. Bovendien heeft de schokkende undercoverreportage van Gaia, aan het Animalarium van de VUB, aangetoond dat de omstandigheden ook voor knaagdieren soms ronduit sadistisch zijn. Hoog tijd voor een eigentijds beleid op maat van dieren. De overheid heeft alle sleutels in handen om te werken aan een uitfasering van proeven op gewervelde dieren.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kondigt al sinds zijn aantreden aan een Vlaams proefdierencomité op te richten en alternatieven te promoten. Dat is de uitwerking van Europese Richtlijn 2010/63/EU, die al 6 jaar oud is. Wij reiken de minister de hand om niet enkel sneller werk te maken van die door Europa gevraagd acties, maar ook om verder te gaan dan het wettelijke minimum. Onnodige pijn (en erger) van honderdduizenden dieren kan zo op termijn vermeden worden.
Wij pleiten er dan ook voor het Vlaamse proefdierenbeleid vorm te geven naar Nederlands model, waar de regering voorstander is van een ‘afbouwschema voor dierproeven’. We moeten ook in Vlaanderen een Fonds voor Proefdiervrij Onderzoek oprichten, de werking van ethische commissies veel transparanter maken en een stappenplan vast te leggen om te komen tot innovatieve alternatieve onderzoeksmethoden voor alle proeven op gewervelde dieren.
Vlaanderen zou bovendien kunnen toetreden tot het virtuele netwerk voor proefdiervrije innovaties, dat Nederland wil oprichten. Het is belangrijk expertise over de landsgrenzen heen uit te wisselen, zodat nieuwe alternatieven snel de weg vinden naar de wetenschappelijke praktijk.

Het draagvlak voor een afbouw van dierproeven is groot in Vlaanderen. Daarom vragen ik ook de andere partijen in het Vlaams Parlement, meerderheid en oppositie, om deze resolutie samen in te dienen. Mijn voorstellen staan niet haaks op de beleidsnota van minister Weyts, ze liggen in het verlengde ervan. Maar met deze resolutie kunnen we deze legislatuur ook in de feiten een heel stuk verder springen in de gezamenlijk strijd tegen dierenleed.

Voor de tekst van de resolutie, klik hier.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Stel dieren minder op de proef

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.