bartcaron.be

Vreemde parkeerlogica aan de Houtmarkt

Ingediend op april 5th, 2012 door bartcaron

Kortrijk, ondergrondse parkeerstad. Zo lijkt het steeds meer te gaan worden. Oh ja, wij willen wel geloven in enkele grote ondergrondse parkings maar geen oneindig tal ondergrondse parkings. De stad vol dergelijke ondergrondse parkings steken, en zeker parkings van 100 plaatsen, lijkt ons niet ok.

We hebben zeer grote twijfels bij dit plan om nog eens een nieuwe ondergrondse parking aan te leggen. In het hart van de stad weeral, en in een schoolomgeving. Veel extra parkeerplaats en dus veel extra autoverkeer aantrekken lijkt ons geen goed idee. Zeker met de cijfers uit het mobiliteitsplan is dat niet te verantwoorden.
Binnen de R36 zijn er vandaag 5538 parkeerplaatsen, waarvan 2153 in parkings (39%) en 3385 (61%) plaatsen op het openbaar domein. Zo staat in het Mobiliteitsplan. Er is een permanent aandeel van vrije parkeerplaaten van 436 of 8%. Dat is berekend bovenop het percentage lege plaatsen, dat noodzakelijk is om zoekverkeer te vermijden. Het doel van de stad, volgens het plan, is ‘geen stijging’ van het aantal parkeerplaatsen binnen de R36. Uiteraard zou ik zeggen, er is een overschot. Er is dus ruimte om bovengrondse parkeerplaatsen af te schaffen. Heeft de stad niet altijd gesteld dat voor nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen er evenveel bovengrondse zouden verdwijnen?
Het mobiliteitsplan is zo eerlijk om te zeggen dat er een ‘overaanbod is aan parkeerplaatsen’ in en rond de binnenstad. Alleen wordt daar niet de consequentie aan verbonden om er dan ook een aantal af te schaffen, bij voorkeur de bovengrondse als u het ons vraagt. Dan kan de stad investeren in openbaar groen, in pleintjes, in woningen en winkels. Er is zo vaak gezegd dat er voor elke nieuwe ondergrondse plaats een bovengrondse zou worden afgeschaft. Dat is niet gebeurd.

Gezien de nabijheid van de K parking en de parking onder de Veemarkt is een bijkomende ondergrondse op die plaats een erg dure en in ons ogen onnodige operatie. Kan de investeringskost voor zo’n kleine ondergrondse parking trouwens ooit terugverdiend worden? Wij denken van niet.

Een ondergrondse parking voor bezoekers aan de stad is dus helemaal niet nodig. We steunen wel het voorstel om van de Houtmarkt een groene long te maken, een verbinding tussen het Begijnhofpark en het Plein. Het is een unieke kans (enig te Kortrijk). Te mooi om te verpesten met nieuwe parking.
En mag St.-Vincentius dan geen parking maken voor het eigen personeel, en eventueel voor bezoekers? Wel ja, als ze parking nodig hebben, moeten ze daar wat ons betreft vooral zelf voor zorgen.

Een groene Houtmarkt, het past bij elkaar, zeker als er bomen op staan. We durven er op rekenen dat bij de heraanleg de aanwezige (en mooie) bomen niet zullen worden afgezaagd, zoals op de parking Crematorium/Sportcentrum Lange Munte enkele maanden geleden.
De combinatie met de Academie kan inspirerend werken om van het plein een klein Middelheim te maken. Ook al een unieke kans voor Kortrijk.

Van ons mogen er best enkele plaatsen zijn voor autocars en voor kortparkeren. Die dienst voor Toerisme Kortrijk en het Museum 1302 ontvangen regelmatig groepen. Veel alternatieven voor autocars zijn er niet in de binnenstad.

Wij dromen ondertussen van een prachtige nieuwe Houtmarkt, een paradijs voor kunstliefhebbers en wandelaars, een verademing voor de nieuwe bewoners van Sint-Vincentius en alle bezoekers aan onze stad.

Samengevat:
1 er is objectief gezien en becijferd geen nood aan een extra parking
2 Groen maakt een duidelijke keuze om de auto van de straat (en de pleinen) te halen
3 Groen heeft een mooi alternatief: ‘Middelheim’ – misschien een design-variant?
4 St Vincentius moet zijn parkeerprobleem niet doorschuiven naar de stad
5 er moet wel nog eens nagedacht worden over parkeerruimte voor touringcars.

Er ontspon zich een heel debat. Schepen Leleu probeerde het hoge kostenplaatje te relativeren.
De studiekosten bedragen 253.000euro voor de ondergrondse parking en 136.800euro voor de studie over de heraanleg van de Houtmarkt en de Lange Brugstraat. De parking kost 2,6 miljoen. Sint-Vincentius bouwt dan zelf een parking die verbonden wordt met die van de stad. De schepen benadrukte dat er met Sint-Vincentius een verdeelsleutel is afgesproken om de kosten te helpen dragen. Daar staat echter niks van in het dossier. Vreemd allemaal …

Ingediend onder kortrijk en regio 1 reactie

Een reactie op “Vreemde parkeerlogica aan de Houtmarkt

  1. Steven schreef:

    Ik vind het vreemd dat de Academie in dit debat niet aan bod komt. Tot aan de sluiting van de St-Niklaaskliniek werd de grootste parkeerdruk in onze buurt immers ’s avonds gegenereerd door het samenvallen van het bezoekuur van de kliniek en de avondcursussen in de Academie. Momenteel kan de Houtmarkt de parkeerdruk door de Academie meestal wel aan.
    Geen publieke parking meer op de Houtmarkt betekent onvermijdelijk opnieuw elke avond het verdringen van deze tientallen wagens naar de omliggende straten. Ook de ‘politiek correcte’ academiestudent komt blijkbaar liever niet met de fiets (die schildersezel!) en wil zijn wagen zo dicht mogelijk bij zijn doel.
    Wat mij, als buurtbewoner, betreft dus : pro-academie, pro-groene invulling houtmarkt maar ook: pro-ondergrondse parking.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie