bartcaron.be

Motie over de bussen van De Lijn in Kortrijk

Ingediend op maart 19th, 2012 door bartcaron

Groen diende op de Gemeenteraad een motie in om op het stadsbestuur te roepen de dreigende besparingen bij de Lijn te helpen keren. Waar gaat het over:
– de Lijn moet op korte termijn 60 miljoen € dient te besparen,
– de Lijn pleegt hierover overleg met de lokale besturen,
– met de besparingsvoorstellen die nu de ronde doen, wordt wel degelijk gesneden wordt in het aanbod van de Lijn,
– er wordt gesnoeid in het aantal lijnen, in de frequentie van lijnen, de accommodatie van haltes, in de dienstverlening in daluren, zoals het avond-, nacht- en weekendaanbod.
Groen meent dat de verbinding tussen het station en Hoog-Kortrijk (Kulak, AZ) integendeel moet versterkt worden wegens zeer drukke bezetting. Ook de verbindingen met de deelgemeenten moeten maximaal gevrijwaard worden; bijv. lijn 3 passeert langs Guido Gezellelaan. Indien deze afgeschaft wordt, is er maar één bus meer om de twee uur.  Hierdoor is openbaar vervoer totaal niet meer interessant.
Groen vraagt te zoeken naar alternatieve besparingsmogelijkheden en naar een vlotte doorstroming. Groen Kortrijk bepleit het bevriezen van een aantal projecten rond de aanleg van nieuwe wegen, als deze ten minste niet nodig zijn om veiligheidsredenen; bijv. De N328 van de R8 ter hoogte van Heule naar de stad, de doortrekking van de R8 tussen de Oudenaardsesteenweg en de Doorniksesteenweg, parallel aan de Sint-Magriete-Houtemlaan).
De motie werd niet ter stemming gelegd. Schepen Guy Leleu beloofd immers alles in het werk te stellen om een beperking van het aanbod door de Lijn te voorkomen. Er was reeds een eerste overleg gevoerd, en er volgen er nog. We wachten eerst het resultaat af.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Motie over de bussen van De Lijn in Kortrijk

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie