bartcaron.be

Pottelberg - R8 met lichten?

Ingediend op maart 9th, 2009 door bartcaron

Agendapunt 26 Herinrichting kruispunt Pottelberg/R8 en Bruyningstraat

We zijn blij dat er werk wordt gemaakt van de problemen rond de Pottelberg. Maar we zijn niet op ons gemak over de oplossing / uitkomst.
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het plan goed te keuren. Ik heb het plan bekeken.

Eerst het goede.
Voor ons is het wel een pluspunt dat er aan het kruispunt Bruyningstraat / Engelse Wandeling / Pottelberg lichten komen. Dan zal men ten minste bij groen licht veilig de Pottelberg kunnen oversteken. Er bevinden zich drie scholen in de Bruyningstraat, zodus. Men zal ook op een veilige manier de Bruyningstraat en de Engelse Wandeling kunnen inrijden als men van de N43 komt. Voor de fietsers vragen we bijzondere aandacht. Er zijn voorsorteervakken voorzien voor de fietsers, prima. Ook bij de regeling van de verkeerslichten moet zeker met hen rekening worden gehouden.
Het snelheidsregime van 50 km/u wordt uitgebreid naar het stukje N43 tussen de ring en de Bruyningstraat; momenteel is dat nog 70 km/u.

Dan de twijfels.
De piste van verkeerslichten aan de op- en afritten van de ring is reeds in het verleden geëindigd op massale files tot in Aalbeke. In de memorie is sprake van een microsimulatiemodel -wat een woord – voor de ganse omgeving. De bedoeling is het verkeersgedrag van alle verkeersdeelnemers voor de diverse oplossingen die men vooropstelt zo realistisch mogelijk weer te geven en zo de beste oplossing af te leiden. Een bedrijf uit Mechelen zal dat uitvoeren.
Ik blijf me vragen stellen hoe ze al die lichten op elkaar zullen kunnen afstemmen zodat een vlotte en veilige doorgang van het verkeer zal kunnen verzekerd worden. Er staan nu 19 lichten die nog nooit goed gewerkt hebben. En men zal er nog bij plaatsen.
U bent toch niet vergeten dat de lichten tijdens spitsuren, van uit alle richtingen, hele files wachtende wagens veroorzaakten.
Wordt er gewacht op de uitkomsten van die simulatie vooraleer de werken definitief starten? Ja toch, de lichten hebben al tonnen gekost …

Dan het minder goede.
Voor fietsers komt er op de brug over de ring geen afgescheiden fietspad. Dat is al dikwijls gevraagd. Wij vinden dat dat zeker in de plannen moet opgenomen worden. Er komen enkel fietspaden in rode asfalt, met een veiligheidsstrook van 0,5 meter.
Het staat niet vermeld, maar wij stellen ook voor om de snelheidsbeperking (50 km/u) van de R8 door te trekken tot het kruispunt De Prince. Daar steken honderden scholieren die naar Don Bosco gaan de weg over. Ook omdat de auto’s die van De Prince komen (70 km/u ) en naar de Pottelberg rijden, vaak nog sneller rijden.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Pottelberg - R8 met lichten?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie