bartcaron.be

Stand van zaken van de Leiewerken en het Rivierherstel

Ingediend op november 13th, 2008 door bartcaron

Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur over de stand van zaken van de Leiewerken en Rivierherstel.

De groene Leievallei ligt me nauw aan het hart. Graag willen wij deze groene long in het Zuiden van West-Vlaanderen bewaren. Omdat we over dit dossier al een tijdje niks meer horen wil graag enkele vragen aan de minister stellen:

1. Hoe ziet de planning van de Leiewerken en het Rivierherstel eruit? Is hier een fasering voor? Zo ja, de welke?
2. Wanneer komen de Leiemeersen in Marke aan bod?

Antwoord:

1. Indien met de Leiewerken de huidige werken in de doortocht van de Leie in Kortrijk worden bedoeld, kan daarover worden meegedeeld dat verwacht wordt dat de vaarweg in eind 2010 uit oogpunt van de scheepvaart af zal zijn.

Het project Seine–Schelde omvat in Vlaanderen, voor wat het binnenvaartluik betreft, de verbetering van de bevaarbaarheid van de waterwegen tussen Gent en Wervik, meer bepaald via het Noordervak van de Ringvaart om Gent, het kanaal Gent–Brugge tussen de Ringvaart om Gent en Schipdonk, het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Deinze en de Leie tussen Deinze en Wervik. Tussen Deinze en Wervik zullen dus ook “Leiewerken” worden uitgevoerd. Volgens de huidige planning zouden deze werken op de Leie worden uitgevoerd in de periode 2010-2016.

Wat het onderdeel rivierherstel Leie betreft, leggen de betrokken administraties (Agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV, Agentschap voor Natuur en Bos en Vlaamse Landmaatschappij) een laatste hand aan een voorstel van beslissing van de Vlaamse regering. In de nota voor de Vlaamse regering is een fasering van de werken opgenomen. Ik verwacht het voorstel van beslissing in de loop van dit najaar.
Het luik rivierherstel Leie binnen het project Seine–Schelde wordt uitgevoerd in de periode 2008-2027, waarbij wordt gefocust op de mijlpalen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat betekent in de periode tot 2015 het bouwen van natuurvriendelijke oevers, vispassages en verbindingsconstructies met de oude meanders, in de daaropvolgende periode tot 2021 het baggeren van de oude meanders, en verspreid over de periode 2009 – 2027 het opengraven van opgevulde meanders en allerhande inrichtingsprojecten in de vallei.

2. De werken van rivierherstel ter hoogte van Marke zijn gepland in de periode 2015-2016. Een precieze timing van de werken is in voorbereiding en zal worden vertaald in een meerjarenprogramma. Duit uitvoering ervan is uiteraard afhankelijk van de budgettaire middelen die hiervoor dan ter beschikking zullen worden gesteld.

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Stand van zaken van de Leiewerken en het Rivierherstel

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie