bartcaron.be

Meer vlees eten? De lekkere maar tegenstrijdige doelen van de Vlaamse overheid

Ingediend op juni 26th, 2017 door bartcaron

De vleesverwerkende sector kan het niet harden dat er minder vlees wordt geconsumeerd. Alle middelen zijn blijkbaar goed om het lagere verbruik weer op te krikken. Vooral de sensibiliseringscampagnes voor minder vlees, of tegen vlees, zullen het blijkbaar moeten ontgelden. Waar die polarisering voor nodig is, mag joost weten weten, behalve omdat de verkoop wat achteruit gaat, vrees ik.

Flanders’ Food is een speerpuntcluster. Dat vreselijk woord zegt dat de sector een organisatie heeft die met overheidssubsidies werkt aan een platform zijn dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Innovatie en duurzaamheid rijmen toch niet op het project ConsuMeat.

Ze lanceren nu een nieuw project ‘ConsuMeat’. Ze schrijven op hun website letterlijk: “Het imago van de vleessector staat onder druk. De sector wordt vaak negatief in beeld gebracht door de pers. Denk maar aan berichten rond dierenmishandeling (slachthuis Tielt), dioxine-crisis, antibiotica-gebruik,… Bovendien lijken acties zoals “Dagen zonder vlees” en Donderdag-Veggiedag steeds meer aanhang te krijgen bij het grote publiek. De trend van consumenten richting “Minder vlees eten” wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Het feit dat minder vlees eten nu ook als boodschap van algemeen nut te zien zal zijn op VRT werken de trend verder in de hand. Dit zijn voor de vleessector verontrustende signalen. Zij stellen zich de vraag hoe ver de trend van vlees-minderen zal leiden en op welke manier zij daarop antwoord kunnen bieden. Ondanks de vele maatregelen die de sector neemt slaagt hij er blijkbaar niet in om de consument op een positieve manier te bereiken.

Er komt daarom een edutainment task force opgezet worden met key-actoren. (…) om in debat te gaan met anderen (zoals oa. gaia, EVA, animal rights, voedingsgoeroes, …). Mooi Nederlands toch? Anderzijds zal de huidige communicatie rond vlees-consumptie en het consumentengedrag geanalyseerd worden.
Voor een speerpuntcluster vind ik dat een bizar project. Het heeft weinig met duurzaamheid of innovatie te maken, veeleer met slimme communicatie. In De Standaard lezen we dat Flanders’ Food de komende maanden met ConsuMeat naar de Vlaamse overheid trekt met de vraag dit project te financieren.

Het zou fijn zijn dat de Vlaamse overheid een beetje consequent is met de eigen principes. Minister Jo Vandeurzen pleit via de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen en VIGeZ voor minder vleesconsumptie. De klimaatproblematiek onderstreept de noodzaak om de steeds groeiende vleesproductie in te perken. De minister van Sport promoot Sport voor Allen. Aan de andere zijde is er de VLAM die via de grote media forse promotie maakt voor vleesconsumptie. Voor een bedrag van 12 miljoen euro per jaar. Daarmee krijgt vlees disproportioneel veel media-aandacht ten opzichte van andere producten. Groenten en fruit moeten het stellen met 2,5 miljoen, Bio met 0,6 miljoen. En dus stimuleert de overheid financieel een voedingspatroon dat ze via een andere overheidsinstelling als onevenwichtig bestempelt. Lekkere maar tegenstrijdige doelstellingen. De Vlaamse regering moet in haar ondersteuningsbeleid toch het maatschappelijk belang voorop stellen.

Gewoon ter info: in 2013 aten we elk 50,2 kg vers vlees: dat komt overeen met een portie van 137 gram per dag, van boorling tot ouderling. Bijna de helft daarvan is varkensvlees. De door VIGeZ aanbevolen maximale hoeveelheid vlees-, vis- en vervangende producten voor volwassen is vastgelegd op 100 gram. Onze gemiddelde vlees- en visconsumptie ligt met andere woorden nog steeds 60% hoger dan wat een evenwichtig samengesteld dieet vertegenwoordigt. Een te hoge vleesconsumptie – en met name rood vlees – wordt gelinkt aan typische niet-overdraagbare ziektes als overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Meer vlees eten? De lekkere maar tegenstrijdige doelen van de Vlaamse overheid

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.