bartcaron.be

Groen! wil regularisering zonevreemde bossen en ondersteunt aankoop Lappersfortbos

Ingediend op oktober 15th, 2009 door bartcaron

Groen! heeft een bedrag van 6.000 euro uitgetrokken om de aankoop van het bedreigde deel van het Lappersfortbos (3,2 hectare) door het Groene Gordel Front en Friends of the Earth te ondersteunen. Voor elke stuk bos dat een lid van Groen! koopt, financiert Groen! één m² extra. Naast de 5.000 euro van Groen! nationaal, schrijven Groen! Brugge en het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen elk 500 euro over op de bankrekening van het Groene Gordel Front. Voor 50 euro kan iedereen een vierkante meter van het bedreigde Lappersfortbos kopen.

Groen! betreurt dat de verantwoordelijke ministers niet willen ingaan op het voorstel van minnelijke schikking van eigenaar Fabricom, om dat deel van het bos om te ruilen tegen een even groot terrein waarop Fabricom zou kunnen bouwen. ‘Het duurt een halve eeuw langer om een bos tot volle wasdom te laten komen dan een nieuw industriegebouw neer te poten. En de kans op een stadsrandbos zoals in Brugge, dient zich niet elke eeuw aan. Daarenboven is West-Vlaanderen reeds de bosarmste provincie van het land,’ aldus Vlaams parlementslid Bart Caron.

Het grootste gedeelte van het Lapportsfortbos werd reeds gekocht door het Vlaams Gewest toen Vera Dua de bevoegde minister was. ZIj wilde toen het resterende deel aankopen, maar Fabricom wilde toen niet verkopen. Nu wil het bedrijf dat wel. Zij stellen een bedrag van 1,6 miljoen euro voorop. Dit betekent dat er in het totaal 32 000 aandelen moeten verkocht worden. De Vlaamse regering laat die kans verloren gaan, maar niet het Groene Gordel Front en Friends of the Earth. Groen! wil innovatieve initiatieven van actieve burgers ondersteunen en roept tevens alle andere partijen op het voorbeeld te volgen.

Groen! vraagt met grote aandrang aan de Vlaamse regering om alle zonevreemde bossen in Vlaanderen te regulariseren. Dan was deze oproep niet nodig geweest. Daarover ondervroeg Dirk Peeters deze week trouwens minister Joke Schauvliege. ‘Het gaat over 31% van ons bosareaal waarvan zo’n 8.000 hectare direct bedreigd is, omdat het gelegen is in industrie- en woongebied. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt dat er tegen 2012 10.000 hectare bos moet bijkomen door bijkomende inkleuringen in het gewestplan. De tijd dringt dus. Zeker omdat we vastelllen dat in het bosarme Vlaanderen jaarlijks meer bos verdwijnt dan er bijkomt,’ betreurt Dirk Peeters.

Concreet:
Koop een aandeel in de Lappersfort Zuurstoffabriek : het rekeningnummer KBC 738-008-1184-17, internationale stortingen Iban: BE 61-7380-0811-8417 Bicc: Kredebb
Op initiatief van Andy Vermaut van Friends of the Earth Vlaanderen en vredes –en klimaatactiegroep Pimpampoentje kwam het idee om het laatste stuk (3,2 ha) bedreigd Lappersfortbos te verkopen per m2 aan iedereen die dit wil. Grotere aankopen zijn uiteraard ook mogelijk. Als er niet voldoende geld is om het bos te kopen, zal het geld geïnvesteerd worden in de aanleg van een nieuw Lappersfortbos in de omgeving van Brugge. Hiertoe wordt momenteel advies ingewonnen bij de Vereniging voor Bos in Vlaanderen.
Contactpersoon friends of the Earth: andy.vermaut1@telenet.be gsm 0499/35 74 95 liefst na 17u.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen! wil regularisering zonevreemde bossen en ondersteunt aankoop Lappersfortbos

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie