bartcaron.be

Stadion Club Brugge: Chartreuse even slechte keuze als Loppem, renoveer Jan Breydel!

Ingediend op oktober 31st, 2009 door bartcaron

Groen! betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge op de site Chartreuse in te planten. De keuze voor de site Chartreuse is niet beter dan die voor Loppem. Het zijn beide slechte tot zeer slechte oplossingen. Ze liggen trouwens vlak bij elkaar, gewoon aan de overkant van de baan. Het MER (mlieueffectenerapport) ondersteunt dit standpunt.

In het nieuwe plan voor de afbakening van het stedelijk gebied Brugge worden de kantoren van het Chartreusegebied samengevoegd met het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge en de daar bijhorende winkels. Dit alles moet geïntegreerd worden in één zone voor stedelijke activiteiten met parkkarakter. Het milieueffectenrapport voor de afbakening van het stedelijk gebied stelt echter dat de combinatie van een voetbalstadion met winkels en een kantorenpark zal zorgen voor “niet te milderen significant negatieve effecten”….

En toch heeft de Vlaamse regering dat nu beslist. De plannen bevatten de mogelijk inplanting van “maximaal 300.000 vierkante meter kantoorruimte of 30.000 vierkante meter winkels of een combinatie van beide”. Omdat er toch veel vragen open blijven, zal een werkgroep van RESOC (Dirk De fauw) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) nog een aantal zaken ophelderen.

Die aanpak bewijst dat de Vlaamse regering beseft dat ze zich op glad ijs begeeft. Natuurlijk is dat zo.  In het In het haalbaarheidsonderzoek voor de verbouwing van het Jan Breydelstadion tot 40.000 bezoekers, opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester, bleek die locatie haalbaar, ook met een ook een commerciële exploitatie en een verbeterde mobiliteit. Die ging uit van een ‘doordachte multimodale toegankelijkheid en van de reële draagkracht’.

Als ecologische partij blijven wij ons verzetten tegen het neerpoten van een projectontwikkeling met het stadion als glijmiddel pal in de Groene Gordel. Groen! wil het volledige behoud van de Groene Gordel. Groen! pleit, zoals de studie van de Vlaamse Bouwmeester perfect bewees,  voor een renovatie een uitbreiding van het Jan Breydelstadion en voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan die het verkeer naar dit stadion beter kan doen lopen. Dit is de goedkoopste en de meest duurzame oplossing.

Daarmee zitten Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Caron en de voorzitters van de Groen!-groepen uit het Brugse op de lijn van eerder ingenomen standpunten en van de recente reactie van de Groen!-fractie uit de Brugse gemeenteraad.

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger, 0477/49.58.10
Geert Vercruyce, voorzitter Groen! Oostkamp
Ivan Lahousse, voorzitter Groen! Zedelgem
Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Stadion Club Brugge: Chartreuse even slechte keuze als Loppem, renoveer Jan Breydel!

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie