bartcaron.be

Vlaamse begroting: mensen zijn belangrijker dan cijfers

Ingediend op september 30th, 2009 door bartcaron

Geen duidelijkheid, onrustwekkend en cijferfetisjisme zijn de drie krachtlijnen van de speech die Groen! fractieleider Filip Watteeuw vandaag voerde in het Vlaams parlement. ‘Deze regering is zo gefocust op een begroting in evenwicht dat ze zich vast rijdt in het kortetermijndenken. Een begroting in evenwicht is belangrijk, maar evenwicht in de samenleving is dat nog meer. Door te besparen in takken die essentieel zijn voor de toekomst, breng je de toekomst nog meer in gevaar.’

Filip Watteeuw: ‘Dit is niet de daadkrachtige en warme regering die minister-president Peeters in het vooruitzicht stelde. Dit is een regering met een cijferfetisjisme. Ze heeft een kille boekhouderbegroting opgesteld in de schaduw en aarzelt daar duidelijk over te zijn. Uit angst iemand tegen de borst te stuiten? Uit onzekerheid over het gevoerde beleid? Omdat ze niet weten hoe ze best kunnen besparen en dus kiezen ze voor een lineaire besparing? De parlementsleden hebben maandag geen antwoorden gekregen en vandaag ook niet.’

Verder in de speech hamert Filip Watteeuw op duidelijkheid om de onrust die leeft binnen verschillende domeinen en groeperingen weg te nemen. Niet alleen is er onduidelijkheid bij de Lijn, de VRT en in het onderwijs, maar ook bij de gesubsidieerde organisaties. Er werd verklaard dat er 73 miljoen euro zal worden bespaard op subsidies. Op welke organisaties heeft dit impact? In welke sectoren? Ook deze vragen bleven onbeantwoord.

‘Natuurlijk mogen we moeilijke situaties en problemen niet doorschuiven naar de volgende generaties,’ verklaarde Filip Watteeuw verder. ‘Het verkeersinfarct moet Vlaanderen vandaag oplossen en daarom moet De Lijn ademruimte krijgen. Om een gepolariseerde samenleving te vermijden, moet de Vlaamse regering investeren in onderwijs en gelijke kansen. Om geen verarmde civiele samenleving achter te laten voor de toekomstige generaties, moet Vlaanderen vandaag investeren in alle vitale sectoren. Daarvoor zijn moedige keuzes vereist. Er moet bespaard worden daar waar er kan bespaard worden. Een lineaire besparing in alle departementen en dus ook het onderwijs is geen oplossing. Perspectief geven aan de volgende generaties betekent vandaag investeren in onderwijs, in de economie van morgen, in de groene economie, een economie die rekening houdt met de draagkracht van mens en milieu en de jobs van de toekomst garandeert.’

Ten slotte uitte Filip Watteeuw ook kritiek op het gebrek aan respect voor de parlementsleden dat maandag door de Vlaamse regering werd getoond. ‘Tijdens zijn speech verklaarde de minister-president te willen besparen door een selectieve verdeling van de indexprovisie en nog een hele paragraaf over nietszeggende ingrepen. Geen woord over de aangekondigde besparing in het onderwijs, bij de openbare omroep of op vlak van mobiliteit. Een uur later daalde minister-president Peeters een verdieping om de pers wel een concreet overzicht te bezorgen. Wij, de parlementsleden, wachten er nog steeds op.’

Lees de hele tekst: toespraak Filip Watteeuw

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse begroting: mensen zijn belangrijker dan cijfers

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie