bartcaron.be

Pak de subsidies van KIF KIF maar af

Ingediend op mei 31st, 2017 door bartcaron

Marius Meremans (N-VA) vond het vandaag nog eens nodig de culturele ideologie van de N-VA te laten horen en zelfs te laten merken wat er zou gebeuren bij wie daar te ver van afwijkt. In het cultuurbeleid is het voor N-VA eenvoudig: “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”. Kortom, wie niet naar de mond van de heersende ideologie praat (lees ‘N-VA’) mag zijn subsidies verliezen.

Deze middag stelde mijn collega: “Volgens het decreet worden 35 bewegingen gesubsidieerd. Onder hen is ook Kif Kif, dat ongeveer 200.000 euro per jaar krijgt. Kif Kif is een interculturele beweging. Ik lees even: ‘voor gelijkheid en tegen racisme, voor een solidaire, democratische, interculturele samenleving’. Ze zijn pluralistisch, collega’s, en zelfkritisch. Maar wat zien we nu, en het is niet de eerste keer, dat die beweging eerder een forum aan het worden is voor haatboodschappen, voor polarisering, voor het opzetten van gemeenschappen tegen elkaar, laat staan dat dit nog iets te maken heeft met bruggen bouwen. (…) Ik stel me de vraag – ik zal daarvoor ook aandringen bij minister Gatz – dat organisaties die werken met belastinggeld van de kijkers thuis, toch gebonden zijn aan de uitgangspunten en de voorwaarden van een decreet. Ik ga ervan uit dat ze daar niet meer aan gebonden zijn en vraag u om daar een onderzoek naar in te stellen. Wanneer iemand subsidies vraagt op basis van een dossier, op basis van een uitgangspunt en daarna zijn eigen uitgangspunten verloochent op een site, in acties en door handelingen, kan ik onmogelijk aan de belastingbetaler uitleggen waarom we daar geld aan blijven geven. Wie zich niet houdt aan de regels, wordt daarvoor gesanctioneerd.” (Applaus bij de N-VA)

Het is een onverholen dreiging. Het lokte een stevige discussie uit. De teneur was daarin wel heel erg duidelijk. Iedereen betreurde de publicatie van de omstreden foto. Die foto werd snel van hun website gehaald, want niet oké, dat beseft Kif Kif ook wel.

Maar ten gronde: er moet ruimte zijn voor maatschappijkritische stemmen. In Cultuur en Media hebben we de gewoonte om democratisch en pluralistisch te subsidiëren. De overheid kiest niet op basis van inhoud. (…) Pluralisme is een basis van ons cultuurbeleid. We subsidiëren bij wijze van spreken vaak onze tegenstrevers of onze critici, en dat is een fantastische kracht in onze democratie. Niet alleen de ja-knikkers. De emanciperende kracht van het sociaal-cultureel werk is bekend, het heeft hele generaties gevormd. Ik heb collega Meremans van antwoord gediend: ”u wilt toch niet dat we alleen subsidiëren volgens het principe: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat en het verhaal van Apache wezen uitdrukkelijk in die richting. Beheers u wat dat betreft. Op de dag dat uw partij niet meer zo groot is als vandaag, zult u ook een stem blijven krijgen dankzij dit soort decreten en dit soort houdingen. Minister, ik dank u van harte voor het steunen van dat principe.” (Applaus bij Groen, sp.a en Open Vld)

Het verslag van de bespreking staat hier.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Pak de subsidies van KIF KIF maar af

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie