bartcaron.be

Projectsubsidies Kunsten – méér dan inhaalbeweging voor Limburg

Ingediend op januari 16th, 2017 door bartcaron

De projectsubsidies, eerste ronde 2017, zijn een merkwaardig amalgaam. De minister hanteerde een aantal principes. Die vind je op zijn website. Voor de eerste ronde werden er in totaal 295 dossiers ingediend. De totale som van de gevraagde subsidiebedragen overschreed net 13 miljoen euro. 13 initiatieven krijgen subsidies voor in totaal 3.958.800 euro.

De minister heeft de adviezen gevolgd voor alle projecten en beurzen voor individuele kunstenaars met een artistieke beoordeling “zeer goed” en een zakelijke beoordeling “zeer goed”, “goed” of “voldoende” een subsidie toe te kennen. Ze ontvangen het door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.
Ook alle (kortlopende en meerjarige) beurzen met een artistieke beoordeling “goed” krijgen een subsidie ter hoogte van het geadviseerde bedrag.
Er is daardoor goed nieuws voor o.a. 4 Hoog, Rataplan, Muziekdroom en ’t Ey.

Tot hier geen problemen. Maar dan komt het. De minister week ook af van de adviezen ‘om het kunstenlandschap verder te verfijnen’. Hij viste een aantal projecten en beurzen op die niet aan bovenstaande criteria voldoen. Het gaat om één extra muziekclub, vijf initiatieven voor kwetsbare groepen en Limburgse organisaties, waaronder 8 individuele kunstenaars en werkingen.
De minister probeert de achterstand in Limburg weg te werken, in afwachting van een Cultuurplan Limburg.

Maar eerst wil ik toch twee andere curieuze beslissingen duiden.
Le Concert Olympique van Jan Caeyers kreeg artistiek de beoordeling nipt onvoldoende, en zakelijk goed. Ze komen daarmee veel te laag in de rangschikking (rang 17) om subsidie te krijgen. De subsidies reiken anders tot en met rang 3. Toch vist de minister hen op men kent hen 208.000 euro toe, 80% van het gevraagde bedrag. Met als motivatie dat zij de aangewezen speler zijn om de uitstraling van de Vlaamse klassieke muziekscène ook buiten Vlaanderen te helpen vergroten. Niks nieuw onder de zon, ook in het verleden werden zij vaak ‘opgevist’. Goede netwerkers aldaar.
Tristero wordt ook opgevist. Maar dan vanuit rang 4 met een beoordeling goed/zeer goed. Hun 80.000 is slechts 28% van het gevraagde bedrag. Omdat ze een unieke positie bekleden in het Brussels kunstenlandschap.

Er is één Muziekclub die toch subsidie krijgt, nl. Nosta, de nieuwe naam van muziekclub Nijdrop. Zij krijgen een zeer goed als artistiek advies, maar een volstrekt onvoldoende zakelijk. Bizar. Ze krijgen 184.000 van de gevraagde 230.000 euro.

Over naar Limburg. Dit is het lijstje van de extra-gegadigden. Na de naam van de aanvrager staat de artistieke en de zakelijke beoordeling – voor kort lopende beurzen is er enkel een artistieke beoordeling.
De ‘opgeviste’ Limburgers (429.000 euro) eerst:
Alden Biezen Zomeropera – nipt onvoldoende/zeer goed – 100.000
Sociaal en Artistiek Platform – nipt onvoldoende /nipt onvoldoende – 77.000
Afro-Latino – nipt onvoldoende/volstrekt onvoldoende – 77.000
Stad Tongeren – nipt onvoldoende/volstrekt onvoldoende – 200.000
Caroline Coolen – voldoende – 10.000
Housen Patrick – nipt onvoldoende – 2.500 euro
Claesen Ludo – nipt onvoldoende/zeer goed – 3.700
Pieter Stockmans Foundation – goed/zeer goed – 21.000

De initiatieven voor kwetsbare groepen (136.000, minder dan bijv. de stad Tongeren hierboven):
Het Roze Huis Cavaria – goed/zeer goed – 21.000
Pas-sage – voldoende/goed – 31.000
Special Art Foundation – voldoende/voldoende – 17.000
Platform-K – nipt onvoldoende/zeer goed – 49.000
Kunstatelier Opperstraat – nipt onvoldoende/goed – 18.000

Het totaal bedrag van alle subsidies die je onder de rubriek ‘opvisoperatie’ kan situeren is goed voor 1.037.000 euro. Veel? Het is een kwart van de in totaal toegekende projectsubsidies.

Ik wil hier geen oordeel uitspreken. Dat laat ik aan de lezer.
Behalve op één punt: wie een onvoldoende kreeg artistiek, die mag eigenlijk geen subsidie ontvangen. Dat is immers een affront voor de zovele projecten die artistiek wel een goede score kregen, maar toch geen subsidie krijgen omdat de pot te klein is. Dat is onrechtvaardig.

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

Een reactie op “Projectsubsidies Kunsten – méér dan inhaalbeweging voor Limburg

  1. Helaas, wij (muziektheater proMITHEus) zijn ook buiten de prijzen gevallen… . Ondanks een dossier dat beoordeeld werd met ‘goed’ Artisktiek en ‘zeer goed’ zakelijk. We konden ons er nog bij neerleggen omdat de algemene tendens was dat men op beide criteria ‘zeer goed’ moest behalen, maar als ik dit zie begin ik toch bijna te huilen. Zelfs ‘goed’ en ‘zeer goed’ werk leveren blijkt minder waard te zijn dan ‘volstrekt onvoldoende’. En dat terwijl onze minister volgens zijn beleidsnota de kleinschalige musicalprojecten ging ondersteunen?!? Er wordt momenteel GEEN ENKEL musicalgezelschap nog ondersteund! Geloofwaardigheid van het beleid begint toch wel te wankelen…

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.