bartcaron.be

Biggencastratie: “Weyts is Minister van Dierenwelzijn, maar niet voor landbouwdieren”

Ingediend op december 21st, 2017 door bartcaron

Ben Weyts is niet van plan om de varkenssector tot de orde te roepen wat biggencastratie betreft. Dat bleek vanmiddag tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Bart Caron (Groen) vroeg de Minister van Dierenwelzijn welke initiatieven hij zou nemen om de varkenssector aan haar belofte om tegen eind dit jaar te stoppen met biggencastratie, te herinneren. Vijf jaar geleden beloofde de sector dat ze tegen eind dit jaar een einde zou maken aan de chirurgische castratie van biggen. Vorige week kwam de sector terug op die belofte. Nochtans zijn er geen argumenten om biggencastratie anno 2017 – bijna 2018 – nog te verantwoorden. Bart Caron: “Biggen van enkele dagen oud worden vaak onverdoofd gecastreerd. Een uiterst gruwelijke, pijnlijke ingreep die nergens voor nodig is. Er zijn immers andere manieren om de befaamde berengeur tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld vaccinatie of aangepast veevoeder.”

Minister Weyts had hier vanmiddag helaas geen oren naar. Bart Caron: “Het is zeer duidelijk dat Weyts minister van Dierenwelzijn is als hem dat uit komt. Van zodra het over landbouwdieren gaat – en er dus economische belangen mee gemoeid zijn – is zijn vurigheid plots ver te zoeken. Weyts sloot zich vandasag de facto aan bij de varkenssector, en wijdde het afvoeren van het engagement aan het grote aandeel van export van varkenvlees. Beslissingen nemen op basis van economische argumenten is een minister van Dierenwelzijn onwaardig. Weyts zal wel een Europese werkgroep trekken om tot een gezamenlijke aanpak te komen in Europa en heeft bijkomend onderzoek gefinancierd inzake berengeur. Maar dit is te weinig. Vooral omdat hij in zijn beleidsnota en beleidsbrieven plechtig beloofde om de chirurgische castratie tegen 31 december 2017 te verbieden. Belofte maakt schuld.”

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Biggencastratie: “Weyts is Minister van Dierenwelzijn, maar niet voor landbouwdieren”

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie