bartcaron.be

Doodsklokken over het OCMW

Ingediend op mei 29th, 2012 door bartcaron

De overlijdensakte van het OCMW. Dat is wat er dezer dagen wordt getekend met de stemming van het gemeente- en OCMW-decreet in het Vlaamse parlement. De Vlaamse regering wil de uitvoerder van cruciale taken als woon- en zorgcentra, thuiszorg, bestrijding van de armoede, schuldbemiddeling, opvang van asielzoekers, kinderopvang en zorg voor daklozen ten grave dragen. Dat gebeurt, zoals het een begrafenis betaamt, in alle rust en stilte. Voor mij mogen de doodsklokken echter luid klinken. Volgens mij is de tijd van het OCMW nog niet gekomen.
Sinds jaar en dag is het OCMW de centrale actor van het lokaal sociaal beleid. Maar nu wordt die centrale plaats bedreigd door de voorgestelde decreten van minister Geert Bourgeois. Hij beoogt, al durft hij dat nog niet met zoveel woorden te zeggen, de verdamping van het OCMW in de stedelijke of gemeentelijke organisatie. Inkanteling om het mooi te zeggen, en dat zowel politiek als ambtelijk.
Het OCMW omvormen tot een simpele, gemeentelijke dienst zou echter nefast zijn voor wat de organisatie beoogt te doen. Ze buigt zich over zorgvragen van personen die een individuele aanpak vereisen, sereen en met respect voor de menselijke waardigheid. Sociale hulp vereist een grote terughoudendheid van de politiek. Daarom is er zoiets als een sociaal comité dat individuele zorgvragen behandelt, zodat de OCMW-raad de grotere lijnen kan trekken. Door het OCMW in de gemeentelijke werking te laten inkantelen, zal zij haar eigenheid verliezen.
Het OCMW zal niet alleen haar identiteit zien verdwijnen, ook zal zij ten prooi vallen van het partijpolitieke spel dat eigen is aan gemeenteraden. Wanneer OCMW-raden en gemeenteraden bevolkt worden door dezelfde mensen, komt onvermijdelijk het politieke spel het sociaal beleid binnengestapt. Dat is geen stap vooruit, integendeel. Ik pleit ervoor om de gemeenteraad de strategische keuzes, ook inzake sociaal beleid, te laten maken, maar de OCMW-raad voor de uitvoering en de coördinatie te laten instaan. Als je de twee politieke organen doubleert, krijg je een doorslag van de tegenstellingen. Daar wordt de zorgvrager niet beter van.
Daarenboven wordt de OCMW-voorzitter verplicht lid van het college van burgemeester en schepen, zodat ‘zijn’ of ‘haar’ OCMW onder curatele komt van de meerderheidspartijen, en van de burgemeester.
Maar het gaat verder. Minister Bourgeois maakt het makkelijker dat personeel kan worden uitgewisseld. Hoever staan we dan af van een personeelsmatige integratie van gemeente en OCMW? Hoe dicht komt de sociale dienst van het OCMW, die bijvoorbeeld een cliënt met schulden begeleidt, bij de ambtenaar die de gemeentelijke administratieve sancties regelt en die een PV over dezelfde persoon behandelt? Mogen de ambtenaren van de burgerlijke stand die het aangevraagde huwelijk van een Marokkaans koppel willen laten onderzoeken ook informatie uitwisselen met de OCMW-collega’s?
Het recht op sociale bescherming is absoluut en overstijgt het politieke. Mensen hebben daarnaast recht op eerbiediging van de private levenssfeer, zeker als ze problemen hebben. Die behandel je niet als een put in het trottoir. We hebben daarvoor een aparte instelling nodig, het OCMW.

Ingediend onder mijn gedacht 2 reacties

2 reacties op “Doodsklokken over het OCMW

 1. Christof schreef:

  Hey Bart,

  Ongemeen boeiend vind ik deze discussie, een debat dat men al veel te lang laat sudderen en etteren, met alle gevolgen van dien. Zelf ben ik er niet uit: hebben we voor de taken van het OCMW een apart politiek orgaan nodig en zo ja, waarom. Om eerlijk te zijn ben ik na het lezen van je stuk niet overtuigd. De uitvoering van sociaal beleid hoort te gebeuren op basis van objectieve criteria en door een administratie, dus in principe is politieke inmenging dan onmogelijk. Of zie ik dat verkeerd? Als de strategische keuzes binnen een gemeenteraad kunnen liggen (zoals je zelf stelt), en de uitvoering binnen een onafhankelijke administratie, waarom hebben we dan een apart politiek OCMW-orgaan nodig…? Dat daarenboven vandaag niet echt verkozen is?

  Beste groeten,
  Christof

 2. Wim Leerman schreef:

  Hallo Bart, toch eventjes een reactie geplaatst!
  http://wim.leerman.be/index.php/nl/werk-artikels/30-werkblog-toekomstocmw

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie