bartcaron.be

Wat te doen met de lege kerken en kloosters?

Ingediend op februari 24th, 2008 door bartcaron

Religieus erfgoed zoekt nieuwe toekomst.
VCM organiseert dezer dagen twee studiedagen over Religieus Erfgoed. Zaterdag in de Abdij van Male in Brugge discussieerden zowat 250 mensen geanimeerd over dit schurende thema. Het is niet verwonderlijk. Steeds meer kerken komen leeg te staan of worden nog zeer weinig gebruikt. Hetzelfde met kloosters en pastorieën. Hoe moet dat verder?

In 1997 was er een gelijkaardige studiedag in Leuven. ik herinner me die nog levendig omdat het thema dan nog meer emoties losmaakte. Vooral de kerk voelde zich in haar kruis getast. Ook tijdens de voorbereiding van Brugge 2002, de culturele hoofdstad, kaartte ik het thema ook al aan. Brugge is nl. een stad waar 25 procent van het grondgebied in religieuze handen is (brr). Brugge kunnen we oudsher beschouwen als een centrum van katholicisme. De kerken, kloosters, kapellen, het seminarie en het bisschoppelijk paleis bepalen manifest het stadsbeeld. Ik pleitte toen ook voor hergebriuik en herbestemming, en de kerk bij monde van de bisschop reageerde behoorlijk furieus 

Tien jaar later zijn de geesten als wat minder emotioneel geladen. De kerkelijke overheid reageert niet meer zo verkrampt maar helemaal is de weerstand niet weg. De kerk erkent de problemen, maar wil die in de beste Pontius Pilatustraditie niet zelf aanpakken en heeft liefst dat de overheid zich ook niet teveel bemoeit. Stilstand dus.

Als ik die 10 jaar overschouw, dan kan ik niet anders dan stellen dat er bitter weinig weg is afgelegd. Vooral de overheden gefaald, de stedelijke, provinciale en Vlaamse. Nee, er is niet gewerkt aan de broodnodige visievorming, er is geen goede jandleiding gepubliceerd, geen best practices, er zijn zeer weinig realisaties op het terrein. Doodzonde. Ondertussen daalt het gebruik van de gebouwen en verkommert veel religieus erfgoed. Soms steekt het mercantiele de kop op. Congregaties bijv. verkopen hun eigendommen liever aan de meest biedende, dan zich vragen te stellen over de toekomstige functie van hun kloostergebouwen. En dan krijg je ook de meest commerciële en idiote invullingen, die getuigen van weinig of geen respect voor het origineel, en ver van enige spiritualiteit.

Mijn standpunt is dat we grondig moeten nadenken over ons religieus erfgped. Bewaren is nodig, maar niet stilstaan, en er daarom een nieuwe waardevolle invulling aan geven. Als niet-gelovige stel ik echter dat een religieus gebruik het beste is: een kerk dient immers voor de eredienst. Maar als die niet meer kan, dan moet er veel mogelijk zijn, voor zover het beantwoordt aan

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Wat te doen met de lege kerken en kloosters?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie