bartcaron.be

Stadsfestival Novarock

Ingediend op maart 19th, 2012 door bartcaron

Via het verslag van het College vernamen we dat er een subsidie voor Novarock goedgekeurd werd van niet minder dan 39.500 euro voor 2012 en 35.000 euro in 2013. Dit kan alleen maar een versterking betekenen voor Kortrijk als muziek- en jongerenstad in het algemeen en Novarock in het bijzonder.

Maar, als we de doelstellingen bekijken die in de samenwerkingsovereenkomst met Novarock staan, stellen we vast dat deze grotendeels ook vervuld kunnen worden door andere organisaties.  Met andere woorden, er kan geen sprake zijn van een unieke positie die exclusieve ondersteuning van de stad verlangt. Deze organisaties, zoals Sinksen Vlas Vegas, Parkjazz, Mayday Mayday, Student Welcome Concert,…zijn ook al jarenlang in staat om de betere Belgische bands te programmeren, de stad in de picture te plaatsen, vrijwilligers te betrekken, kansen te bieden voor bands uit Kortrijk en West-Vlaanderen enz.
Als Kortrijk het meent met haar identiteit als muziek- en jongerenstad, gebiedt de eerlijkheid zich om ook deze festivals een kans te bieden op bijkomende financiële ondersteuning.  Elke organisatie die bijdraagt tot het muziekgebeuren in Kortrijk en in staat is om bovenstaande voorwaarden deels of volledig te vervullen, moet volgens ons kunnen genieten van een correcte toelage ten opzichte van wat op vandaag gegeven wordt.
Daarom vragen we de goedkeuring van het voorstel dat moet leiden tot een subsidiereglement voor alle muziekfestivals in Kortrijk. Hiermee krijgt elke organisatie een gelijke kans om in aanmerking te komen voor een broodnodige financiële injectie.
Dit voorstel werd ingediend door drie partijen, door Bert Herrewyn (sp.a), Bart Caron (Groen!)  en Eline Brugman (Open VLD).
Helaas wilde de gemeenteraad het niet goedkeuren.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Stadsfestival Novarock

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie