bartcaron.be

Wegwerpluiers

Ingediend op februari 11th, 2009 door bartcaron

Vraag nr. 4 van raadslid Bart Caron van 03 januari 2009

Wegwerpluiers

Wegwerpluiers vertegenwoordigen 9,5% van het restafval. Dit is niet niks. Het verdient extra aandacht. Tevens is de aankoop van wegwerpluiers een dure aangelegenheid.
In het verslag van het college lees ik dat het terugdringen van de Kortrijkse afvalberg is een prioritair streefdoel uit het Kortrijkse milieubeleidsplan. Het stimuleren van het gebruik van wasbare luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal kan zorgen voor een betekenisvolle daling van de hoeveelheid restafval.
Daarom opteerde Kortrijk om – als stimulerende maatregel – een aankoopsubsidie te verlenen voor herbruikbare luier- en incontinentiemateriaal.
In zitting van 13 januari 2004 heeft de gemeenteraad beslist om onder bepaalde voorwaarden een subsidie te verlenen voor de aankoop van herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal.
Uit de cijfers sindsdien kan ik afleiden dat de maatregel niet erg succesvol is. In 2004 waren er 18 aanvragen voor subsidie, het jaar nadien 7, in 2006 12, dan 18 en in 2008 14.  Er is geen stijging van het aantal aanvragen waar te nemen.
Ik weet niet in hoeverre de rechthebbende gebruikers daar hun weg vinden naar de subsidie voor deze herbruikbare luiers of incontinentiemateriaal. Zijn de gebruikers voldoende op de hoogte zijn van deze subsidie?

Vragen:
1) Waar en op welke manier voert men promotie ter bevordering van het gebruik van deze herbruikbare luiers of incontinentiemateriaal?
2) Is het niet zinvol om een nieuwe sensilibiseringscampagne te voeren teneinde deze herbruikbare luiers of incontinentiemateriaal terug in de aandacht te brengen?

Antwoord

Het aantal ouders dat voor herbruikbare luiertjes kiest voor hun baby blijft eerder bescheiden (15-20 tal per jaar). Toch heeft deze keuze grote impact op de lokale afvalberg (en ons leefmilieu) en dus wil de stad het gebruik van herbruikbare luiers blijven ondersteunen.

Een goede bekendmaking van de premie, maar vooral van de mogelijkheden en het gebruiksgemak van de moderne katoenen luiers is belangrijk. Daarom nam de directie Leefmilieu contact met Kind en Gezin, die als specifieke doelgroep jonge ouders heeft. K&G was bereid ons een forum aan te bieden waar we deze doelgroep kunnen bereiken.

Sinds juni 2008 geven we driemaandelijks aan toekomstige ouders een korte infosessie over het gebruik van katoenen luiertjes en het bestaan vande aankoopsubsidie. Dit vindt plaats na de uitlegsessie van Kind en Gezin over verzorging van de baby.

Voor deze uitlegsessies worden alle aanstaande mama’s (uit Kortrijk en omstreken) uitgenodigd via materniteit en gynaecologen. We werken ook samen met Kuurne en Wevelgem, die net als Kortrijk het gebruik van herbruikbare luiertjes stimuleren via een aankooppremie. We zijn van mening dat we op die manier een groot deel van dit specifieke doelpubliek kunnen bereiken.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Wegwerpluiers

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie