bartcaron.be

Windmolens in West-Vlaanderen: mag het ietsje meer zijn?

Ingediend op november 9th, 2009 door bartcaron

Groen! West-Vlaanderen roept op om de wind in onze provincie maximaal te benutten. Niet door lukraak windmolens te plaatsen. Maar door goed te onderzoeken waar er molens kunnen komen zonder hinder, en door deze plaatsen optimaal in te vullen. Het onrendabele vliegveld van Wevelgem: een geschikte plaats voor windmolens?

In onze provincie waait het meer dan elders in Vlaanderen. Het is dan ook logisch dat windturbines hier de beste vorm van herbruikbare energie zijn, en het meeste rendement geven. Er moeten er dan ook meer worden gebouwd, in versneld tempo.
“Her en der verrijzen er reeds windturbines,” aldus Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen!, “maar als ze slecht ingeplant zijn, veroorzaken ze soms geluidshinder of slagschaduw. Bovendien is er veel tegenstand bij aanvragen voor windmolens in mooie, unieke landschappen. En dat is meer dan begrijpelijk. Maar dat alles samen zorgt er voor dat het verzet vergroot en het draagvlak bij de mensen verkleint. Op het gevaar af dat verdere realisaties op de lange baan worden geschoven. Dat wil Groen! tegengaan.”
“We vinden dan ook dat het hoog tijd is om werk te maken van deskundig onderzoek naar geschikte plaatsen voor meerdere windmolens” vult Caron aan. Zo werkt het provinciebestuur momenteel aan concrete plannen binnen de huidige zoekzones.
Maar Groen! wil meer. Wij willen dat de hele provincie opnieuw onderzocht wordt op mogelijke locaties. Het huiswerk dient opnieuw gemaakt te worden. En aangezien we meer wind hebben dan andere provincies, moet West-Vlaanderen dan ook meer windenergie produceren dan ze zelf nodig heeft, zoals het provinciebestuur nu vooropstelt.

Wat zijn nu onze voorstellen voor bijkomende locaties?
We moeten de locaties waar nu windmolens staan en kunnen staan maximaal benutten.

Bijvoorbeeld:

  * Geen vier op het bedrijventerrein Evolis (langs de E17 in de regio Kortrijk), maar acht exemplaren (ook aan de overkant van de autosnelweg);
  * Geen twee aan het benzinestation langs de E403 in Oekene, maar zes;
  * Langs de vaart tussen Kachtem en Roeselare kunnen ook nog meerdere windmolens ingepland worden, die bovendien een heel stuk verder van de dorpskern gelegen zijn.

En waarom zelfs niet op het vliegveld van Wevelgem-Bissegem? Dit zou perfect plaats kunnen bieden aan meerdere hoge windturbines. Grotere windturbines mogen niet geplaatst worden waar ze storen voor het luchtverkeer en de bakens van een luchthaven.
“Het wordt tijd dat de betrokken gemeenten eens een kosten/baten analyse maken,” legt Mike Van Acoleyen, kersvers provinciaal voorzitter Groen! West-Vlaanderen, uit, “Waar hebben ze het meeste baat bij? Capaciteit voor groene stroom binnen de eigen gemeente en voor de eigen bevolking of een zwaar verlieslatende luchthaven overeind houden? Investeringen aantrekken in een toekomstgerichte en duurzame technologie of de nostalgie van een vliegveld kunstmatig in leven houden?”
Groen! wil dat letterlijk plaats gemaakt wordt voor een toekomstgerichte economische sector van de duurzame energie. Doordat de vliegtuigbakens ook verdwijnen kan in de ruime omgeving meer plaats voor windmolens gevonden worden, bijvoorbeeld aan de E403.

Maureen Lievyns en Marc Vanpaemel, provincieraadsleden voor Groen!,
Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger,
Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen! West Vlaanderen,
Carlo Herpoel, secretaris Groen! West-Vlaanderen.

Contact:
Bart Caron: 0477 495810
Mike Van Acoleyen: 0472 609288

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Windmolens in West-Vlaanderen: mag het ietsje meer zijn?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie