bartcaron.be

Club Brugge: bedriegt de politiek de supporters?

Ingediend op december 8th, 2009 door bartcaron

De analyse van RESOC over de inplanting van het Club Bruggestadion in de Chartreuse is zo weinig onderbouwd, zo onrealistisch en zo onwenselijk, dat we onmogelijk kunnen geloven dat het gemeend is. We vragen ons dan ook af of RESOC het stadion eigenlijk wel wil? Misschien hebben ze pro forma een voorstel ingediend bij de minister, omdat dit nu eenmaal moest en men de supporters wou sussen. Of ligt er een ander bedoeling verborgen achter de schijnbare intenties? Reeds jarenlang bestaan er plannen voor een hoofdkwartierenzone in de Chartreuse.  Nu kan eindelijk, via een binnenweggetje het doel bereikt worden: een andere inkleuring van de zone. Of het stadionvoorstel dat ter tafel ligt haalbaar is? Dat doet niet ter zake. Wordt de supporters hier een rad voor ogen gedraaid?
Dat dit voorstel aan alle kanten rammelt, dat zal bijna niemand die dit voorstel serieus heeft gelezen weerleggen. Resoc zelf zegt in haar besluit: ‘De uitwerking van dit project behoeft nog heel wat verder studiewerk om te komen tot een doordacht, vernieuwend en rendabel project, in lijn met zijn omgeving.’ Alsof Resoc zich verontschuldigt voor het ingediende, ‘ondoordachte’ rapport.

Het laat dan ook heel wat te wensen over. Even de hoofdzaken op een rijtje.
Er is geen draagvlak voor dit project. Niet alleen het gemeentebestuur van Zedelgem kant zich unaniem tegen het project, zowat de helft van de aangesproken gesprekspartners kant zich tegen het voorstel. Hun verzuchtingen vielen blijkbaar in dovemansoren.
Er is geen enkele rechtszekerheid voor de uitvoering van het project. Ook dit ziet Resoc zelf in:  ze suggereren aan de minister om vlug een Grup te maken nog voor de afbakening van het stedelijk gebied er is. Met andere woorden de procedure moet omzeilt worden om een rechtszekere realisatie te verkrijgen.
En dan moet het ergste nog komen:  de financiële haalbaarheid van de plannen.
Er wordt geschermd met interesse van privépartners. Maar ‘talk is cheap’, in tegenstelling tot dit project.  Resoc haalt geen enkele concrete partner aan. Het financieel model dat werd bijgevoegd aan het rapport is een lachertje. Het resultaat dat word geschetst is een vreemde mengelmoes van niet gerelateerde cijfers, schromelijk overschatte winsten, niet in rekening gebrachte kosten etc. Dit financieel model is niet meer dan wat virtueel gegoochel met cijfers, zonder enige motivatie. Het bevat ook inbreng van projecten die in het voorstel zelf verdwenen zijn (bv kantoren).
Ook wat de berekening van de cijfers rond mobiliteit betreft lijkt Resoc ‘vogelpik’ te hebben. Zo maakt het rapport van de Brugse mobiliteitscel brandhout van het voorgestelde aantal parkeerplaatsen, het aantal passagiers per wagen, de cijfers rond openbaar vervoer en die van fietsgebruik. Daarnaast moet er voor miljoenen aan bijkomende infrastructuur worden aangelegd die nergens zijn toegezegd. Ook hier zegt Resoc zelf dat ‘een ernstige mobiliteitsstudie opgemaakt worden teneinde te bepalen welke infrastructurele maatregelen er moeten genomen worden.’
Het mag dus niet verwonderen dat Groen! zich ernstig vragen stelt bij dit project. Zonder ook maar enige duidelijkheid over de hoofdvoorwaarden van het project is dit voorstel naar de minister gegaan. Dit kan maar twee dingen betekenen: dit voorstel is pro forma of het voorstel is gebuisd.

Groen! is ronduit voor Club en Cercle, en wenst de kandidatuur voor een WK alle succes toe. Net daarom geloven we in een realistische, haalbare optie. Als het huidige doodgeboren amateurisme met de Chartreusesite de maatstaf is voor het nieuwe project, hoe kunnen we dan ooit hopen om een organisatie als het WK naar hier te halen?  Nu kiezen voor een realistische uitbouw van Jan Breydel is de beste, zoniet de enige juridisch, financieel en planmatig haalbare mogelijkheid om een kans te maken op het WK en voor de verdere uitbouw van de clubs.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Club Brugge: bedriegt de politiek de supporters?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie