bartcaron.be

Onafhankelijke productiehuizen

Ingediend op februari 21st, 2008 door bartcaron

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de impact van de besparingen van de VRT inzake externe producties op de onafhankelijke productiehuizen
 

De heer Bart Caron: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, ik heb mijn vraag ingediend naar aanleiding van een aantal signalen die we opvangen vanuit de Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (VOTP) en een aantal productiehuizen.

Uit cijfers van de VOTP, die 22 van de belangrijkste Vlaamse productiehuizen overkoepelt, blijkt dat de sector in 2005 goed was voor een omzet van 135 miljoen euro. Daarmee werden 1089 voltijdse jobs gefinancierd. Met de jobs in de afgeleide sector van de facilitaire bedrijven erbij geeft dat volgens de VOTP een totaal van zo’n 6500 jobs. Die cijfers hebben enkel betrekking op de leden van het VOTP. Enkele belangrijke spelers, zoals Endemol, zijn daar nog niet bijgerekend.

Helaas zijn er nog geen recentere gegevens beschikbaar. Via een telefonische rondvraag hebben we toch wat gegevens verkregen, die erop wijzen dat er de voorbije maanden een probleem optreedt in de sector. Een aantal van die bedrijven heeft het moeilijk. Dat blijkt ook uit fusies en dergelijke meer. Een en ander wordt gekoppeld aan de recente besparing bij de VRT. De VRT is een belangrijke afnemer van producten bij externe productiehuizen. Als die bespaart, heeft dat natuurlijk meteen een effect op de sector.

In 2005 was 37 percent van de sectoromzet afkomstig van de openbare omroep. Dat is meer dan een derde. Die inkomsten zijn belangrijk voor de onafhankelijke productiehuizen. Ze vormen trouwens een heel belangrijk element in de creatieve ontwikkeling van onze audiovisuele sector en de diversiteit van de productiehuizen

In de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT wordt niet voldaan aan de maximale of minimale invulling, zoals die door sommigen worden voorgestaan. Toch is er een beperking van de groei, zodat het niet mogelijk is om het huidige niveau van bestellingen vol te houden. Die besparingen zouden 25 tot 30 miljoen euro bedragen. Vorig jaar heeft de omroep 77,6 miljoen euro besteed aan externe bestellingen. Als we de besparing lineair zouden doortrekken – ik neem aan dat dit niet zo zal gebeuren –, betekent dit een belangrijke daling voor de sector.

Er zijn weinig afnemers en bestellers. Het gaat niet om een kruidenierszaak. Een verandering heeft dan ook snel een effect op de sector.

Recente cijfers ontbreken. Wel zijn er aanwijzingen die duiden op belangrijke verschuivingen. Telesaurus wordt opgeslorpt door The Entertainment Group, Kanakna fusioneerde met Zodiak, Caviar en TV De Wereld zijn samengesmolten tot Caviar TV. Samengevat, er is heel wat beweging. Sommige bedrijven gaan ook op in Europese koepels, krijgen internationale aandeelhouders enzovoort. Op zich is dat niet zo vreemd: die wereld is altijd sterk in beweging geweest.

Er is een effect op de werkgelegenheid. Naar verluidt zijn er steeds minder mensen in vaste loondienst. Natuurlijk zijn er kleine bedrijven bij. In de sector wordt het verlies aan banen in de productiehuizen en de facilitaire bedrijven momenteel op 700 geschat. In het medialandschap is dat toch niet weinig. Sommige productiehuizen verwachten ook een al dan niet forse omzetdaling, die kan oplopen tot 70 percent.

Naast mijn bezorgdheid om de werkgelegenheid ben ik ook bekommerd om de creativiteit. Die bedrijven hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd, zeker inzake originele formats. Als we spreken over het omzetten van buitenlandse formats, is die bijdrage natuurlijk wel iets minder.

Een ander aspect van mijn vraag gaat over de interne productie bij de VRT. Ook daarover hebben we al klachten ontvangen van de productiehuizen. Door meer intern te produceren, is er een tekort aan knowhow en creativiteit. Daarom wordt een beroep gedaan op freelancers, van wie een aantal wordt weggeplukt uit de productiehuizen. Ook binnen de VRT wordt dat niet altijd met evenveel enthousiasme bekeken, omdat er spanningen zijn over de loonvorming van die mensen, problemen met de betalingen van de opdrachten. In verhouding met het loon van de mensen die in dienst zijn, krijgen ze veel meer.

Mijnheer de minister, het gaat over werk, over creativiteit, over de leefbaarheid van de sector, maar ook over de Vlaamse producties. Hebt u signalen opgevangen over de situatie in de sector van de productiehuizen? Klopt het dat de interne productiehuizen van de VRT de nieuwe opdrachten onvoldoende aankunnen en daarom dure expertise wegkopen bij externe productiehuizen? Plant u initiatieven om de sector te ondersteunen?

Ik had deze vraag ook ingediend bij minister Ceysens omdat het economische aspect minstens even belangrijk is als het creatieve gedeelte. Ik neem aan dat u een gecoördineerd antwoord kunt geven.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer Caron, er zijn heel wat opmerkingen geformuleerd, maar ik sluit me vooral aan bij de collega’s die bedenkingen hebben bij de onderbouw van uw vraag en de coherentie ervan ten aanzien van vroegere standpunten met betrekking tot de beheersovereenkomst en de opdracht van de VRT.

Naar aanleiding van uw vraag heb ik contact opgenomen met diverse actoren, namelijk de VOTP, de VRT en MediaNet Vlaanderen. Het minste wat we kunnen zeggen, is dat dit een zeer genuanceerd verhaal is. Wat u aanbrengt, is gebaseerd op gegevens die niet recent zijn. Het verwondert mij dat de VOTP alleen maar cijfers heeft van de eigen organisaties voor de jaren 2003 en 2005. We klagen er soms over dat de overheid laat is met de statistieken. Niet alleen heb ik geen cijfers gekregen voor 2007, maar zelfs niet voor 2006. Het is niet normaal dat een bedrijf uit de priv

Ingediend onder in de commissies Reacties uitgeschakeld voor Onafhankelijke productiehuizen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie