bartcaron.be

Besparingen op cultuurbudget zijn niet goedgemaakt

Ingediend op september 29th, 2017 door bartcaron

De besparingen op zijn cultuurbudget, en zeker niet dat voor kunsten, zijn niet goedgemaakt. Daarmee reageer ik op op een opiniestuk van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (lees het hier).

Hij schrijft in een opiniestuk op Knack.be ongeveer wat hij herhaalde tijdens het parlementair debat over de septemberverklaring, dat zijn budget de besparing van de voorbije drie jaar reeds ingehaald heeft. Ik citeer: “Ik vind het ook vreemd te lezen dat ik op cultuur twintig procent bespaard heb. Dat is gewoon onjuist: ik heb gemiddeld vijf procent bespaard (…). Ik wil er bovendien de aandacht op vestigen dat we vandaag, drie jaar later ten opzichte van de besparingen dus, voor de kunsten weer op hetzelfde niveau van financiële overheidssteun zitten als voorheen. We hebben wel degelijk nieuwe middelen geïnvesteerd en er is ook het effect van de tax shift.

Sven Gatz trad aan in de zomer van 2014. Hij startte onder een slecht financieel gesternte. Snoeien om te bloeien was het leitmotiv van de regering Bourgeois. De cultuurbegroting van zijn eerste volledige jaar bedraagt 505,3 miljoen euro. Maar hij moest besparen. Een jaar later ging er al 15 miljoen van af (-3%). De besparingstrend zette hij nog door in 2016 met een daling met nog eens 30,5 miljoen euro. Samen 45,5 miljoen.In de begroting van 2017 keerde hij de daling, er kwam 13,3 miljoen euro bij. Het cultuurbudget in 2017 bedraagt 458 miljoen euro. Dat is dus nog steeds 44,7 miljoen minder dan bij zijn aantreden in 2014. Dit zijn absolute cijfers, zonder rekening te houden met de gezondheidsindex. De begroting van 2016 vertoont echter twee belangrijke wijzigingen, duidelijk gevolgen van beleidskeuzes van de Vlaamse regering. Vooreerst noteren we de overheveling van de gelden voor het lokaal cultuurbeleid naar het Gemeentefonds, goed voor 84,5 miljoen euro. Daarnaast zien we de overheveling van de middelen voor gesco’s en DAC vanuit Werk naar Cultuur, een plus van 41,3 miljoen euro. Het saldo daarvan voor de begroting Cultuur is minus 43,2 miljoen euro.

Voor een zuivere rekening, heb ik de cijfers geneutraliseerd in het cultuurbudget. In dat geval bekom je nog een kleine daling uit van zo’n 5 miljoen euro, bijna een status quo tussen 2014 en 2017. Maar helaas, de middelen voor lokaal cultuurbeleid zijn wel verdwenen uit het cultuurbudget.
De cijfers hierboven zijn absolute cijfers. Als je de budgetten van de voorbije jaren aan de gezondheidsindex onderwerpt, en dus aan de dalende koopkracht aanpast, kan je pas een correcte vergelijking maken. Dan kom je een daling van het cultuurbudget uit van 29,6 miljoen rekening houdende met de hierboven geschetste transfers, en zelfs van 71,8 miljoen als je daar geen rekening mee houdt.

Er steekt echter een angel in de uitspraak van minister Gatz. Hij heeft het niet over het gehele cultuurbudget, maar over een deel ervan, dat van de kunsten. Dus zonder cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten, transversaal beleid.

Klopt zijn uitspraak dan? Het bedroeg 170,8 miljoen euro bij zijn aantreden in 2014. Het daalde in 2015 naar 157,7 miljoen euro. Het stabiliseerde in 2016 op 161,1 miljoen om in 2017 op 167,4 miljoen euro uit te komen. Van die recente stijging hebben alleen de grote Vlaamse kunstinstellingen kunnen genieten, niet de vele andere organisaties die samen 12 miljoen euro verloren.

De uitspraak van de minister klopt dus niet. Als we gezondheidsindex zouden projecteren op de de cijfers van de voorbije jaren dan zou het verschil nog markant groter zijn, in de orde van 15 miljoen euro minder. Dit jaar noteren we wel enkele stijgingen, die meegenomen zijn in de budgetten hierboven. Er is een stijging van de middelen voor culturele infrastructuur (Foci) met 10,1 miljoen euro. De stijging van 2017 gaat voor bijna de helft naar kunsten, grotendeels naar de grote instellingen en zo’n 2 miljoen naar projectmiddelen, de andere helft naar culturele infrastructuur (FOCI).

Gisteren kondigde de regering via haar septemberverklaring nog een aantal andere nieuwe cijfers aan voor 2017. Het gaat om eenmalige uitgaven, vooral voor culturele infrastructuur. Dat gaat om zo’n 17 miljoen euro. Zolang die cijfers niet zijn goedgekeurd, tellen we ze niet mee in de totalen hierboven. Echter, als we dat wel doen, dan blijven de uitspraken van minister Sven Gatz nog steeds onjuist. Helaas, zou ik durven zeggen. De besparingen op zijn cultuurbudget, en zeker niet dat voor kunsten, zijn niet goedgemaakt. We duimen ervoor dat hij dat volgend jaar wel waarmaakt.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Besparingen op cultuurbudget zijn niet goedgemaakt

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie