bartcaron.be

Antwerpen, hoofdstad van Vlaanderen?

Ingediend op september 12th, 2009 door bartcaron

Het was de week van Antwerpen. Hoofddoeken, de Lange Wapper, Opel. Niet echt drie keer goed nieuws. En dat bewijst wat we al veel langer vermoeden: Antwerpen is de feitelijke hoofdstad van Vlaanderen, niet Brussel. Het is de stad waar de samenlevingsproblemen het eerst en het hardst zichtbaar worden. Het is het labo van de samenleving van morgen.

Nu zegt minister Pascal Smet dat scholen dezelfde mix moeten hebben als de samenleving, maar in één zin vraagt hij de moslimgemeenschap geen eigen moslimscholen op te richten. Tja, als in Antwerpen alle scholen van alle netten hoofddoeken op school verbieden, dan is het onvermijdelijk dat de moslims eigen scholen zullen oprichten. Ze hebben gelijk, sorry maar het is niet anders. Niet dat ik daar een grote voorstander van ben, maar de katholieken in ons land hebben dat lang geleden ook gedaan. Ik vind dat we geen enkele religie het recht mogen ontnemen een eigen school op te zetten. Hier in de buurt, in Kortrijk, is er een school met de bijbel De Ark, die zich affirmeert als Protestants-christelijk Onderwijs .
Ik ben echter geen voorstander van religieus geïnspireerd onderwijs. Dat is mijn eigen persoonlijke visie. Niks tegen het katholiek onderwijs – mijn eigen kinderen gaan er ook naartoe – maar pluralistisch onderwijs zou ik interessanter vinden. Het gemeenschapsonderwijs zou dat moeten zijn, maar in feite heeft het vooral de vrijzinnige kaart getrokken. Jammer genoeg laat het nu de kans liggen om zich te verbreden. Het verbieden van de hoofddoek is een duidelijk statement. Het weerspiegelt de Franse visie over neutraliteit: zichtbare beleving van religie wordt gebannen. Ik heb liever pluralisme dan neutraliteit. En dus, de moslimgemeenschap zal in navolging van de katholieke scholen ook eigen scholen oprichten. Of daardoor de integratie in onze samenleving zal verbeterd worden, is maar zeer de vraag. Ik vrees dat het radicale standpunt van de onderwijswereld eerder een radicalisering in de hand werkt. Jammer.
Overigens, ik ben niet voor maar tegen de hoofddoek, maar ik vind het niet aan mij of aan ons om daar in plaats van de betrokken mensen over te beslissen. Ik zou niet aanvaarden dat men de hoofddoek verplicht, maar ook niet dat men de hoofddoek verbiedt.

Opel sluit. Haast zeker toch. Het was onvermijdelijk. Er is een overproductie van auto’s, zodat er enkele fabrieken moeten sluiten. Daar kunnen we ten gronde niet eens treurig om zijn. Maar voor de werknemers van Opel en van de toeleveranciers is het een drama. Dat de fabrieken in Duitsland wel open blijven, is een bittere pil om te slikken. Heeft de Duitse overheid met meer geld gezwaaid dan de Vlaamse en Belgische? Plots is Europa ver weg, en neemt het nationalistisch chauvinisme de bovenhand. Internationale solidariteit is zo moeilijk te realiseren. Kunnen de vakbonden afdwingen dat er een eerlijke verdeling komt van de werkgelegenheid over alle vestigingen? Ik vrees dat dat niet zal lukken. Het zal zaak zijn dat de Vlaamse overheid werk maakt van een actieve begeleiding van de werknemers in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Dat zal niet zo meevallen, in deze tijden van economische crisis. Zou het mogelijk zijn te dromen van een autobedrijf dat investeert in innovatieve technologie en in schone auto’s, al dan niet met de hulp van de Vlaamse overheid? Is dat realistisch?

De discussie over de Oosterweelverbinding (de Lange Wapper) woedt in alle hevigheid verder. Volgende maand is er een referendum en dat wordt boeiend. Alleen, ik vrees dat de eenzijdige vraagstelling deze oefening in basisdemocratie niet zal dienen. Als de mensen hadden kunnen kiezen tussen twee grote opties, een brug of een tunnel, dan zou dat veel duidelijker zijn. Maar goed, het referendum komt. Ik hoop dat het spel eerlijk wordt gespeeld, zowel tijdens de campagne – zodat niet alleen voorstanders van de brugoptie vaak aan het woord komen – als na het referendum. De politiek moet het verdict respecteren.

Drie zware dossiers, drie keer ellende. Komen deze dossiers toevallig nu boven drijven? En samen? Is er sprake van een stad(sbestuur) in crisis? Speelt de meerderheid met vuur? Wat is de sp.a aan het uitspoken? Zijn ziel aan het verkopen aan de coalitiepartners voor een bord linzensoep? Ik vrees dat dat inderdaad het geval is.
Jammer, jammer, jammer.

Ingediend onder mijn gedacht 4 reacties

4 reacties op “Antwerpen, hoofdstad van Vlaanderen?

 1. Geert Verbeke schreef:

  Onder elke hoofddoek, strohoed of brandweerhelm beweegt een mens in al zijn onvolmaaktheid. Verboden te verbieden is een van de paradoxen, net zoals het de lange nachten zijn die het leven zo kort maken.

 2. Bart Caron schreef:

  Nu heeft Kind en Gezin het voor klaar gestoofd om erkenning van de echtgenote van imam Nordine Taouil als onthaalmoeder in te trekken. Omdat de staatsveiligheid deze imam als een extremist beschouwt.
  Ik denk dat er heel wat schort bij de Staatsveiligheid en bij Kind en Gezin.
  Hij is een conservatief, dat is wel zo, maar zeker geen extremist. Als de echtgenote van iedereen die een uitdrukkelijke mening heeft, een beroepsverbod moet krijgen, dan zijn we wel heel ver van onze democratische beginselen. Vlaanderen wordt een bange samenleving, bang voor kleur, voor diversiteit en voor afwijkende meningen.

 3. Maarten schreef:

  Of om Willem Vermandere te citeren: mijn nog altijd smeulen naziland…

 4. Pietje Neutraal schreef:

  Ja, als ik dit lees zie ik een klaagzang van iemand die geen mening heeft, hij is niet voor maar ook niet tegen , de compromisman in compromisland …

  We zijn goed bezig ….

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie