bartcaron.be

Groen! wil verbreding Schipdonkkanaal definitief schrappen

Ingediend op januari 11th, 2010 door bartcaron

Groen! wil dat de Vlaamse regering de verbreding van het Schipdonkkanaal definitief schrapt. Na de afkeuring van het plan-milieueffectenrapport moet de Vlaamse regering beseffen dat dit project geen enkele steun meer geniet.

Al op 24 december keurde de Vlaamse administratie het planmilieueffectrapport volledig af. Vreemd genoeg werd dit pas nu, twee weken later bekendgemaakt. Het blijft een mooi eindejaarsgeschenk voor de tegenstanders van de verbreding van het Schipdonkkanaal. Het oordeel van het departement Leefmilieu was vernietigend. Het plan-MER is veel te veel gestuurd door de (technische) haalbaarheidsstudie en absoluut onvolledig wat betreft tal van milieueffecten. Een dikke buis dus.
Dit was voorspelbaar. Groen! zegt al vele jaren dat de verbreding van het Schipdonkkanaal een onverstandig en slecht idee is. Bovendien is de verbreding van het Schipdonkkanaal ook niet nodig om de Zeebrugse haven verder te laten ontwikkelen. Dit bleek ook al uit vroegere studies, zoals de Maatschappelijke Impact Studie uit 2001.

Groen!fractievoorzitter Filip Watteeuw: ‘Het is opvallend hoe de Vlaamse Regering koppig weigert om het hele megalomane project af te voeren. Minister Crevits (CD&V) wil het dossier nog maar eens verder laten onderzoeken. Hoeveel onderzoeken moeten er nog komen? Wie betaalt al deze zinloze studies en bijkomende onderzoeken, die uiteindelijk maar 1 doel hebben: de verbreding van het Schipdonkkanaal – bijna letterlijk – kost wat kost door de strot van de burger duwen’.

Kansspel
De Vlaamse Regering speelt blijkbaar graag op de Lotto. Minister Crevits wil verder studies uitschrijven tot ze toch maar wint. Dit gebeurt wel met belastingsgeld, en dat in tijden van economische crisis. Maar dat bijkomende studies uiteindelijk toch groen licht voor de verbreding geven, is allesbehalve evident. Integendeel, door een aantal factoren waar het huidige MER geen rekening mee houdt zoals de klimaatverandering en de watervraag voor de sluis in Terneuzen, zullen de verwachte milieueffecten van een verbreding nog negatiever zijn.

Groen! blijft erbij dat er andere en betere oplossingen voor de leefbaarheid en verdere ontwikkeling van de haven van Zeebrugge zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron: ‘De estuaire vaart kan verder uitgebouwd worden en het goederenvervoer per spoor moet beter benut en geoptimaliseerd worden. Als men deze realistische opties nu eindelijk eens zou lichten, kan het prachtige landschap langs het Schipdonkkanaal blijven bestaan en kunnen landbouwers en andere aangelanden eindelijk rechtszekerheid krijgen.’

Joke houdt zich koest
Ondertussen moet Joke Schauvliege, minister van Milieu en Natuur, zich koest houden. Voor de verkiezingen bekende zij zich als tegenstander van dit project. Zij verscheen toen op allerlei activiteiten tegen de verbreding. Nu blijft het oorverdovend stil aan haar kant. Ze weigert zelfs te reageren. Koester (haar verkiezingsslogan) is gewoon de overtreffende trap van koest.

Filip Watteeuw: ‘Ik kan enkel vaststellen dat alle steun voor dit project is verdwenen. De Boerenbond en de milieubeweging wezen dit project zelfs samen af. Ondertussen kanten ook bijna alle politieke partijen zich tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Voortgestuwd door de Zeebrugse havenlobby is het enkel nog de CD&V die dit project genegen is’.

Bart Caron – Vlaams parlementslid
0477 49 58 10

Filip Watteeuw – Vlaams parlementslid
0479 27 57 86

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Groen! wil verbreding Schipdonkkanaal definitief schrappen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie