bartcaron.be

Een alternatief OCMW voor asielzoekers

Ingediend op december 16th, 2007 door bartcaron

Regelmatig ontmoet ik hoopvolle maar ontmoedigde mensen, op zoek naar papieren. Meestal hele families. Vertrokken uit wanhoop, om wat voor reden ook. Er is dringend nood aan een goede en duidelijke regeling. En zonder federale regering is er geen perspectief op een nieuwe regeling, die eindelijk een oplossing biedt voor mensen die hier al jaren verblijven, een job willen aanpakken en een toekomst creëren voor hun opgroeiende kinderen. Minister Dewael regulariseerde de voorbije jaren wel vrij veel dossiers, sinds de verkiezingen ligt dat grotendeels stil. Maar hij toonde weinig ‘menselijkheid’ in zijn aanpak.

Laat Onze Vrienden Blijven is een spontaan ontstane West-Vlaamse beweging die opkomt voor een humaan asielbeleid (zie www.laatonzevriendenblijven.be). Straks gaan we met z’n allen kerstdag vieren, lekker eten, vrienden uitnodigen, kortom, we vieren feest. Een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers kan dit niet. Laat staan kleren kopen, medicatie of zelfs het huis behoorlijk verwarmen. Voor de meeste mensen zonder papieren is de laatste OCMW steun weggevallen. Ook deze mensen hebben recht op een kerstfeest, meer nog, recht op basisvoorzieningen, zoals eten en kleren.
Om kerstmis solidair te vieren wordt een “Laat Onze Vrienden Blijven fonds” opgericht. Er wordt geld ingezameld in soort klein alternatief (privaat) OCMW op te starten. Er is in ons land immers geen enkele instantie die deze doelgroep financieel bijspringt. Ondertussen blijft de financiële situatie van deze mensen echter uiterst precair. Ze mogen zelfs niet eens werken. En dus zijn er veel die zwart werken.

Betuig je liefde op nr. 363-0255983-40 van Laat Onze Vrienden Blijven met als mededeling LOVB KERST. Dat doe ik ook. De vrienden beloven het geld op een correcte en transparante manier te gebruiken en een open boekhouding  te voeren. Daarvoor zullen zelfs cirteria gebruiken, iets waar de federale overheid tot vandaag niet eens toe kwam. Het gaat om financiële steun aan uitgeprocedeerde asielzoekers van wie ze het dossier kennen, en enkel op basis van vaste criteria. Ten eerste een wekelijkse financiële steun voor gezinnen zonder kostwinner, dus zonder een vader of een moeder die in het zwart (uit noodzaak) kan werken, ten tweede de betaling van de huurwaarborg bij verplichte verhuis wegens het gemis van een legaal verblijfsstatuut, ten terde een terugbetaling van niet RIZIV goedgekeurde medicatie op doktersvoorschrift en ten vierde een terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor Nederlandse lessen. Proficiat vrienden.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Een alternatief OCMW voor asielzoekers

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie