bartcaron.be

De Feestdag van N-VA

Ingediend op juli 11th, 2012 door bartcaron

Het onwaarschijnlijke succes van de N-VA. Daar wil ik het over hebben. Elke dag staar ik ernaar. Elke dag ben ik verbaasd (jonge) mensen te horen zeggen dat zij voor Bart De Wever en co zullen stemmen. Vreemd. Toen de Volksunie in 2001 uit elkaar spatte, verklaarden de hoofdrolspelers dat het bindmiddel dat de partij bijeenhield, de stijd voor een autonoom Vlaanderen, verdwenen was. Vlaanderen was een deelstaat geworden, niet echt een natiestaat, maar toch één met steeds meer exclusieve bevoegdheden. De Vlaamse strijd leek gestreden, de goedendags mochten naar het oorlogsmuseum, de leeuwenvlaggen naar de koers. Zonder cement geen gebouw en dus einde VU. Maar ene Bart De Wever, tot dan een onopvallende politicus, dacht daar anders over. En zie …. in geen tijd schoot de partij de hoogte in, en de polsstok die BDW is, katapulteerde de partij naar een ongeëvenaarde hoogte. Veel hoger dan de VU ooit haalde.

Hoe is dat te verklaren? Voor een groot deel is het te danken aan een zeer apart maar groot charisma van de leider. Straks meer daarover. Er is natuurlijk de latente spanning met onze Franstalige landgenoten, dat is een blijvende drijfveer. Zeker in crisistijden. Een vijandbeeld werkt altijd. Zeker als het een soort zwart schaap is dat als een inhalige haan wordt voorgesteld. Aan het sociale programma zal het niet liggen, en toch ook niet aan het onversneden neoliberale discours? De multiculturele samenleving is zeker een voedingsbodem, in negatieve zin toch. Maar dan nog zijn we nog niet aan de monsterscore.

Moeten we het ook niet zoeken bij de klassieke grote drie? Ja, de N-VA mag een dikke merci zeggen aan de traditionele partijen. De CD&V moet zowat de laatste Europese partij zijn die op confessionele gronden diepe sociaal-economische verschillen overbrugt. Het gaat voorbij, vrees is, dat overbruggen. De Open VLD – open: what’s in name – verliest dag na dag bestaansreden. De N-VA is blauwer dan het origineel. Als Antwerpen de gids is van de Vlaamse politiek, dan breken nu wellicht de zeven magere jaren aan voor de VLD. En de sp.a, die heeft nog weinig verloop naar rechts; het gros van die volkse, vaak oudere kiezers zochten al eerder bruine wegen op. En daarom ook een dikke merci aan het Vlaams Belang, die net te diep groef in de onverdraagzame ingewanden van Vlaanderen. Zo doorkankerd zijn die niet, Je mag de Vlaming geen onbegrensde negativiteit en oneindig egoïsme toebedelen. N-VA mag het VB danken.

Zou de belangrijkste verklaring niet te vinden zijn in een sterke anti-establishmenthouding en anti-Waalse onderstroom, De samenloop van de twee lijnen versterkt ze nog. Het overgrote deel van de N-VA kiezers weet eigenlijk niet voor welk politiek programma ze stemmen. Maar de N-VA weet op een slimme wijze de onderbuik van Vlaanderen te beroeren. Een beetje kritisch over sukkels, werklozen en ander ziekenkashangers, niet teveel maar toch. Dat ze eigenlijk toch zouden moeten werken, een beetje meer zelfs. Een beetje kritisch over allochtonen, die zich eigenlijk moeten aanpassen. Ze noemen het inburgeren en integreren, maar bedoelen assimileren. Nederlands spreken is dan de eerste en doorslaggevende stap. De taal is gansch het volk. En als je drie woorden Vlaams kent, word je verondersteld zelf je plan te kunnen trekken. Nee, niet racistisch, maar etnocentrisch. Wij zijn de beste van de wereld en dus de norm. Een beetje gewillig aan het groot kapitaal, want rijkdom is geen schande en hard werken een grote deugd.

De Vlaming stemt niet voor een partij die sociale waarden uitdraagt, maar voor een partij die beantwoordt aan het geïdealiseerde levensdoel, het gedroomde en meestal onbereikbare doel. Het gros van de mensen kiest niet voor verdelende rechtvaardigheid, maar droomt ervan zelf rijk te worden, zonder dat ze veel moeten delen met anderen. Het ideaal is niet dat iedereen beter wordt, maar dat ‘ik’ beter word. Ontmoedigend.

Dick Pels schetst in ‘Het volk bestaat niet’ een gelijkaardige evolutie in Nederland. Hij noemt die stroming het nationaal-individualisme. We zijn solidair met elkaar, maar alleen met de blanke Vlamingen die werklustig zijn, opgevoed in de katholiek-humanistische traditie, en kiezen voor het eigen huisje/tuintje. We zijn vooral individualisten, neoliberalen van de nieuwste snit. En nationalistisch, N-VA’ers organiseren zelfs de sociale zekerheid voor het eigen volk, de kinderbijslag, het verkeersreglement, enz.

BDW en het charisma. Moet dat begrip een nieuwe invulling krijgen? Hoe kan een norse en nukkige man, betweterig maar zeer slim, intelligent en tegelijk populistisch, spits uit de hoek komend, en oh zo overtuigd van het eigen gelijk, zo populair worden? Eerst koketteren met Jan Modaal door zijn frequente bezoeken aan frituur Het Draakske te etaleren en dan net als de net te dikke (en gefrustreerde) Vlaming fors vermageren. Oh zo herkenbaar. Zijn er geen verklaringen? Dat laat ik liever over aan psychologen. Maar een ster is hij ongetwijfeld. En dat speelt de partij uit. Het lijkt wel alsof de man in elke stad en dorp op de lokale lijst zal staan. Vlaanderen zal er straks totaal anders uitzien, qua politieke evenwichten althans. Voor de rest… we trekken er ons geen kl….. van aan.
En dan staat er wel een nieuwe politieke ster op.
Prettige Feestdag.

40 reacties op “De Feestdag van N-VA

 1. Bart Caron schreef:

  dag Rudi,
  Ik doe geen uitspraken over de discriminatie in Brusselse ziekenhuizen. Ik herinner me dat dit inderdaad al vele jaren een ernstig probleem is. Niet te negeren.
  Maar mijn stuk gaat niet over bepaalde concrete probleemsituaties, maar probeert het succes van N-VA te verklaren. Natuurlijk vanuit mijn eigen subjectieve blik. Het voeden van het ‘vijandbeeld’ kan je elke dag beleven in de kamer, dat weet je ook wel. Dat is altijd al een politieke truc geweest. Het is zeer de vraag of de Vlamingen niet meer willen meedraaien in de ontkenning. Natuurlijk willen ze dat niet, maar worden ze ook niet een veel negatiever beeld aangepraat dan het feitelijk is?
  Jan Peumans was vandaag best lief voor de Waalse medemensen. Moge dat een kentering inluiden. Geen goedpraten van problemen, maar ze oplossen vanuit een positieve attitude.
  Politiek moet over inhoud gaan. Politici en partijen moeten kiezers proberen voor hen te stemmen op basis van hun inhoud, hun programma. Kiezers kennen inderdaad niet steeds het programma van de partij waarvoor ze kiezen. Helaas, durf ik zeggen. Net daarom dat buikgevoelens, sentimenten, identificatie e.d. zo belangrijk zijn. En dat is een verklaring van het succes van sommige partijen.

  Bart
  PS Ik overweeg op 1 mei volgend jaar een gelijkaardige analyse te maken van sp.a en ook nog eens van CD&V en Open VLD. Maar het is vandaag wel 11 juli ….

 2. Michaël Devoldere schreef:

  Het succes van N-VA is ook – en misschien zelfs vooral – te danken aan het onvermogen van de andere partijen om goed te reageren op die N-VA. Deze tekst is daar een goed voorbeeld van: het wemelt van de fouten over N-VA. Ik zal er twee noemen.

  Het is een beetje ongelukkig dat de schrijver zijn tekst vanochtend al geplaatst heeft. Want zijn bewering dat de N-VA zo een anti-Waals discours zou hebben, werd rond de middag onderuit gehaald door Vlaams Parlemensvoorzitter Jan Peumans (N-VA) die in zijn 11 juli-toespraak ook lovend was voor sommige zaken in Wallonië. N-VA is niet anti-Waals: de partij is in de eerste plaats Vlaams-Nationalistisch, en dat betekent pro-Vlaams. De N-VA is zelfs niet tegen de transfers naar Wallonië – alleen moet het systeem veel transparanter worden.

  Een ander cliché is dat de N-VA “neoliberaal” zou zijn. Het is natuurlijk zeer populair om het prefix “neo-” te gebruiken. Het klinkt ook zeer bedreigend (zie ook neocons, of neo-nazi’s). Maar N-VA is niet neoliberaal. Neoliberaal zou de totale vrije markt betekenen, zonder enige sociale correcties. Voor het echte neoliberalisme is zelfs maar één cent werkloosheidsuitkering of pensioen onaanvaardbaar. De N-VA onderschrijft deze sociale correcties op de vrije markt wél – het is immers niet omdat je iets wilt aanpassen, dat je het ook wilt afschaffen.

  Zolang men de N-VA niet begrijpt – en als deze tekst de échte overtuigingen van de auteur weerspiegelen, dan heeft hij níets van de N-VA begrepen – kan men de N-VA niet verslaan.

  Prettige feestdag.

 3. Thomas schreef:

  “Niet racistisch, maar etnocentrisch. Wij zijn de beste van de wereld en dus de norm”. Wie dergelijke onzin schrijft, heeft niets van de NVA en de Vlaamse Beweging begrepen. Vlaams-nationalisten vragen democratisch zelfbestuur en respect voor onze eigenheid, meer niet.

 4. Shaun V. schreef:

  Ik denk dat er hier een paar essentiele dingen over het hoofd worden gezien…

 5. diederik schreef:

  ja trekt u er geen kl van aan, en doe voort goed bezig zo

 6. John De Brabander schreef:

  Het lijkt ofwel ieder politicus die not de NV-A het succes van de NV-A probeert te verklaren via allerlij zaken die niet de reden zijn.Momenteel scoort de NV-A omdat mensen een heel pak beu zijn, voornamelijk het feit dat de klassieke partijen veel beloven en dan het omgekeerde doen als ze verkozen zijn. Of uitspraken zoals Di Rupo deed voordat hij ‘premier’ werd zoals Wallonië mag niet verarmen. Dat veel mensen overstappen van VB naar NV-A dat klopt maar dat heeft meer te maken met het feit dat VB nooit in een regering zal geraken en ze zich meer en meer ‘op 1 persoon’ gericht profileert. Vlaanderen kan niet op zichzelf staan, dat wist men al in de Middeleeuwen.
  Thomas geeft ik gelijk, Vlaanderen maakt de meerderheid van de bevolking uit, maar politiek hebben we weinig te zeggen, door bijvoorbeeld de 10 mogelijke belangenconflicten van de Franstaligen tov de 2 van de Nederlandstaligen. Ook het feit dat we 54 jaar na Leuven Vlaams nog altijd worden behandeld als 2de rangs burgers door sommige Franstalige politici zet kwaad bloed.
  Ik steun de groene zaak, ik steun echter niet de Belgische want die behandeld me niet als een gelijkwaardige.

 7. peter D. schreef:

  En het ondemocratische cordon heeft daar niet mee voor gezorgd in plaats van het ongelooflijke en ongelimiteerde onverdraagzame karakter van het VB? :-$

  “Politiek moet over inhoud gaan.” Als de inhoud van dit stuk alles zegt over de politicus die erachter zit, dan betreft dit toch maar een mager beestje… ‘Groene’ politici zouden zich toch maar beter bezighouden met ‘de core’ van hun gedachtengoed. ‘Groen’ dus. Dan zou ik er misschien heel misschien toch ooit nog voor kunnen stemmen…

  Vlaams beweger – prettige Vlaamsnationale feestdag!

 8. Dirk Jans schreef:

  Er u geen kl….van aan trekken? Lees ik daar een ontkenning van democratische realiteit?
  Of is het onvermogen, frustratie of jaloezie?
  Nee, meneer Caron, mijn inziens stoelt het succes van de N-VA hoofdzakelijk op de ongeloofwaardigheid van de traditionele partijen, Groen inbegrepen. Simpel, zoals Leterme het zei: wie die mensen niet meer gelooft, stemt, nu het nog kan, op een andere partij. Dat deed Verhofstadt de das om in 2007en CD&V in 2010. En als de N-VA het verknalt? Leve de revolutie dan maar?

 9. Gert Pauwels schreef:

  Wie is Bart Caron?
  Van welke partij, Groen, wat is dat?

 10. Thomas P schreef:

  Beste Bart,

  Dat de NVA een deel van het kiespubliek van het VB heeft kunnen aanspreken geef ik u zeker, maar dat de NVA daar dankbaar voor moet zijn vind ik toch wel een brug te ver.  Het is immers het VB zelf dat zich daarvoor voor het hoofd dient te slaan.  Ik zou zelfs zeggen dat ze zich misschien maar beter bezinnen over het al dan niet verder zetten van hun partij.  Na de verkiezingen zal dit waarschijnlijk wel blijken.

  Ik lees ook tussen de regels in dat het wantrouwen van de Vlaming in de Franstaligen in uw mening onterecht zou zijn.  Of eerder, dat is mijn algemeen buikgevoel na uw blog artikel te hebben gelezen, ik kan mij uiteraard schromelijk vergissen.
  Ik vind dit wantrouwen anders wel volledig terecht.  Het is toch nog steeds zo dat wij als Vlamingen jaarlijks een aanzienlijke som geld doorgeven aan Franstalig België in de hoop dat men daar eens orde op zaken zou stellen.  Maar toch wemelt het in de media van artikels over corruptie en vriendjespolitiek in Franstalig België.  Het is toch maar normaal zeker dat daar een zekere onvrede over bestaat in Nederlandstalig België?

  Verder merk ik ook op dat er nog steeds evenveel problemen zijn bij de federale ministeries inzake slecht beleid, vriendjespolitiek en geheime partij agenda’s.  Dit is nu al jaar en dag aan de gang en speelt ook mee bij mij, als Vlaming en Belg, om het bestaande establishment te blijven wantrouwen.

  Stel dat NVA aan deze bovengenoemde problemen een oplossing kan bieden, dan zijn zij voor mij de redders des vaderland, wat toch bijzonder ironisch zou zijn voor een openlijk separatistische partij.

   

 11. Kristof schreef:

  Beste Bart,

  Met het volgende heb ik het zeer moeilijk:

  “Het overgrote deel van de N-VA kiezers weet eigenlijk niet voor welk politiek programma ze stemmen. Maar de N-VA weet op een slimme wijze de onderbuik van Vlaanderen te beroeren”.

  Ten eerste: In welke mate weten Groen! stemmers voor welk programma ze stemmen? Als ik morgen een rondvraag doe bij Groen! stemmers ben ik ervan overtuigd dat die ook niet precies weten wat er in het programma van Groen! staat.

  Ten tweede: De onderbuik van Vlaanderen? Hoe durft u zich zo denigrerend uit te laten over het N-VA electoraat?  Als de N-VA enkel de onderbuik van de Vlaanderen kan beroeren, dan heeft Vlaanderen wel een bijzonder grote onderbuik!

 12. HugoM schreef:

  Groen lijkt ineens zo geobsedeerd door “bruine” ingewanden en darmen, zeker als het Vlaamse zijn. Vooral als het Vlaamse zijn. Waar is de blik hoog in het zwerk gebleven, op loftige windmolens en sol invictus? Bij gebrek aan goeie analyses gaapten de Romeinse haruspices ook maar in de ingewanden van de offerdieren om de geheime bedoelingen van de goden te ontdekken. Niks nieuws onder de zonnepanelen blijkbaar.

  BDW en het charisma dan, tja hoe zou dat komen? Nors, nukkig, populistisch, egoïstisch en bovendien een vat vol etnocentrische CO2. Onbegrijpelijk, dom volk om voor zoiets te kiezen! Enorm populair en niemand kent Bart Caron: da’s niet eerlijk!

  Misschien moet de illustere onbekende groene haruspex maar een ander en beter volk verkiezen. Eentje zonder Vlaamse ingewanden natuurlijk en zeker geen Vlaamse ruggengraat.

 13. hans van scharen schreef:

  Mooi stuk Bart! In de spiegel kijken doet soms een beetje pijn…
  Godzijdank is BDW een intelligent man, maar het feit dat NVA’ers zo vaak slecht tegen kritiek lijken te kunnen, stemt niet erg vrolijk in het licht van de nakende verkiezingsoverwinning. Ook voor BDW zou het wel eens wat teveel macht kunnen opleveren….

 14. Anciaux schreef:

  “Wat baten kaars en bril als Groen! niet zien wil”

  Mooi geschreven tekst, dat wel, maar totaal gespeend van zelfkritiek en in dat bedje zijn wel meer zogenaamd progressieven ziek.

 15. Bredero schreef:

  De onverdraagzaamheid van het Vlaams Belang, dat zijn enkele woorden of een zinnetje dat vlug geschreven is, maar maak het duidelijker: geef eens enkele onverdraagzaamheden van het Vlaams Belang. Bedoel je dat Vlaanderen mag volgebouwd worden met moskeën ? bedoel je dat onze vrouwen zich moeten onderwerpen en een boerka dragen ? bedoel je dat de Islam hier eer en meester moet zijn in Vlaanderen ? bedoel je dat wij moeten toelaten dat de Franstaligen zich moeten meester maken van Vlaamse grond,enz. enz. teveel om op te noemen.Ik ben een gewone burger en kan nog een paar van die dingen opnoemen, u bent een politicus en zwijgt liever over dergelijke zaken, als de windmolens maar draaien.

 16. wim dewever schreef:

  Ik kan alleen maar het hoofd schudden voor zoveel gebrek aan zin voor realiteit. Heeft men bij Groen niets beter te doen dan op de NVA te schieten? En tegelijkertijd haar kiezers te beledigen? Triest… Maar zelfs als u gelijk zou hebben dat de NVA het VB mag danken, wie moet het VB bedanken om haar groot te maken? Juist ja: Jos Geysels, de man achter het cordon sanitair. En van welke partij was die ook al weer?  Inderdaad…
  Een beetje nederig in de spiegel kijken zou geen kwaad kunnen beste heer Caron… Steek de hand in eigen boezem alvorens anderen aan te vallen.

 17. Bart Huygh schreef:

  Bart,

  Bart De Wever durft het aan om de belangen van de doorsnee hardwerkende Vlaming te verdedigen tegen de vastgeroeste verzuilingspolitiek van de traditionele partijen, tegen de belangen en de infuuspoltiek van het franstalig PS bastion en tegen het franstalig gezinde koningshuis. Het is normaal dat Bart héél wet tegenwind krijgt aangezien hij een ernstige bedreiging vormt voor het bestaande establishment en de bestaande machtstructuren van het land.

  Bart De Wever is erin geslaagd om de grondstroom van Vlaanderen te beroeren; proficiat aan Bart en de N-VA!!

 18. Rony Van der Cammen schreef:

  Mr. Bart Caron, stop eens met het analiseren van het succes van de n-va die als(enige) puur Vlaams Nationalistische partij tracht Vlaanderen op de Europese kaart te zetten en daarbij, terecht, hiervoor onze eigen Vlaamse centen wil gebruiken, centen die door anderen, blijvend, door deuren en ramen gegooid worden. Zou het niet beter zijn dat u het geweer van schouder veranderd en tracht het blijvend VERLIES van alle traditionele partijen te verklaren wat veel eenvoudiger zou zijn.
  En, voor ieder die er nog zou aan twijfelen: Vlaanderen, als staat, kan perfect zelfstandig bestaan (kijk naar alle cijfers), wat niet gezegd kan worden van onze Waalse zuiderburen,. maar wat écht moeilijk te verklaren én te begrijpen is, is het feit dat nog een (klein), te verwaarlozen percentage mensen zijn die maar niet willen/kunnen begrijpen dat een u welbekend links groen partijtje met alle middelen de economisch vooruitgang van hun medemensen tracht te fnuiken. Helaas voor dezen komt de onvermijdelijke ommekeer met rassenschreden dichterbij. Tot in oktober!

 19. jan schreef:

  Ach, een typische analyse van 13 in een dozijn.  Zij die voor een andere partij stemmen zijn altijd diegenen die er niets van begrijpen.  Misschien stemmen mensen op de Nva omdat die het best hun mening vertegenwoordigen? Zoals de kiezers van Groen? Alleen zijn er driemaal meer mensen die het met de nva eens zijn dan met Groen…

 20. Bart Caron schreef:

  Beste mensen die reageerden,
  Elke mening verdient respect. Daarom krijgen ze allemaal een plaats.
  Maar wat mij het meeste frappeert in deze vele reacties, is de toon ervan. Dat N-VA’ers opkomen voor hun partij, neem ik zeker niet kwalijk. Integendeel, het is goed dat er nog zoveel mensen zijn die een politiek engagement willen opnemen. En dat velen het voor Vlaanderen opnemen, stoort me niet, integendeel. Ik ben ook een Vlaming, maar ik kijk wel ruim om me heen, naar België, Europa en de Wereld. Principes als sociale rechtvaardigheid en zorg voor een gezonde leefomgeving stoppen niet aan de grens van Vlaanderen. Zelfs onze cultuur stopt daar gelukkig niet, kijk maar naar het succes van onze topkunstenaars op buitenlandse podia en festivals.
  Maar de toon van de reacties heeft één punt gemeen, de feer toon klinkt vals, ik bedoel tussen negatief en verwijtend. Gericht aan mijn adres en dat van Groen. En ze spelen vaak de man, meestal ondergetekende.
  Ik maak een analyse van het succes van de N-VA. Blijkbaar klinken de elementen van de analyse als verwijten, als ik de reacties nalees. Maar ze zijn niet als verwijten bedoeld, maar als feiten en vaststellingen. Wie daar niet tegen kan, reageert blijkbaar wel met modder en verwijten.
  Geen probleem voor mij, maar als Vlaanderen op die wijze een zelfstandige natie moet worden, dan bibber en beef ik voor zoveel rancune en onverdraagzaamheid ten opzichte van andere meningen. Het Vlaanderen van morgen kan enkel ‘groot’ worden als het pluralistisch is, verdraagzaam, sociaal, ecologisch en intercultureel. Als het dat niet zal worden, dan glijdt het af van de welvaartsindex. Muren bouwen rond onze kleine deelstaat verarmt de bevolking. Openheid rendeert.

 21. Rob Wark schreef:

  Goed stuk, Bart.
  Het NVA doet me denken aan de conservatieve republikeinen in de Verenigde Staten. Die gedachte kwam bij me op toen ik jouw stuk las.
  Groeten,
  Rob

 22. TomG schreef:

  Hoe kan men mensen onverdraagzaam noemen en dan in één adem door op 30% van Vlaanderen spuwen ? De “onverdraagzame ingewanden”, te dom om te weten voor welk programma ze stemmen (het alternatief, dat mensen het eigen programma afwijzen, is natuurlijk ondenkbaar), te dik en gefrustreerd. Kortom, gepeupelte, voer voor psychologen. Mensen op zo’n manier gewoon aan de kant zetten doet denken aan de “goede oude tijd” van het ancien regime. “Energie-rekening te hoog ? Laat ze zonnepanelen leggen”, Marie Antoinette voor de moderne mens.

  Nu kan men niet ontkennen dat hier in Vlaanderen er regelmatig charismatische figuren opduiken en hun partij naar ongekende hoogtes stuwen. Dat is echter geen nieuw fenomeen: Stevaert, Leterme, helemaal terug tot Tindemans en daarvoor. En het charismatisch optreden van Mieke Vogels in Antwerpen, die ook werd gezien als “volks” (tot op het punt dat ze werd opgenomen in volksliedjes, zie “Antwerpen Leeft” van Filet d’Anvers), heeft Agalev destijds ook geen windeieren gelegd. Waar men echter altijd aan voorbij gaat is de réden waarom mensen grijpen naar die figuren die, zonder uitzondering, verandering beloven. Dan komt men niet verder dan “het zullen wel dommeriken zijn.” Handig, want dan is in eigen boezem kijken overbodig. Zoals Galbraith zei: “Faced with the choice between changing one’s mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof.”

  Neen, elk afwijken van de eigen denkwijze wordt hier automatisch bestempeld als asociaal, alsof het onsociaal is om een pragmatisch beleid te voeren dat ervoor zorgt dat de sociale zekerheid betaalbaar blijft en een vangnet een vangnet blijft en geen hangmat. Alsof het “ethnocentristisch” is om te willen dat de mensen Nederlands spreken. De taal niet spreken is nog erger dan het analfabetisme dat er mee hand in hand gaat. Die mensen zijn een gemakkelijke prooi voor anderen van kwade wil, iets dat gemakkelijk te bevestigen is als je eens gaat luisteren naar de verhalen van mensen die wél Nederlands aan het leren zijn. Maar vooral is het dan zo erg is dat mensen eens verandering willen omdat ze zien dat het politieke toneel al jaren een onderonsje is traditionele partijen die geen beloftes moeten nakomen omdat het toch enkel gaat om een herschikking van de stoelen ? Dat we wel eens iets anders willen zien als bijeengelogen propaganda-stukjes ondersteund met “rebranding” operaties: een A-tje meer, een nieuwe naam, een uitroeptekentje meer of minder (een glas, een plas en alles bleef zoals het was) ? Is de NVA niet beter dan brengt zij op z’n minst wat opschudding, het in vraag stellen van oude zekerheden.

 23. Michel De Wilde schreef:

  Leuke blog. Er ontbreekt wel 1 essentieel onderdeel in de verklaring van het succes van N-Va. Namelijk, het FDF. Tijdens ‘paars’ (vanaf 2000) voerden zowel het FDF met Mangain als Madamme Non een agressieve campagne tegen elke Vlaamse eis/vraag en eisten zelf steeds weer de uitbreiding van Brussel. Bijna wekelijks kwamen ze op tv, met hun eisen. In zoverre zelfs dat ook ik er echt genoeg van had. En dat heeft heel wat gewone kiezers radicaler gemaakt. Jammer genoeg…

 24. Bart Caron schreef:

  @Michel, je hebt gelijk.De hatelijke campagnes van het FDF en andere radicale francofone groepen hebben in Vlaanderen mede de voedingsbodem gecreëerd voor het succes van N-VA. Zij hebben grondig meegewerkt aan het creëren van een vijandbeeld. Een analyse van het FDF zou wellicht nog veel straffer zijn dan die van N-VA.

 25. Stany schreef:

  Hallo Bart,
  Wat kan de NVA nog meer hopen dan een politieke tegenstrever die er zich geen kl… van aantrekt.
  Vlaanderen stemde rechts, liberaal en is ondernememingsgezind. Maar we krijgen als beloning een links belastingsbeleid. Dit drijft een brede waaier van kiezers naar NVA.
  Uw redeneringen die in het publiek forum komen zijn de beste garanties voor het nakende sukses van NVA.
  En voor zulke analyses heb je geen psycholoog voor nodig.

 26. Bart Caron schreef:

  @TomG
  Dank voor de reactie. Intelligente reactie, wil ik eerlijk zeggen. Ik wil alleen rechtzetten dat ik niet denk dat 30% van de Vlamingen onverdraagzaam zijn, maar de combinatie van de verschillende emotionele en rationele motieven leidt tot die score. Anders zou het VB nog verder gegroeid zijn. Het VB heeft dat verkeerd ingeschat. Maar je kan niet ontkennen dat een deel van dat publiek, het meest milde deel, bij N-VA zit. Het discours pro Nederlands – dat ik trouwens onderschrijf – mag niet resulteren in een eenzijdige en individualistische kijk kijk op integratie.En dat is wel zo bij N-VA.
  En nee, afwijken van de eigen denkwijze is niet noodzakelijk asociaal te noemen. Maar ik kan niet anders dan vaststellen dat N-VA de meest liberale Vlaamse partij is. En die forse standpunten inneemt over werkloosheidsuitkering, sociale woningen, integratie enz. harde standpunten die rechts zijn. De taal als voorwaarde voor sociaal wonen, het leefloon e.d. stellen, is mensen uitsluiten. Het betekent niet dat we hen niet moeten stimuleren om Nederlands te leren. Maar je mag de zaken niet omkeren …
  En ja, mensen willen eens verandering. Na het VB en LDD nu de N-VA en wat morgen? Het onderonsje van de traditionele partijen stoot ook ons stevig tegen de borst.
  En u hebt gelijk: is de NVA niet beter dan brengt zij op z’n minst wat opschudding, het in vraag stellen van oude zekerheden. Als het alternatief maar aan mijn criteria van politiek beantwoordt.

 27. Carlo Herpoel schreef:

  Het slechtste boek wordt het meest gelezen… naar de grootste b(r)ullebak wordt het meest geluisterd…
  N-VA is voor de kuddeburger het oord van tijdelijk politieke toerisme. Het centerparks van de politiek… men kent het programma niet maar wel de plaats en de naam.
  Niettegenstaande is de verpakking goed geserveerd. Het verkoopt goed…die verpakking!

 28. Rudi Dierick schreef:

  Bart, misschien moet ge toch eens goed nadenken over de betekenis van het feit dat Rudy Demotte enkele jaren geleden toen hij nog minister van volksgezondheid was, expliciet erkende dat Vlamingen nog steeds op grote schaal gediscrimineerd worden in Brusselse ziekenhuizen. Ik weet dat dat soort discriminaties keihard genegeerd wordt in bepaalde kringen, maar verandert die negatie iets aan de objectieve realiteit?  Neen. 

  Die objectieve realiteit aanklagen, dat is dus totaal geen ‘vijandbeeld’ zoeken, noch ‘een soort zwart schaap’. Deze motivatie van alle N-VA-kiezers, verzet tegen de nog bestaande discriminaties in Vlaanderen, dat is gewoon een perfect democratische en legitieme grief.

  En veel gewone Vlamingen willen blijkbaar niet meer meedraaien in de ontkenning van één en ander.  Als ge dat inziet, dan begrijpt ge véél meer van het succes van de N-VA.

  En denk ook eens over de neerbuigende houding van alle N-VA-kritikasters die de N-VA kiezers verwijten dat ze het programma van die partij niet goed kennen. Moet een burger een partijprogramma kennen voor hij ervoor mag stemmen? Wilt gij enkel stemmen van diegenen die het Groen-programma kennen? Natuurlijk niet. Stop dan misschien ook maar met uw neerbuigende houding en uw misprijzen.

  Tenslotte: wedden dat gij voldoende intelligent zijt om een even harde kritiek te schrijven op het egoïsme van de kiezers van de VLD, SP.A, … 

  Heel uw analyse is ondermaats en pover voor de cultuurminnaar die gij zijt.  Plus est en vous!!!!

  Met vriendelijke groet en de beste wensen voor deze feestdag,

  Rudi Dierick
  Ongebonden Vlaamse beweger

 29. Nys Angela schreef:

  Wat merkwaardig,je zou zeggen dat groen een progressieve party zou zijn.Toch heb ik de indruk dat ze maar blijven aanleunen met partijen die zich blijven verzetten tegen vernieuwingen.En weinig begrijpen van de ziel van een volk dat sinds 1830 heeft moeten vechten voor zijn eigenheid,taal en cultuur.De geschiedenis blijft zich herhalen,dat machthebbers zich beter wanen dan de gewone man met de pet,en zijn realiteit van alledag negeren.

 30. Johan Smits schreef:

  Het fundamentele probleem is dat partijen er niet in slagen om naar hun eigen gedachtengoed te leven. Stevaert (e.a. SPA kopstukken) had er geen moeite mee om grote bedragen op te strijken in de raden van bestuur, ook als was het duidelijk dat die raden van bestuur zich vooral zelf bedienden, niet zelden totaal incompetent waren en zelden een gunstige invloed hadden op het bedrijf en zeker niet op de werknemers. VDLanotte verpatste kostbaar patrimonium om de budgetten op te smukken in goede tijden, iets wat nu in crisis tijden betaald mag worden door gewone mensen. OpenVLD pretendeert voor de hardwerkende vlaming op te komen maar als puntje bij paaltje komt kiest men altijd voor het grote geld (Uplace en zoveel andere dossiers). CD&V kiest voor een warme samenleving, maar heeft geen moeite met Dehaene die meehelpt mensen buiten te zwieren in een bedrijf dat winst maakt enz….

  De NVA lijkt rechtlijnig te zijn en speelt in op de bestaande frustraties. De echte NVA is echter het NVA van Muyters en Bourgeouis die bovenal voor hun eigen belang kiezen (door bvb. een Belgisch senaatszitje veilig te stellen!), die het Engels bestrijdt in onze hogere opleidingen (nochtans noodzakelijk om internationaal mee te draaien) en die de boel maar laat verroten om electoraal te winnen. Op een dag zal men dat ook wel inzien, na dat de politici weer veel schade hebben toegebracht.

  Groen is een vrij integere partij, maar men gaat te weinig voor zijn “core business”: een leefbaardere, groenere, duurzamere maatschappij. Al te veel komt Groen in beeld als de naïeve verdediger van de niet werkenden (min. uitkering omhoog, zou men niet eerst werk maken van het min. loon!) en moslims (het is allemaal onze schuld dat de zonen van hun macho cultuur niet aarden in ons onderwijs en dus ook onze arbeidsmarkt).

 31. Vincent schreef:

  @Johan Smits: Ik ben het volledig eens met wat je zegt.

  @ ongeveer alle andere reaguurders: het toontje van de NVA-verdedigers hier geeft me koude rillingen en bevestigt enkel de antipathie die ik voor deze partij en zijn ‘grote leider’ voel. NVA teert op ‘negatieve buikgevoelens’ en verzuring om zieltjes te winnen, maar eens aan de macht zal er heus niet veel veranderen (en misschien maar goed). Toch vind ik het beangstigend dat zoveel mensen zich hierin laten meeslepen.
  Die buikgevoelens die Bart De Wever aanspreekt heb ik natuurlijk ook (iedereen heeft ze), maar iedereen zou toch moeten weten dat je je niet door buikgevoel moet laten leiden.

 32. wim dewever schreef:

  Uw website laat mij niet meer antwoorden en claimt een “spam” fout op mijn feitelijke commentaar. Tja, dan geef ik het op en ga ergens anders spelen. Voor alle duidelijkheid: uw stuk hier heeft uw zaak niet vooruit geholpen, evenmin als uw antwoorden op de commentaar die u kreeg. Integendeel.

 33. Gerd hermans schreef:

  Ik hoef de N-VA niet te verdedigen, ik stem er niet voor. Maar het valt me wel op, met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, hoe de andere partijen stilaan bloednerveus worden en de N-VA op alle mogelijke manieren aanvallen.
  Wie de Vlaamse psyche een beetje kent, weet toch dat De Wever en zijn aanhang daar alleen maar beter van zullen worden…

 34. André Cornille schreef:

  Beste Bart,

  In 2008 zijn mijn vrouw en ik na meer dan 25 jaar ontgoocheld uit Groen gestapt omwille van de communautaire koersverandering van de partij. Wij begrijpen nog steeds niet waarom Groen – ooit de anti-establishmentpartij bij uitstek – vandaag het Belgisch establishment steunt. Toen ik onlangs een gesprek had met een collega van u en hem vroeg wat Groen nu eigenlijk achter de schermen gekregen had of nog moet krijgen voor zijn steun aan het Vlinderakkoord, antwoordde hij: Niets, maar we konden toch niet anders? We moesten het land redden! Ik dacht dat ik door mijn stoel zakte van plaatsvervangende schaamte. Het land redden? Neen hoor! Een corrupt Belgisch regime in stand houden dat de Vlamingen zeer veel onrecht aandoet. Lees het boek ‘Land op de tweesprong’ van de Gravensteengroep als je mij niet gelooft!

 35. Angela schreef:

  ZO zo,meneer ,Wat hebt u te vertellen over ons :Hoofdstedelijk gewest Brussel?Over onze federale regering?Brussel de hoofdstad ook van Vlaanderen,waar de vlamingen in de minderheid zijn.We leven in een democratisch land nietwaar?Waar de minderheid regeert over de meerderheid?Ik mag natuurlijk niet zeggen dat dit alzo is sinds 1830.Maar ja de haan mag kraaien maar de leeuw mag niet brullen.

 36. John De Brabander schreef:

  Ok, waarom heeft de NV-A succes.
  Omdat de klassieke partijen ons constant verraden van zodra ze verkozen zijn, omdat in het glorie van België de beloften aan de Vlaamse meerderheid in dit land moeten worden afgezwakt of verhuizen naar de vuilnisbak.
  Een Vlaams voorstel kan er pas door als er een compromis is een Franstalig als er een meerderheid voor is.
  Ik wil best meedragen aan het sociaal stelsel maar ik wil niet dat sociaal stelsel nu een jackpot word voor diegenen die er niet er aan bijdragen en dat het dan onbetaalbaar is wanneer ik het zelf nodig heb.
  Ook moet er iets gebeuren aan de uitkeringen, ik ben nu 2 jaar vast in dienst als bediende van een kmo maar mijn netto loon ligt amper een paar 100 euro hoger dan de uitkering die ik 2 jaar geleden kreeg. Het sociaal stelsel moet transparanter en meer gebaseerd zijn op wie bijdraagt of gedragen heeft heeft er recht op.
  De uitzetting van de Afghaan Parwais, die zich geïntegreerd had, maar terwijl het regulariseren van beroepscriminelen is ook een brug te ver.
  De talloze politieke voorrechten die de Franstaligen hebben, belangenconflicten ect…, zetten kwaad bloed, want dit zorgt ervoor dat men Belgie niet bestuurd op de efficiëntste maar op ‘wat komt er de Belgische staatsbedrijven het beste uit’ manier.
  Brussel als derde gewest zou betekenen dat het federaal parlement herverdeelt moet worden, waardoor 1 van de mogelijkheden zou zijn dat je parlement gelijk verdeelt per gewest, eidereenden 33%, maar hierdoor krijg je een parlement 66% Franstalig.
  De index moet worden aangepast, want nu is het nog voordelig maar mocht deze crisis nog lang aanslepen dan zal ze de werkgelegenheid in gevaar brengen.
  De kernreactoren moeten worden gesloten in 2015,tegen kern splitsing als energie bron maar kern fusie ja, het feit dat Thinange mag openblijven en Doel bijvoorbeeld niet is ook een politieke beslissing geweest (Thinange mag dan wel maar voor 50% van Electrabel zijn (ofwel de Franse staat) de overige 50% is via via in directe handen van Hollande)

  Ik vind het verontwaardigend dat men steeds negatieve kritiek spijt over de NV-A maar niet over het FDF, dat zich gisteren toch bijzonder anti-vlaams opstelde.

 37. Vervaeke Patrick schreef:

  Het boek van Peter Mertens: “Hoe durven ze?” heeft het buikgevoel op een andere manier weer.

 38. Jan Dekyvere schreef:

  euh, al die reacties die me niet altijd onlogisch of onredelijk lijken. Jouw artikel daarentegen wel. Het zet me tot nadenken

 39. Henk Vandaele schreef:

  @John Debrabander en andere vreemde vlamingen

  Er is één zaak die ik over het Vlaams-nationalisme niet begrijp. Waarom noemen al die Brabanders en Limburgers zich vlamingen? Als ‘rasechte’ (oei, oei, oei!, wat schrijf ik hier nu) vlaming heb ik steeds het gevoel dat Vlaanderen ergens aan de Schelde ophoudt. Aan de westkant van de Schelde ligt Vlaenderen, maar aan het oosten ervan ligt toch Brabant en Limburg. Kijk naar Antwerpen, waarom heeft Antwerpen nooit een brug over de Schelde gehad? Omdat aan den overkant Vlaenderen lag en daar bevond zich de vijand,…
  Als ik mijn eigen netwerk bekijk, dan stel ik vast dat deze zich overwegend tot de Westkant van de Schelde beperkt. Ik nogal wat mensen vanuit Gent, ja zelfs Rijsel, Kalles (Calais),… maar het is opmerkelijk dat mijn netwerk eenmaal over de Schelde, dus in Brabant heel mager wordt.  Wanneer ik de Schelde overschrijdt dan moet ik zelf ophouden met Vlaams te spreken, dan moet ik Nederlands bezigen om me verstaanbaar te maken, en tot mijn spijt raak ik quasi nooit in Antwerpen of Brussel. Ik moet zelfs toegeven me er niet zo goed thuis te voelen – maar dat neem ik helemaal voor mijn rekening. Rijsel daarentegen, zo’n mooie oude toffe Vlaamse stad, in een kwartiertje rijden ben ik er. Tevens, ook de Vlaamse televisie bevestigd mijn gevoel. Steevast ondertitelt de VRT de Vlaming die in zijn moedertaal spreekt en dit om de Brabanders en Limburgers ons te kunnen begrijpen. Als schoolkind leerde, we ‘den Vlaemsen Leeuw’ zingen,… in ‘t Nederlands – stel je voor! Op school moest ik zelfs mijn Vlaams afleren. Ik zei: “Ik ga naar de bakker ‘achter’ brood”, maar dit was verkeerd, ik moest zeggen: “Ik ga naar de bakker ‘om’ brood. ‘Om’ brood gaan, nog steeds als ik dit zeg heb ik het gevoel dat ik ‘rondom’ een brood heen moet lopen,…
  Mijn familienaam is door en door vlaams: ‘van’daele. Weet je dat de meeste Vandaeles wonen in de driehoek Brugge – Tielt – Roeselare,… in hartje Vlaanderen. Ik vind het dan ook zo vreemd dat iemand als ‘Debrabander’ zich Vlaming noemt.
  Stilaan heb ik de indruk dat BHV een Brabants probleem is. Zie hoe De Wever steevast erop terug komt. Brabant lag steeds op de as Antwerpen – Mechelen – Brussel en kende steeds een tweetaligheid en blijkbaar kunnen ze om één of andere reden daar niet mee overweg. Steeds hebben ze het over kaakslag hier, kaakslag daar,… Misschien heeft dit te maken met een nog niet goed gevormde Brabantse identiteit. Ja, en gezien ze zich Vlaming noemen zou dit nog wel eens kunnen kloppen.Tevens, voor die FDF’ers, de franstalige Brabanders geldt misschien wel hetzelfde, ook zij zien overal kaakslagen…  In Vlaanderen daarentegen is de taalgrens echter allang gestabiliseerd. Het is zo heerlijk om deze grens over te steken en in Belle of Hondschoote met ouderen echt Vlaems te kunnen klappen.
  Kortom, ik heb dus soms de indruk dat het echte Vlaanderen en de Belgische Unie, door een zuiver Brabants probleem met name BHV, stil staat. Het zou goed zijn voor Vlaanderen moesten Brabanders hun conflict zelf uitvechten, dat is toch zo. Is hun leuze niet: wat we zelf doen, doen we beter! Ik doe een voorstel. We splitsen het huidige Vlaanderen in drie deelstaten: Vlaanderen, Brabant en Limburg. Dan kan Vlaanderen zijn eigen weg gaan met Gent als hoofdstad. Daarenboven, de werkloosheidscijfers zijn beduidend lager in Vlaanderen dan in Brabant en Limburg. West-Vlaanderen behoort zelfs tot de top tien binnen Europa. Laten we dan ook direct de RSZ splitsen in een Vlaamse, Brabantse en Limburgs RSZ. De financiële transfers vanuit Vlaanderen naar Brabant en Limburg moeten ophouden. En met die splitsing gaan we dan ook onze eigen taal kunnen spreken; het Vlaems, met zijn mooie naamvallen, met zijn mondiale unieke vervoeging van de woorden ‘ja’ en ‘nee’ (die geen Brabander begrijpt)  en dan zal mijn naam eindelijk eens correct uitgesproken worden, als werkelijk Vandaele ( met een diepe ae) en niet op zijn Nederlands (met een vlakke aa). 
  Als laatste, weet je wat me hoog zit. Vroeger hadden we het festival Torhout – Werchter, maar Scheuremans (is hij Brabander?) heeft beslist om de editie in Torhout af te schaffen. Als communautaire stokebrand kan dit tellen. Nu moet de Vlaamse jeugd elk jaar hun geld uitgeven in Werchter,… maar er is beterschap op komst, stilaan gaat de Vlaamse jeugd naar het rockfestival in Arras (‘t is goedkoper, tijdens hetzelfde weekend, gezelliger en het heeft bijna dezelfde affiche als Werchter) en daar zijn Vlamingen onder elkaar: Vlaams- en Franstalige Vlamingen op één superfeest,…

  Leve de nieuwe Europese Alliantie

 40. Bart Caron schreef:

  Dag Henk,
  Mooie schets van wat Vlaanderen was, is of zou kunnen zijn. Je reactie stemt tot nadenken. Over staatkundige en culturele grenzen, over al dan niet vermeende solidariteit, over identiteit.
  Dat er onrechtvaardige verdelingen zijn van inkomsten en uitgaven tussen Vlaanderen en Wallonië is het geval. Ik zeg dat voor al wie denkt dat we dat niet zouden zien of erkennen. En die moeten bijgesteld worden. Solidariteit werkt namelijk in twee richtingen.
  Ik rond af met de bemerking dat ik tijdens de vorige legislatuur voorzitter was van de Nederlandse Taalunie. Ik ben en blijf een grote voorstander van een goede zorg voor het Nederlands. Een taal is bedreigd als ze steeds minder functies behoudt. We moeten daar voorzichtig mee omgaan. Het Nederlands is echter niet bedreigd door het Frans, maar door het Engels. We leven in een globaliserende omgeving en daarom is meervoudige taalkennis nodig, maar dan wel op een sterke sokkel, en dat is het Nederlands.
  En daarnaast, leve het dialect. Ik koester het mijne elke dag. Ook dat is meertaligheid.
  Bart

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie