bartcaron.be

Koopt N-VA zich een plaatsje in de Kortrijkse meerderheid?

Ingediend op juli 4th, 2012 door bartcaron

Slim gedaan? De stad Kortrijk krijgt van een stevige subsidie van Geert Bourgeois, minister van Toerisme voor de ‘actualisering van het Vlasmuseum’. Het gaat om 554 059 euro voor fase 2.
We leren in de beslissing zaken die de gemeenteraadsleden nog niet van de stad zelf vernamen. Zoals: ‘De stad Kortrijk zal dit museum dan ook herprofileren naar een vlasbelevingscentrum. (…) De bedoeling van deze nieuwe attractie is tweeledig. (…) een interactief en inspirerend doe-, leer- en beleefcentrum maken rond textiel, waarbij de ontwikkelingen in de vlasnijverheid de rode draad zijn. Anderzijds wil de stad Kortrijk het grote publiek laten kennis maken met het internationaal gewaardeerde ondernemerschap en baanbrekend vakmanschap van de regio vroeger en nu, met in het bijzonder ook aandacht voor het zakentoerisme (MICE).’

Let op de woorden attractie en belevingscentrum. Veel cultuur noch aandacht voor de sociaal-economische situatie van de vlaswerkers, valt bljkbaar niet te verwachten. We leren ook dat dat er een vernieuwde eigentijdse presentatie komt. Er komt een ‘Wonderkamer’ op het gelijkvloers die de bezoeker laat kennismaken met de grote rijkdom aan vlasproducten (plant en eindproducten) en de diversiteit ervan in een labosfeer. Het bezoek moet beleving en bewondering opwekken. Naast de ‘Wonderkamer’ is er een toeristisch onthaal voorzien waar het buitenverhaal wordt vertelt: het VBC als instappunt voor fiets- en wandelroutes in de regio en als toegangspoort voor erfgoedsites m.b.t vlas in de regio.

Wanneer krijgen de gemeenteraadsleden een overzicht van de plannen? Wordt er gewerkt met ontwerpers? Welke ambities heeft de stad terzake? Krijgen we een middelmatig project, op zijn Kortrijks zoals bezoekerscentrum 1302? Of wordt het toch een knaller? Ik heb de grootste twijfels.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Koopt N-VA zich een plaatsje in de Kortrijkse meerderheid?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie