bartcaron.be

Groen! vecht milieuvergunning Vandewiele Recycling aan!

Ingediend op december 25th, 2009 door bartcaron

Groen! Wervik-Geluwe
0472/621910

PERSBERICHT

Het bedrijf Vandewiele Recycling heeft het afgelopen jaar bedrijf, boedel en vergunning overgenomen van de firma Rodenburg. Dat was een voortzetting van de vroegere firma Soete. In de loop van het jaar hebben de nieuwe exploitanten om uitbreiding en verlenging van de lopende vergunning gevraagd.
Omdat aan de activiteiten op de locatie aan de Laagweg een treurige geschiedenis kleeft van overtredingen hadden buurtbewoners ernstige bedenkingen. Ze hebben de hulp ingeroepen van deskundigheid binnen Groen! Dit leidde tot het helpen formuleren van bezwaren. Groen! diende zelf op 23 april 2009 ook een bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en schepenen. De gemeente deelde de bezwaren en gaf een negatief advies aan het bevoegde provinciebestuur. Dit was aanleiding voor de exploitanten om de vergunningaanvraag in te trekken. Later dit jaar is men met een “verbeterde aanvraag” gekomen. Ook daartegen heeft Groen! op 22 augustus 2009 bij het gemeentebestuur een bezwaarschrift ingediend.
Voor het bevoegde provinciebestuur hebben de bezwaren blijkbaar niet zwaar genoeg gewogen en werd de gevraagde vergunning verleend. Onze deskundige Mike Van Acoleyen heeft in het dossier voldoende punten gevonden die bezwarend kunnen zijn voor het milieu en voor het welzijn van de buurtbewoners. Groen! heeft daarom, ter ondersteuning van de buurtbewoners en in het algemeen belang, op 23 december 2009 een beroepsschrift ingediend bij de Minister, bevoegd voor het Leefmilieu, Joke Schauvlieghe.

Groen! vecht volgende aspecten van de milieuvergunning aan:
– De inplanting in landbouwgebied, op basis van een verouderd en onaangepast ruimtelijk plan, van een activiteit die slechts deels te maken heeft met het verwerken van landbouwafval.
– De toestemming om naast plantaardige afvalstoffen ook zuivelafval, afval van de farmacie, afval van de fijnchemie en allerhande industriële waterzuiveringsslibs te mogen verwerken.
– De buurtweg die zou verdwijnen zonder geloofwaardige alternatieve route
– De ondoorzichtige waterhuishouding, waar puur regenwater gezuiverd zou worden als we de vergunning mogen geloven. Maar waar de bestemming van het vervuilde water minder duidelijk is.
– De maatregelen tegen fijn stof en lawaaihinder die ruim onvoldoende zijn.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Groen! vecht milieuvergunning Vandewiele Recycling aan!

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie