bartcaron.be

Onwaarschijnlijke druk op projectsubsidies Kunsten

Ingediend op december 22nd, 2016 door bartcaron

In het kader van het Kunstendecreet zijn er elk jaar 3 rondes waarin kunstenaars en organisaties een projectsubsidie kunnen aanvragen.
In juni vielen heel wat organisaties uit de boot bij de toekenning van de structurele subsidiëring, daarom vreest de sector dat deze (ooit) gevestigde waarden massaal hun toevlucht zullen zoeken tot de projectsubsidies. En dat terwijl die pot, ondanks een geringe uitbreiding, nog steeds ruimschoots te klein is.

Uit cijfers die ik opvroeg, blijkt die vrees niet ongegrond. Van de 37 organisaties die ondanks een positief rapport geen structurele werkingssubsidie (meer) kregen, dienden er 10 een aanvraag in voor projectsubsidies, samen goed voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro. Dit is één zesde van het totaal van 10,9 miljoen dat door organisaties werd aangevraagd in de eerste subsidieronde van dit werkjaar.
De minister verklaarde tijdens de vergadering van de Cultuurcommissie van het Vlaams parlement onlangs nog: “De beslissing die ik ten laatste op 15 januari zal moeten nemen, zal wel rekening houden met een stuk aanvulling op de beslissing van 30 juni. Het kan dan zowel over disciplines als over regio’s gaan. Natuurlijk ‘een stuk’, want het is de bedoeling dat de projectenpot voor talent wordt gebruikt. Ook daar zal ik voor een afweging staan, die ik daarna voor u zal verantwoorden. Daar zal dan misschien ten aanzien van de beoordelingscommissies opnieuw iets meer spanning op komen. Om de redenen die ik net noemde, gaan we ons niet beperken tot ‘goed’ en ‘zeer goed’. Misschien gaan we nu diegenen die ‘voldoende’ halen er ook bij nemen. Maar ik moet een goed evenwicht vinden tussen: ten eerste, de adviezen van mijn beoordelingscommissies zo goed mogelijk volgen; ten tweede, jong talent de kansen geven die ze in de projectenpot verdienen; ten derde, een aantal organisaties opvissen – het zal zeker geen grote opvisronde worden, ik wil iedereen elke droom of illusie ontnemen – zaken zullen we, gezien het landschap qua werkingssubsidies, mogelijk wel een beetje kunnen bijsturen.

Bemerk dat deze 10,9 miljoen dus nog moet aangevuld worden met de aanvragen van individuele kunstenaars en dat er na deze ronde nog 2 subsidierondes moeten volgen. Het totale jaarbudget voor de 3 rondes samen bedraagt 8,8 miljoen euro.

Organisaties die in het verleden werkingssubsidies kregen, hebben dus een voetje voor bij de toewijzing van de subsidies. Niet enkel weten zij beter dan de kleintjes hoe je een subsidiedossier schrijft, ook liet de minister al verstaan dat de slachtoffers van juni zouden kunnen rekenen op enige welwillendheid.

Eerst zorgt de minister dus voor een onrechtvaardigheid door een pak organisaties geen werkingssubsidie toe te kennen, ook al kregen ze een positief artistiek en zakelijk advies. Nu worden de organisaties die hadden gehoopt op projectsubsidies het slachtoffer. De vijver was al zo klein en nu komen er plots een pak vissers met grote netten en een Speedypas te water.

En dat de vijver van de projectsubsidies systematisch te klein is, blijkt uit de cijfers.

Dat brengt ons bij het laatste grote probleem. Om als individueel kunstenaar of als organisatie aanspraak te kunnen maken op projectsubsidies heb je in de feiten nood aan een beoordeling ‘zeer goed’ op artistiek vlak én op zakelijk vlak. Wie op één van beide criteria ‘slechts’ een goed, laat staan een voldoende krijgt, die valt buiten de prijzen. Onafhankelijke experten staan in voor de artistieke beoordeling, de administratie zorgt voor de zakelijke doorlichting. Die administratie heeft dus de finale sleutel in handen. De artistieke beoordelingscommissies verwordt zo tot weinig meer dan een preselectiecomité.

Een vergelijking met 2016 toont goed aan hoe precair de situatie is. In 2016 werden in elk van de drie rondes rond de 300 aanvragen ingediend! De aangevraagde bedragen evolueren van 15,4 miljoen in de eerste ronde, 10,3 in de tweede ronde naar 9,4 miljoen euro in de derde ronde. De toegekende projecten en beurzen bedroegen respectievelijk 2,8, 2 en 1,6 miljoen euro. Samengeteld: het totaal aangevraagde bedrag was 37,1 miljoen euro, het toegekende was 6,4 miljoen euro of minder dan 20%. Dat is historisch laag.

Voor 2017 heeft de minister de projectenpot met zowat 2,2 miljoen euro verhoogd. Dat is alvast een stap in de goede richting, maar er moeten nog stappen volgen…. Immers, tendens zet zich door, de aanvragen overschrijden het beschikbare bedrag ver en nu komt daarbij de compensatie voor organisaties die vorig jaar hun meerjarige erkenning en subsidiëring verloren. Het is overdruk in de keuken van de minister.

Ook in De Standaard via deze link.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Onwaarschijnlijke druk op projectsubsidies Kunsten

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie