bartcaron.be

Kroniek van een deconfiture: de afdeling Jeugd verdwijnt

Ingediend op december 26th, 2017 door bartcaron

Mijn gewaardeerde (ex-)collega Guy Redig schreef een boze brief, een open brief aan iedereen die het jeugdbeleid en het jeugdwerk graag ziet. Hij heeft meer dan gelijk. Daarom wil ik zijn noodkreet graag uitdragen en verspreiden bij iedereen die deze gang van zaken met lede ogen aanschouwt. Dat is bij mij het geval.

Vanaf 1 januari 2017 houdt de Afdeling Jeugd binnen de Vlaamse overheid op te bestaan. ’t Zal de samenleving worst wezen hoe de ambtenarij zich organiseert – zeker in dit geval. Toch betekent deze verdamping meer dan de zoveelste hervorming van ministeriële diensten. De Afdeling Jeugd overkoepelde de Vlaamse beleidsaandacht voor jeugdbeleid en jeugdwerk, in verschillende vormen, sinds 1945.
Het geheel was dus veel meer dan de som der delen. Deze wetmatigheid verdwijnt, de aandacht wordt herleid tot enkele diaspora. De samenhangende slagkracht is weg. Daarover gaat deze open brief, met spijt en ook wel kwaadheid.

Blijkbaar ontsnapt de hervorming van het departement Cultuur, Jeugd en Media aan de bevoegdheid van minister Sven Gatz en zeker al van het Vlaams parlement. Dat behoort exclusief tot de bevoegdheid van secretaris-generaal. Er is daarom evenmin advies gevraagd aan de Vlaamse Jeugdraad en de SARC. Het is daarnaast meer dan merkwaardig te noemen dat het jeugdwerk daar ‘oorverdovend stil‘ over blijft. Is de eigen navel veel te belangrijk, zoals Guy Redig schrijft?

Het is een terechte boze brief. Niet alleen over deze verdwijntruc, maar ook over de interne staatshervorming waardoor plots 21 miljoen euro uit de kleine pot van het Jeugdwerk verdween (‘waarvoor ooit heroïsch strijd geleverd en bijna de helft van alle Vlaamse jeugdwerksubsidies‘). Het geld wed verplaatst van de enveloppe van de minister van Jeugd naar die van de minister van binnenlands bestuur. De middelen voor het lokaal jeugdwerkbeleid werden dan toegevoegd aan het Gemeentefonds, zonder enige vorm van oormerking.

Ik wil de noodkreet van Guy Redig met heel mijn hart en verstand onderschrijven.

Lees het hele stuk hier: Kroniek van een deconfiture

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Kroniek van een deconfiture: de afdeling Jeugd verdwijnt

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.