bartcaron.be

Communautair akkoord voldoet niet voor spirit.

Ingediend op februari 28th, 2008 door bartcaron

Wanneer is voor spirit een staatshervorming de moeite waard ?
Voor spirit is een staatshervorming de moeite waard als ze voldoet aan 3 eisen.

Ten eerste : worden er stappen vooruit gezet?
Ten tweede : zijn de toegevingen aanvaardbaar
Ten derde : zitten er geen maatregelen in die de toekomst hypothekeren

Dit akkoord is ondermaats. Het is zo weinig.

Er was ons veel voorgespiegeld.
Tien maanden, 300 dagen…. hebben wij en met ons de hele bevolking geluisterd naar de grote en ambitieuze communautaire boodschap van het Vlaams kartel. Tientallen keren werd er met de spierballen gerold, dag in dag uit werd door jullie trouw gezworen aan een ambitieuze staathervorming met onder meer gezondheidszorg en gezinsbeleid, werkgelegenheid, mobiliteit inclusief de NMBS, eigen beleid inzake personenbelasting enz. Ik citeer uit uw prrogramma: “De CD&V zal niet toetreden tot een federale regering indien er in het regeerakkoord geen duidelijke afspraken worden opgenomen over de realisatie van deze Vlaamse verzuchtingen”. Einde citaat. Uw partij…. mijnheer Van Rompuy….( naar hem wijzen wijzen), de CD&V zou niet voor minder gaan. Het Vlaamse kartel …  uiteraard ook niet.
En wat zien we vandaag ? We zien vandaag dat de bocht genomen is, een bocht ver weg van uw eigen programma. U gaat voor minder dan het minimum.

Want wat krijgen we nu voorgeschoteld ? We krijgen slecht twee heropgewarmde hapjes…..de huurwetgeving en de verkeersveiligheid. Na 300 dagen gepalaver. Moeten we ons tevreden stellen met iets dat amper gelijkt op een voorgerecht? Op het hoofdgerecht moeten we nog eens vijf maanden wachten. Vijf minuten politieke moed duurt straks meer dan een jaar en dan zijn we nog niet zeker dat we iets lekkers gepresenteerd gaan krijgen. Dit is de fanfare van honger en dorst.

Vorige week kwam de Vlaamse regering nochtans stevig uit de hoek. De minister-president stelde voorwaarden aan een mogelijke bijdrage tot een gezonder begrotingsresultaat van de federale overheid. Hij koppelde het Vlaams geld aan het afsluiten van een communautair akkoord. Geheel terecht volgens spirit. En mijnheer Peeters : ik heb begrepen dat de Vlaamse regering voor de tweede fase dezelfde voorwaarden stelt 
Zoniet zou je openlijk de vraag kunnen stellen of die Vlaamse regeringspartijen die aanwezig zijn in de federale regering, het Vlaamse regeerakkoord niet schenden?

Collega’s van de NV-A, wij geloven niet in uw ‘aritm

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Communautair akkoord voldoet niet voor spirit.

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie