bartcaron.be

Groen! Kortrijk vraagt bij sneeuw meer aandacht voor de zwakke weggebruikers

Ingediend op december 23rd, 2009 door bartcaron

Groen! Kortrijk vraagt dat, tijdens het bezoek van koning Winter meer aandacht voor berijdbare veilige fietspaden, en toegankelijke winkel- en wandelstraten. Er is een pak sneeuw gevallen, en de fietswegen zijn onberijdbaar of levensgevaarlijk. Fietsers zijn dan genoodzaakt om de rijbaan te gebruiken, wat nog gevaarlijker is.

In tegenstelling tot andere steden zien we dat Kortrijk weinig moeite doet om de fietspaden vrij te maken. Als het regelmatig sneeuwt, zoals nu, kan dat vooral gebeuren met een veegmachine. Volgens ons bezitten het Vlaamse Gewest en Kortrijk zo’n machine(s). De Vlaamse overheid verleent trouwens subsidies aan gemeentebesturen om zo’n veegmachines aan te kopen. Strooien met zout op fiets- en voetpaden kan als tijdelijke maatregel nuttig zijn, al is het effect daarvan op een fietspad niet hetzelfde als op een weg waarop auto’s rijden.

In Kortrijk is het sneeuwruimen op voetpaden en fietspaden pas vandaag, dinsdag 22 december begonnen. Er ligt echter al ruim vijf dagen sneeuw. Vooral het niet ruimen van fietspaden is problematisch. En het is vooral gevaarlijk voor de fietsers. Je kan bijvoorbeeld niet van de fameuze bruggen over de Leie afrijden zonder je leven te riskeren. Neem bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderenbrug, door de steile hellingen van en naar de brug zelf is fiets gevaarlijk, vooral omdat de metalen roosters op de brug min of meer sneeuwvrij zijn – de sneeuw valt er door – maar niet de fietspaden ernaar toe.

Uiteraard kunnen niet alle fietspaden sneeuwvrij gemaakt worden, dat begrijpen we. Maar we zouden er toch mogen van uitgaan dat de fietspaden langs de belangrijkste invalswegen en deze die apart liggen (bijv. het Guldensporenpad, of het fietspad langs het Bouwcentrum Pottelberg tussen Marke en Kortrijk) sneeuwvrij of toch beter berijdbaar gemaakt worden.
De invalswegen die de deelgemeenten met de stad verbinden, blijven helemaal op hun honger zitten.
Het gevolg is dat er talrijke valpartijen zijn, met alle ellende erbij, valpartijen die kunnen vermeden worden.

Groen!Kortrijk vindt het onaanvaardbaar dat de stad en het Vlaams Gewest hier niet meer aandacht aan besteden en zeker al niet samenwerken hiervoor.

Daarnaast betreurt Groen! dat ook de verkeersvrije straten, meestal winkelstraten, aan hun witte lot worden overgelaten. Daar zijn vooral voetgangers het slachtoffer van. De burger moet de sneeuw voor zijn eigen deur vegen, maar in de verkeersvrije straten moet de overheid ook handelen.
Mensen die willen komen winkelen in Kortrijk, of de Kerstmarkt willen bezoeken, moeten op gevaar van lijf en leden door de sneeuw ploeteren. Het gevolg is dan ook dat veel mensen snel terug naar huis vertrekken of zelfs niet naar Kortrijk afzakken.
Kortom, de zwakke weggebruiker wordt in de steek gelaten. Groen!Kortrijk betreurt dit en kan enkel vaststellen dat door kordaat optreden veel ellende bij de burger vermeden kon worden.

Philippe Avijn, voorzitter
Bart Caron en Cathy Mathieu, gemeenteraadsleden
22 december 2009

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Groen! Kortrijk vraagt bij sneeuw meer aandacht voor de zwakke weggebruikers

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie