bartcaron.be

GR: vraag over de openbare bibliotheek en de speel-o-theek

Ingediend op juli 10th, 2012 door bartcaron

Er wordt nu 350 000 euro gestopt in de facelift van de huidige bib, zodat ze zeker nog eens 10 jaar meekan. Het adviescomité heeft de eerste plannen gezien, er wordt goed over nagedacht, er is inspiratie gezocht in Brugge en elders.
Tenzij er een andere meerderheid komt, staat het dus vast dat er geen nieuwe bib komt in de volgende legislatuur.

In de rand daarvan wil ik ook even ingaan op de vzw Speel-o-theek. Die vzw is naar verluidt jaar na jaar verlieslatend en kan dit niet langer ophoesten. De bib wil dit niet overnemen, hoewel ze de werking ervan zeer nuttig vindt. Zo verneem ik toch. Een denkpiste is om ze over te brengen naar de Opvoedingswinkel, een andere denkpiste is om de Opvoedingswinkel te verhuizen naar de Bib. Naar verluidt is ondertussen het OCMW ook bezig met een soort Speel-o-theekje aan het oprichten. Er wordt dus duchtig naast elkaar gewerkt.
De doelgroep van de speel-o-theek is niet de ‘gewone ouder met het niet geproblematiseerde kind’, maar kinderen uit specifieke doelgroepen. Zou het niet beter zijn na te denken over een verruimde opdracht voor zo’n speel-o-theek. Kinderen die opgroeien in armoede hebben niet de mogelijkheid om met zoveel speelgoed te kunnen spelen. 

Mijn vragen:
Wat is de bedoeling? Komt er nog een nieuwe bibliotheek of is dat idee door de huidige meerderheid voorgoed begraven?
Wat is het college van plan met de Speel-o-theek? Kan die bijkomende middelen krijgen of overweegt het de stopzetting onder stedelijke vleugels? Of is er een alternatieve locatie mogelijk? In de opvoedingswinkel?
Klopt het dat het OCMW ook bezig is met de oprichting van een soort speel-o-theek? Zo ja, kan er niet worden samengewerkt aub?
Is het niet zinvol een werking van een speelotheek uit te breiden naar alle kinderen en ouders?

Antwoord van de schepenen en OCMW-voorzitter:
De huidige bib heeft recht op een opfrisbeurt. Er wordt RFID ingevoerd zodat ook baliemedewerkers meer tijd hebben voor de klanten.
Daarmee wordt het project voor een nieuwe bib niet op de lange baan geschoven.
De vzw Speelvogel die de speel-o-theek verzorgt, heeft hulp gevraagd. Ze hebben een mooi aanbod, maar het prijskaartje is vrij hoog. We zijn momenteel bezig met besprekingen in de zoektocht naar een oplossing. Ook het OCMW is met een dergelijke initiatief bezig, nl. een mobiele speel-o-theek die actief is in de aandachtswijken, in samenwerking met het CAW.
We bekijken ook of we de doelgroepen niet moeten uitbreiden en of we niet met alle verwante inititiatieven kunnen samenwerken. De gesprekken lopen ….

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: vraag over de openbare bibliotheek en de speel-o-theek

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie