bartcaron.be

Culturele organisaties moeten veilige plekken zijn voor nieuwkomers-kunstenaars

Ingediend op februari 10th, 2018 door bartcaron

Tijdens een politieactie bij de artistieke Brusselse organisatie Globe Aroma werden zeven mensen zonder papieren gearresteerd. Een van hen nam die avond deel aan een tentoonstelling. Globe Aroma is een ontmoetingsplatform waar met heel veel mensen, waaronder nieuwkomers, vluchtelingen en Brusselaars kunstprojecten ontwikkeld worden onder (bege)leiding van een professioneel kunstenaar. Het is een (werk)plaats voor nieuwkomers-kunstenaars en een alternatieve presentatieplek. Al deze mensen kunnen er elkaar ontmoeten en inspireren.

Tijdens de opening van de tentoonstelling Carte de Visite in het Vanderborghthuis, viel de politie er binnen. De politie mag uiteraard vzw’s controleren. Maar dat net zo’n moment de politie binnenviel voor een controle op de toepassing van de vzw-wetgeving en het arbeids- en fiscaal recht, klinkt, zacht uitgedrukt, weinig geloofwaardig. Aan deze actie kleeft meer dan een geurtje. Onder de mom van deze controle is dit niet of niet minder dan een actie tegen nieuwkomers, en vooral tegen Vlamingen en Brusselaars die het opnemen voor mensen zonder papieren.
Dat een sociaal-artistieke organisatie hiervoor aangepakt wordt is meer dan schrijnend. Globe Aroma biedt kansen aan nieuwkomers om hun artistieke talenten te ontwikkelen en te tonen aan een publiek. Anders geformuleerd: het geeft mensen perspectief, geeft hen de gelegenheid hun talenten te ontplooien, hun eigenwaarde terug te winnen, kortom zich te integreren in de samenleving waarin ze zijn terecht gekomen.

Artistieke (en sociale) organisaties moeten veilige plekken kunnen zijn en blijven. Er gebeurt niks illegaals, waarom ze dan aanpakken? Omdat ze iets willen doen voor mensen die het moeilijk hebben? En moet dat op zo’n agressieve wijze gebeuren zoals blijkt uit getuigenissen van aanwezigen?
Of is het te doen om het oppakken van mensen zonder papieren? Moet dat echt gebeuren tijdens de opening van een tentoonstelling? Waarom? Omdat de actie contra nieuwkomers zo een groot symbolisch belang krijgt? Het is net zoals kinderen van mensen zonder papieren uit de klas plukken en hen opsluiten, wat recent nog is gebeurd met een Albanees gezin in Oudenaarde.

Ik veroordeel ten stelligste deze actie. Culturele huizen moeten veilige plekken blijven, waar dergelijke politieacties geen plaats hebben. Ze zorgen vooral voor angst bij de deelnemers, mensen die zich veilig voelden. Het gaat hoofdzakelijk om deelnemers die wel legaal in het land verblijven, naast uitgeprocedeerden en mensen die nooit asiel hadden aangevraagd.

De verklaring van de politie-zone dat de actie niets te maken had met de jacht op mensen zonder papieren, klinkt bijzonder ongeloofwaardig. Immers, zeven mensen zonder papieren zijn gearresteerd. Het cynische is dat de tentoonstelling een initiatief is van de stad Brussel zelf. Het is de eigen politiezone die binnenviel… Ongetwijfeld kadert deze actie in het Kanaalplan van minister Jambon.

Globe Aroma wordt gesubsidieerd met centen uit het Kunstendecreet. Het is een erkende organisatie die voor een deel met overheidsmiddelen werkt. Ze krijgen net subsidies omdat ze werken met deze mensen, o.a. van het Klein Kasteeltje. Zij zijn niet de enige dergelijke organisatie die een artistieke doelstelling koppelt aan sociaal doel. Moet de bevolking echt de indruk krijgen dat elk cultureel project dat zich inzet voor vluchtelingen en nieuwkomers het werk is van een bende criminelen? Of is het de bedoeling nu ook de culturele wereld schrik aan te jagen? Immers net die culturele wereld durft, dat is haar wezen, vragen stellen over wat er allemaal aan de gang is in de samenleving?

Artistieke en culturele werkingen moeten vrijplaatsen zijn en blijven. Een samenleving heeft nood aan deze, bewust voorziene, vrije ruimte. Dat is een centrale taak voor het cultuurbeleid.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Culturele organisaties moeten veilige plekken zijn voor nieuwkomers-kunstenaars

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.