bartcaron.be

Persbericht: Groen! Kortrijk bepleit alternatief traject fietssnelweg Marke

Ingediend op september 28th, 2009 door bartcaron

Het Guldensporenpad wordt tien kilometer langer waardoor er een 25 kilometer lange volstrekt veilige fietssnelweg ontstaat van Avelgem over Zwevegem, Kortrijk en Marke. We juichen dat toe. Maar …
Aan de kant tussen Marke en Lauwe komt er langs de oude spoorweg zo goed als zeker geen verlenging van het Guldensporenpad. Dat konden we lezen. De investering die daarmee gepaard gaat, zou te groot zijn. Maar er zouden alternatieven via het jaagpad langs de Leie en het Markebekepad.

Groen! begrijpt dit niet. Vele Markenaren, naast Natuurpunt dat het natuurgebied Het Schrijverke beheert, willen evenmin een verharding van het jaagpand langs deze kant van de Leie (de rechterzijde). Groen! wil eveneens de Leievallei groen houden en vermijden dat er aan de kant van Marke een fietspad komt op de trakelweg. Zou het te duur zijn? Een fietspad aanleggen langs de Leie zal ook niet zo goedkoop zijn.

Groen! stelt een traject voor dat ook geen fortuin mag kosten. Het is een voorstel waar ook de Fietsersbind en Natuurpunt achter staan. Het loopt via de Kleine Marktstraat onder de brug van de Ijzeren Poort door en gaat de Hospitaalweg in. Het recent aangelegde fietspad langs Markebekestraat sluit hier perfect op aan en vormt dan ook een extra troef.
De Hospitaalweg had vroeger een openbare functie, op vandaag is hij afgesloten. De Hospitaalweg is immers gedeeltelijk privaat, maar het moet perfect mogelijk zijn om in afspraak met de NMBS of in afspraak met de betrokken eigenaars een fietstraject te voorzien. Meteen betekent dit ook een meerwaarde voor de mobiliteitsmogelijkheden van de bedrijven die hier gevestigd zijn.
Daarna kan het fietspad via de Hermelijnstraat tot aan de Leieweg. Die wordt gedwarst, Het fietspad volgt verder de spoorweg, Aan de Pontestraat wordt de spoorweg over gestoken, maar kan het fietspad langs de andere zijde. Een beetje verder ligt een ongebruikte brug over de A17, ooit gebouwd voor kleitransport via een deceauvillespoortje. Die is uitstekend geschikt voor fietsers.
En zo gaat het verder op grondgebied Menen (Lauwe), tot ofwel het tunneltje onder de spoorweg en het recent aangelegde fietspad tot in Lauwe, ofwel via het aangelegde fietstraject langs het Biezenveld richting Menen.

Er zijn veel goede redenen voor dit traject.
– de vele fietsers vanuit Lauwe kunnen de drukke Rekkemsestraat te vermijden (‘s ochtends meer dan 100 jongeren);
– delen zijn reeds aangelegd;
– de werknemers van veel bedrijven langs het traject kunnen het nuttig gebruiken;
– het maakt het fietspad toeristisch nog aantrekkelijker om het traject lang het spoor in Marke mooie vergezichten oplevert;
– de natuurpotenties van de Leievallei worden behouden: het is voor het grootste gedeelte natuurgebied;
– de bestaande onverharde trekweg blijft een belangrijke recreatieve as voor bikers, voor ruiters, voor joggers en wandelaars.

Mag Groen! tenslotte een voorstel doen voor een nieuwe, en hoogst zinvolle brug over de Leie? Een wandel- en fietsbrug over de Leie, ter hoogte van de A17, zou de verbinding volledig maken. Het Leiebos wordt op die manier verbonden met het Preshoekbos en het Groen Lint Zuid van Kortrijk.  Dit betekent een zeer grote recreatieve en functionele (voor de zachte weggebruiker) meerwaarde voor de volledige regio.

PS: In de pers werd ruime aandacht besteed aan het Guldensporenfietspad. Goed zo. Maar de persconferentie is pas gepland voor dinsdag aanstaande. Vreemde werkwijze. Rare jongens, de initiatiefnemers, nl. de provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk.

Bart Caron en Cathy Matthieu, gemeenteraadsleden
Phlippe Avijn, voorzitter Groen! Kortrijk

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Persbericht: Groen! Kortrijk bepleit alternatief traject fietssnelweg Marke

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie