bartcaron.be

Cultuur, Jeugdwerk en Sport: onzekerheid over subsidiëring en werkgelegenheid blijft!

Ingediend op september 30th, 2009 door bartcaron

De Vlaamse regering wil geen maatregelen nemen die de werkgelegenheid aantasten, noch in de ambtenarij noch elders.  Goed, zou je zeggen. Maar de werkelijkheid is anders. In de cultuursector onder meer. Breder, het zal gebeuren in de gesubsidieerde omgeving van media, sport en jeugdwerk. Er wordt onrust gecreëerd, de subsidiëring wordt bedreigd en de decreetsbepalingen worden met voeten getreden door de Vlaamse overheid.  De organisaties die gesubsidieerd worden kregen een mailbericht van de leidende ambtenaar. Die stelt dat de uitbetaling van de vierde schijf van de werkingssubsidie, die normaal uitbetaald wordt tegen 1 oktober, vertraging zal oplopen. Deze middelen zijn tijdelijk (?) geblokkeerd als gevolg van de ‘bewarende maatregelen’.
Ik heb vandaag Joke Schauvliege gevraagd hoe dat nu verder moet.

Het is beleefd dat de administratie de sector op de hoogte brengt. Maar, met dit soort berichten wakkert ze vooral de onrust aan. Immers, het overgrote deel van de uitbetaalde subsidies betreffen lonen van medewerkers van gezelschappen, orkesten, kunstencentra, secretariaten van sociaal-culturele en jeugdorganisaties enz. Deze organisaties hebben met hun medewerkers arbeidsovereenkomsten die zij moeten respecteren. En meestal hebben ze geen grote buffer die hen toelaat deze bedragen voor te schieten. Moeten zij mensen ontslaan? Moeten ze lonen later uitbetalen, moeten ze producties afvoeren, activiteiten annuleren? Het blijft onduidelijk in welke richting eventuele besparingen zullen gaan en zo kunnen organisaties ook geen ‘voorzichtige’ maatregelen nemen.

Op mijn vraag verklaarde De Cultuurminister daarnet dat er 10/12den van het budget zijn vrijgegeven en worden uitbetaald. Voor de cultuursector betekent dat van de vierde schijf slechts de helft zal worden uitbetaald, grosso modo. Pas eind oktober zal duidelijk zijn wanneer de 12/12den worden vrijgegeven en het resterende gedeelte zal komen. Ik vind het niet aanvaardbaar dat lonen niet worden gespaard. Wat als dat zou gebeuren met andere sectoren? Krijgen de jeugdwerkers, de sportbegeleiders, de welzijnswerkers en leerkrachten ook een verlaat of verlaagd loon vanaf oktober? Dat zou schandalig zijn.

Maar ten gronde zijn we niet echt wijzer geworden, zeker niet voor volgend jaar. Pas op 21 oktober zal de regering haar ontwerp van begroting 2010 neerleggen in het Vlaams parlement. En pas dan zullen we weten hoe er zal worden bespaard. Zal dat lineair zijn? Voor iedereen enkele procenten minder subsidie? Worden projectsubsides niet meer of slechts minimaal toegekend? Worden de kleintjes ontzien? Worden alle sectoren gelijk aangepakt?Op welke basis en met welke criteria worden deze keuzes gemaakt? Worden bepaalde engagementen ingetrokken? Veel vragen, weinig antwoorden.

Niet dat de culturele sector (in de brede betekenis van het woord)  noodzakelijk buiten de besparingen moet blijven. Op werkings- en productiekosten kan er een inspanning gebeuren, zeker.Maar het mag niet tot een sociaal bloedbad aanleiding geven.

Nu al circuleren er in de wandelgangen geruchten dat de sectoren Cultuur, Jeugd, Sport en Media volgend jaar zo’n 36 miljoen euro moeten gaan inleveren. De VRT verwacht zich al aan een besparingsronde van 20 miljoen euro. Nog 16 te gaan…

Globaal kan ik me niet van de indruk ontdoen dat noch de minister van begroting en sport (Philippe Muyters) noch die van Cultuur (Joke Schauvliege) beseffen hoe kwetsbaar deze ‘zachte’ sectoren zijn.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Cultuur, Jeugdwerk en Sport: onzekerheid over subsidiëring en werkgelegenheid blijft!

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie