bartcaron.be

Something is rotten in the state of Denmark

Ingediend op oktober 23rd, 2008 door bartcaron

IMG00041.jpgDe titel van dit stukje is een citaat uit Hamlet (Shakespeare) en gaat over de koning van Denemarken. Zelf ben ik deze week drie dagen in Denemarken geweest met de commissie Welzijn van het Vlaams parlement. Om het sociaal systeem, hun ‘social welfare’, ter plekke en in de praktijk te bestuderen en te bekijken. En het is de moeite waard. Ik wil geen lang verhaal schrijven, maar je toch graag even meenemen, want het is echt de moeite waard.

Algemeen mag je best stellen dat er weinig landen zijn waar zoveel mensen van zo’n hoog ‘service level’ kunnen genieten. Ik spreek dan over ouders die kinderopvang nodig hebben, ouderen die een flat of thuiszorg moeten hebben, probleemjongeren die hulp nodig hebben, personen met een handicap, flexjobs (crf. onze sociale economie) enz. Het sociale systeem is zeer grondig uitgebouwd, en zeer vertakt. De kwaliteit van de dienstverlening is hoog, en er zijn (haast) geen wachtlijsten. Cijfers bewijzen niet alles, maar als je ziet dat meer dan 90 van de kinderen naar de kinderopvang gaat tussen 1 en 3 jaar … dat is veel meer dan in Vlaanderen. Er zijn wel minder ouderen in rusthuizen, want er wordt maximaal ingezet op thuiszorg. De nuchtere Denen berekenden dat een persoon die tot 8 keer per dag thuis zorg krijgt, de samenleving nog steeds minder kost dan diezelfde persoon in een rusthuis op te nemen. Ook kinderopvang is betaalbaar. Een ouder betaalt maximaal 25 procent van de reële kostprijs.
Bijzonder is de pensioenregeling. Elke Deen krijgt van de staat hetzelfde pensioen, zo’n 1000 euro per maand. Ook wie niet of weinig werkte tijdens zijn leven. Het is een individueel recht. Maar via CAO’s, via spaarsystemen enz. kan daar een aanvullend pensioen bijkomen. Het is eerlijk.

Merkwaardig is dat voor al deze vormen van sociale dienstverlening de gemeenten instaan. Jazeker, de gemeenten. Zij hebben dan ook een veel groter budget dan onze gemeenten. Dat is een bewuste keuze ginds, zoveel mogelijk zaken zo dicht mogelijk bij de bewoner, de burger zetten. Dan ziet de burger ook waarvoor hij stemt en wat hij ervoor terugkrijgt. Men heeft er de provincies afgeschaft (!) en alles verdeeld over twee bestuursniveaus, de gemeenten en de staat. Duidelijk en transparant. De gemeentelijke autonomie is dus veel hoger, de administr
En, kost dat niet veel geld hoor ik u al vragen? Ja, natuurlijk. De Denen betalen dan ook veel belastingen, maar vreemd genoeg, ze betalen die belastingen graag! Echt waar. De belasting voor de staat bedraagt 17% voor een inkomen tot 50.000 euro, 23% wie meer dan 50 maar minder dan 85.000 euro verdient en 40% voor wie meer verdient. De belasting voor de gemeente bedraagt gemiddeld 23%. Samen is dat tussen 33% en 60%. Veel dus. En de BTW is altijd 25% Noteer wel dat werkgevers en werknemers geen sociale zekerheid betalen, die is in de belastingen inbegrepen. Het is hoog, maar geen enkele politieke partij het systeem afschaffen, hooguit een beetje afzwakken om de belastingsdruk te verminderen. Merkwaardig toch?
Zoveel belastingen, kan dat gezond zijn? Wel, het is een rijk land. De armoede ligt onder 10% (bij ons is dat 14,5%). De activiteitsgraad is er veel hoger dan bij ons, en de werkloosheid veel lager. En daardoor kan het systeem dan ook gefinancierd worden.
Een interessant model. Zeker weten.

Ingediend onder mijn gedacht 3 reacties

3 reacties op “Something is rotten in the state of Denmark

  1. Louis Lagae schreef:

    Was het niet : “there is something rotten in the state of Denmark”.  Dat toen veel groter was. Ik probeer te checken.<br><br><br><br>” (and) all the rest is silence”!

  2. Louis Lagae schreef:

    Sorry, jouw quote is juist. Dus, something is ..<br><br>Mijn quote was letterlijk fout en moet luiden : Hamlet “he has my dying voice – the rest is …silence.<br><br>[Hamlet dies].

  3. Bart Hanson schreef:

    Sympathiek systeem, van die Denen. Vivant ging ook wat in die richting. Je kan er natuurlijk niet van de ene dag op de andere aan beginnen. In feite moeten er daarvoor nu al de juiste beslissingen genomen worden en financieringsmechanismen uitgedacht, zodat het binnen zo’n 20 jaar voor iedereen in voege kan treden. Zolang ze er in Brussel niet uitgeraken over die staatshervorming, blijft het natuurlijk alleen bij denkwerk. Maar goed, ook dat denkwerk gebeurt beter doordacht. Daarbij moeten wellicht bepaalde ideologisch gevoede denkpatronen worden verlaten, en gewoon pragmatische oplossingen worden uitgedokterd, die sociaal en efficiënt zijn. Dat zou een kolfje naar de hand moeten zijn van VlaamsProgressieven. Ook al leidt ons inhoudelijk werk momenteel onder de harde slagen die van overal op ons neerkomen.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie