bartcaron.be

De VRT en het Rekenhof: twee werelden …

Ingediend op juni 12th, 2008 door bartcaron

Het Rekenhof heeft de samenwerking tussen de VRT en externen voor het realiseren van televisieprogramma’s onderzocht. Het onderzoek ging over drie facetten: productie van programma’s door productiehuizen, de aankoop van diensten en goederen voor programma’s en het inhuren van externe medewerkers. Het is nuttig te controleren of de VRT zijn werk doet volgens de regels, welke fouten worden gemaakt en hoe die verholpen moeten worden.
Het rapport gaat over de periode 2004-’06. Dat is een vreemde keuze. Waarom precies die periode? Het zou bijzonder interessant geweest zijn – het kan nog – om de hele evolutie van de uitbestedingen in beeld te brengen. Het is de toenmalige VRT-top met De Graeve, Van Roe en Von Wackerbarth die ermee startte, zo’n tien jaar geleden. Het eerste contract met Woestijnvis werd in 1996 afgesloten. Onder De Graeve werden ook de eerste exclusiviteitscontracten afgesloten en werd het principe van succespremies ingevoerd
In de loop van de jaren nam het aantal bestellingen toe. In de periode onder Mary en Van Hecke (2002-’06) werd daarom een strategische visie over uitbesteding uitgeschreven, het aankoopbeleid gestructureerd en de missie van het interne productiehuis uitgewerkt. De strategie werd trouwens in de beheersovereenkomst opgenomen. Tot dan gebeurden de bestellingen ad hoc, weinig transparant… Dat zou onderzoek dat verder in de tijd teruggaat aantonen.

Geen doelstellingen?
Een van de punten van kritiek van het Rekenhof is het feit dat de strategie voor productiehuizen geen doelstellingen bevat. Dat is een bizarre opmerking. Uitbesteding is namelijk geen doel, maar een middel dat moet bijdragen tot de realisatie van de algemene doelstellingen, zoals vermeld in het decreet en in de beheersovereenkomst. Een apart doelstellingenkader is niet alleen onnodig, het is zelfs onwenselijk. Het is immers geen optie om een competitie te organiseren tussen interne en externe productie van de VRT. De strategie voor interne productie is bekend en is gebouwd op behoud van competentie in huis, de invulling van cruciale slots en onafhankelijkheid ten opzichte van productiehuizen.

Het Rekenhof spreekt zichzelf ook tegen. Aan de ene kant stelt het terecht dat de productie van tv-programma’s niet onderworpen is aan de wet op de overheidsopdrachten. Aan de andere kant stelt het Rekenhof dat de beginselen zoals transparantie in acht moeten worden genomen, beslissingen gemotiveerd moeten worden en een ‘passende bekendmaking’ bij een gunningsprocedure vereist is. Maar in voetnoot 17 van het rapport lezen we dat voor "opdrachten die wegens hun artistieke specificiteit of omwille van de bescherming van exclusieve rechten slechts aan

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De VRT en het Rekenhof: twee werelden …

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie