bartcaron.be

Staat het geheim van een gerechtelijk onderzoek boven de volksgezondheid?

Ingediend op augustus 5th, 2017 door bartcaron

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) weigert de de cijfers te geven van de concentraties fipronil in besmette eieren. Dat doet het agentschap omdat het niet wil interveniëren in het gerechtelijk onderzoek. Gaat dat onderzoek dan boven het informeren van de bevolking over de graad van besmetting van eieren? Is de volksgezondheid ondergeschikt aan een gerechtelijk onderzoek? Dat is zeer bizar. Het FAVV moet dringend de concentraties fipronil bekend maken, net om de bevolking gerust te stellen en het inkomen van de kippenboeren te beschermen. Immers de meeste grootwarenhuizen halen momenteel, uit voorzorg en op eigen initiatief, de eieren uit hun rekken. Door het niet vrijgeven van cijfers en het weghalen van eieren uit de rekken wordt minstens de indruk gewekt dat er iets ernstigs aan de hand is. Het wordt versterkt door de situatie in Nederland, waar in grote getale, en onder impuls van de overheid, massaal eieren uit de rekken worden gehaald. De contaminatie in Nederland is veroorzaakt door een product – het mengen van fipronil met het biologisch product Dega-16. – dat is geleverd door een Belgische firma, hetzelfde product dat ook in België gebruikt. Waarom wordt in Nederland massaal ingegrepen, en bij ons niet?

We moeten vermijden dat gecontamineerde eieren in de voeding terecht komen. We moeten ook vermijden dat er massaal gezond voedsel wordt vernietigd. Net daarom is er dringend nood aan duidelijke cijfers. Het achterhouden van de correcte cijfers over de aard van de contaminatie – is die schadelijk of niet – en het achterhouden van cijfers over het aantal bedrijven en eieren die mogelijks betrokken zijn, zal de ongerustheid alleen doen toenemen. Dat wil niemand.

Dat standpunt wordt eveneens verdedigd door toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven. De informatie van het FAVV beperkt zich momenteel tot ‘de alarmgrens is niet bereikt’. Dat is ruim onvoldoende. Indien het FAVV deze informatie niet op eigen houtje kan verspreiden, dan kan de informatie zo worden vrijgegeven dat er geen gegevens over individuele bedrijven niet meegedeeld worden. Er moet in elk geval initiatief genomen worden door de bevoegde ministers. De politiek kijkt echter de kat uit de boom, wat onaanvaardbaar is.

Laat ons niet vergeten dat, toen de dioxinecrisis uitbrak, er de eerste periode ook weinig of geen informatie werd verstrekt. Het waren geruststellende berichten die de problemen minimaliseerden. Een dergelijke aanpak mag zich niet herhalen. Zowel in het belang van de volksgezondheid als van de kippenbedrijven.

Wie meent dat er geen politieke spelletjes mogen gespeeld worden over de eiercrisis, heeft helemaal gelijk. Dit kan alleen worden vermeden door correcte info aan de burger te geven. De stilte in het politieke landschap is niet geruststellend, integendeel.

Is er iets te verbergen?

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Staat het geheim van een gerechtelijk onderzoek boven de volksgezondheid?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie