bartcaron.be

Over warmte in het koude Kortrijk?

Ingediend op december 15th, 2009 door bartcaron

Begroting 2010 en Jaaractieplan – Gemeenteraad 14 december 2009

Ik las het Jaaractieplan. Het is net een catalogus van Trois Suisses: veel, en nog meer, maar toch ontbreekt er nog zoveel en, het aanbod is van onregelmatige kwaliteit. Het is voor elk wat wils. Uit zo’n catalogus kan ik ook moeilijk kiezen. Het is onoverzichtelijk, zonder prioriteiten, zonder duidelijke keuzes.  Geen scherp profiel: geen design of pieces uniques, maar veel middelmatigheid.

Vorig jaar zie ik: “Kortrijk wordt geen warme stad. En ik heb het dan niet over de Kerstsfeer in onze stad. Alleen de zaken met uitstraling en zichtbaarheid krijgen veel aandacht. Het dagelijkse werk om de problemen van de mensen op te lossen, dat krijgt evenredig weinig aandacht.”
En warempel, van een stijlbreuk gesproken. Het centrale woord is ‘een warm Kortrijk’. Geen wollige, hoogdravende taal meer, maar warm, appellerend. Heeft iemand geturfd hoeveel keer het woord ‘warm’ neergeschreven staat? Pfff…ik krijg het er warm van :-

De vorig jaren rijmde die grote aandacht voor design, creatie en architectuur met de interesses van onze echte burgemeester. De Budafabriek, K in Kortrijk, het nieuwe politiegebouw, de oneindige Leiewerken, de eeuwigdurende bibLLLliotheek … Zichtbare projecten uit het Jaaractieplan Kortrijk 2009. De meeste zijn ondertussen nog niet zichtbaar, en zeker nog niet af. De meeste staan zelfs nog nergens … Ze staan opnieuw in het Jaaractieplan 2010. En ik voorspel dat dat nog jaren doorgaat. Het blijft een raadsel met welk geld de Bibllliotheek toch zal worden gerealiseerd deze legislatuur.
De uitvoering van de visie Zwevegemsestraat – Slachthuisstraat, daar zijn we nieuwsgierig naar. Behoudt de straat zijn multicultureel karakter of niet? Of krijgen we een Vlasmarkt bis? Worden de bewoners betrokken bij de visie-ontwikkeling?

Je kent dat van een Trois Suisses-catalogus. Je zoekt natuurlijk altijd die dingen die er niet in staan. Hier is dat niet anders natuurlijk.
Ik blijf vooral op mijn honger zitten in de rubriek ‘Sociaal’. Ik lees er niets over het diversiteitsbeleid, niets over het Noord-Zuid beleid, niets over de dotatie van de stad aan het OCMW en hoe die evolueert. Of liever niet evolueert, zoals ik de voorbij jaren ook al stelde. 

OCMW-dotatie

Het OCMW – om alle twijfel weg te nemen – voert een degelijk sociaal beleid en heeft een duidelijke begroting.
Maar helaas, ik zal moeten herhalen wat ik voorheen al stelde: het OCMW wordt stiefmoederlijk behandeld door de stad. 
Eerst een paar financiële feiten. De dotatie van de stad aan het OCMW bedraagt voor 2010 9.183.672 euro. Dat is exact hetzelfde bedrag als in 2009 en dat was ook het bedrag sinds 2005. Hetzelfde bedrag is ook gepland is voor 2010. Dus gedurende 6 jaar zal de stedelijke dotatie aan het OCMW van Kortrijk niet stijgen.
Fijntjes wordt opgemerkt dat ingevolge de crisis, met sterk verhoogde sociale uitkeringen de stad de ‘mogelijkheid’ voorziet tot een aanvullende dotatie met de budgetwijziging: 400.000 euro in 2010 en 600.000 in 2011.
Het OCMW heeft in de loop van de voorbije jaren reserves opgebouwd (4.395.683 euro) en die moeten eerst worden besteed. Vreemd toch: de stad blijft reserves opbouwen, maar de sociale partner (het OCMW) moet de hare eerst besteden. Dat begrijpen we niet.
Hoe dan ook, eind 2010 schiet daar slechts 336.687 euro van over. Dan ontstaan grote problemen.

Het huidige budget is dan ook een strak zittende leiband. Er is geen ruimte voor nieuwe initiatieven en voor een uitgebreidere werking. In het Actieplan lezen we dat 2010 het Europese Jaar van de Armoede is en dat een gezamenlijke aanpak wordt ontwikkeld. Met welk geld zal dat moeten gebeuren? Een mirakel waarbij manna gaat neerdwarrelen?

Kortrijk is, ondanks het veelvuldig voorkomen van het woord in de tekst, geen warme stad. De cijfers zijn steeds duidelijker. De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW is afgemeten. Ons stadsbestuur besteedt al jaren 152 euro per Kortrijkzaan aan het OCMW, bedrag inclusief de bijdrage uit gemeentefonds.
Voor 2009 (de meest recente cijfers) heb ik de centrumsteden vergeleken en dat is het resultaat:

GENT       265,51
ANTWERPEN 205,24
SINT-NIKLAAS 203,56
LEUVEN 199,69
OOSTENDE 198,78
TURNHOUT 181,27
ROESELARE 173,83
GENK 171,19
MECHELEN 155,68
KORTRIJK 152,74
BRUGGE 150,49
AALST 147,54
HASSELT 130,14

Kortrijk staat op de 10de plaats van de 13 centrumsteden, een plaats gezakt t.o.v. vorig jaar.
Bemerk ook dat het verschil met de andere steden behoorlijk groot is. Tussen Leuven en Kortrijk is er een verschil van 47 euro per inwoner, een fors verschil.
De eerder uitgezette ambities1 zal de stad niet halen. Zonder substantiële groei van de middelen is dat onhaalbaar. Het is duidelijk dat dit geen prioriteit is voor onze stad.

Kijk eens naar de wachtlijsten bij het OCMW (uit het jaarverslag 2008).
voor serviceflats zijn er 538 wachtenden op 188 woongelegenheden
voor de rusthuizen zijn er 400 mensen die op de wachtlijst staan (ter vergelijking, in 2001 waren dat er 106); de wachttijd bedraagt 70 tot 400 dagen;
steeds meer vragen bij de sociale dienst;
stijgend aantal geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie;
enzovoort.
De noden stijgen dus, en sterk! Helaas, het antwoord is niet krachtig genoeg.

Geen groene ambitie – niet echt jong – en city-marketing

In de rubriek ‘veilig, net, groen en milieubewust’ vind ik een vreemd ratatouille van ingrediënten. Mij valt in ieder geval op dat de ambities op het vlak van groen en milieubewust kortrijk heel mager zijn voor 2010!  De hondenpoepproblematiek, groenparticipatie via bladkorven en dan hebben we het gehad. Bladkorven zijn toch ook niet nieuw? Er komt een stuurgroep ‘overlast’, maar zonder betrokkenheid van jeugddienst/jeugdraad, van bewoners, indusief de jongeren uit de buurt?

Enne, als je bij het begin van dit actieplan leest dat het thema voor de komende jaren ‘jong en warm Kortrijk’ is dan verwacht je dat ‘jeugd in Kortrijk’ toch een aparte rubriek zou zijn. Maar helaas, we moeten de verjonging zien gebeuren via een mysterieus woonplan – we zijn benieuwd – en de plannen voor De Warande, de Speelstraten en het ‘jong talent’ van het Cultuurcentrum. That’s all folks. Jong Kortrijk?

En daarnaast vind je een aantal spullen waarvan je niet weet waar ze voor dienen.
Voorbeeld? Wat is MSOC antenne, wat zijn servicepunten sociale economie

Over gebiedswerking zal ik niet veel zeggen. Ik spaar het op tot een latere gemeenteraad. Maar ik zou hier wel de link leggen met het Woonplan, met het mobiliteitsbeleid … In het hoofdstukje over gebiedswerking lees je wat de gebiedswerking zou moeten doen: dromen van burgers helpen waarmaken. Mooi zou je denken, maar de stad moet de verantwoordelijkheid bij de verschillende stedelijke diensten leggen, zij moeten het realiseren.
En het stoort me verschrikkelijk dat het project ‘Marke blikt vooruit’ gelinkt wordt met het economisch hoofdstukje van het jaarplan. Dat is het toch helemaal niet? Of liever, het is veel meer dan dat!

En dan city marketing. Och. Het is geen fijne evolutie. Je ziet dat alle steden in hun onderlinge race een niet te stuiten profileringsdrang vertonen. Het is allemaal imago wat de klok slaat. Moet Kortrijk daar nu ook aan meedoen? En doen we dat dan met dure reclamecampagnes of met kwaliteitsvol beleid? Zeker als het beeld dat de stad wil uitdragen dat is van een ‘warme samenleving’, waarin de projecten een ‘maatschappelijke finaliteit en meerwaarde’ hebben? Dure promotie terwijl op de gewone dingen en het sociaal beleid wordt bespaard?

Vrije tijd en Cultuur

Dat de stad de Jeugdherberg wil vernieuwen is geen geheim meer. Dat steunen we ook. Maar dat het ook een sporthotel zou worden, dat wisten we nog niet. Vorige week besliste de deputatie van onze provincie over een financiële inbreng van de provinciale sportdienst West-Vlaanderen voor de realisatie van de vernieuwde jeugdherberg/sporthotel te Kortrijk. Het wordt dus ook een sporthotel, allemaal in het licht van de Olympische Spelen in Londen in 2012? De provincie legt haar financieel engagement vast op het budget 2009 voor een bedrag van € 200.000.

Ik eindig met een brokje cultuur, zoals het hoort.
Het Jaaractieplan bevat weinig, behalve mooie woorden – ik vraag me af wie de tekst van het Jaaractieplan geredigeerd heeft, professionele copywriting is het.

Met het hoofdstuk Vrije Tijd is niks fout. Wij waarderen de prioritaire aandacht die de stad in het cultuurbeleid wil geven voor kansarme en maatschappelijk kwetsbare kinderen. Maar we lezen nikske over verenigingen, niet over het jeugdwerk, sportclubs of het vrijwilligerswerk. Als het niet nieuw is, krijgt het blijkbaar geen aandacht meer. Wel dat een speciale dag in het kader van de televisieserie De Rodenburgs ‘niet is uitgesloten’. Hip hip hoera!
Mooie woorden over de Sinksenfeesten, maar er wordt wel minder budget voorzien. Dat is trouwens de algemene tendens. Zo dalen de personeelskosten van de musea. Een conservator – die werkt nu op het kabinet van de burgemeester – niet vervangen in het museum 1302 zal niet meteen bijdragen tot het binnenhalen van een ministeriële erkenning. Was het niet net de zwakker wetenschappelijke werking die de ons de das omdeed? Die musea blijven in het sukkelstraatje. Natuurlijk, ze worden door de stad stiefmoederlijk behandeld. Vergelijk Kortrijk eens met Leuven (‘M)’?

In de cultuurbegroting zijn er heel veel verschuivingen. Blijkbaar wordt nu beter nagekeken welk personeelslid onder welke dienst zit. Maar tegelijk wordt dat personeel nu erg versnipperd over vele subdiensten. Naast de bekende diensten (cultuurcentrum, bibliotheek e.a.) is er nu personeel voor de cel tentoonstellingen, voor de cel cultuurcommunicatie, de cel socio-cultureel enzovoort. Een dergelijke opsplitsing is toch niet zinvol? Waarom ook niet al de subsidies clusteren? Zoek nu eens de juiste boom in het bos.

Er wordt ook bespaard. 5%  op de werkingsmiddelen van OC’s en buurthuizen en de straat-, buurt- en wijkfeesten (min 15.000 naar 49.250; maar de Tinekesfeesten krijgen er wel 5.000 bij) ) (dus op de gebiedswerking van schepen de Bethune). De toelage aan FIK (daalt van 250.000 naar 228.000), die aan Kortrijk Congé ook (min 5.000), de collectievorming van de bibliotheek (minus 30.000), de werkingskosten van de musea dalen, het cultuurbeleidsplan ook (schepen Depuydt)? Op zoek naar kleingeld? Waarom net op die posten? Om de intendant Cultuur mee te betalen? 100.000 euro voor een halftijdse intendant, niet slecht … En zullen er middelen worden uitgetrokken voor cultuureducatie?

En nog dit, bespaar u de speurtocht achter het woord ‘design’ … het is zoals met die speld en die hooiberg.

Ik dank u.

Bart Caron

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Over warmte in het koude Kortrijk?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie