bartcaron.be

De cultuurnota’s en -plannen van de stad

Ingediend op december 12th, 2007 door bartcaron

 

The role of the opposition is to oppose. Dat ga ik doen. Vandaag begin ik niet met de bloemen, maar met de potten.
De inbreng van de politieke verantwoordelijken
Uw diensten, beste schepen/burgemeester, hebben de voorbije maanden 6 cultuurbabbels georganiseerd. Over bibliotheekwerking en over het kunstenbeleid van de stad, Erfgoed en Musea, Amateurkunsten, Evenementen en het Cultuurcentrum. Dat laatste morgen.
In de uitnodiging stond dat de stad graag haar plannen had gepresenteerd en je mening vroeg.
Mooi. Luisteren naar de mensen en de betrokkenen. Ik ben zelf al vier van de vijf keer aanwezig geweest op de boeiende babbels, enkel om te luisteren naar anderen, niet om m’n eigen zeg te doen. Maar wat me onwaarschijnlijk tegen de borst stoot, is dat de politieke beleidsverantwoordelijken van onze stad vooral uitblinken … in afwezigheid. Zeg maar in desinteresse. Komaan beste burgemeester, u bent 1 uurtje aanwezig geweest op het debat over het kunstenbeleid en u bent er dan nog in geslaagd te laten merken dat u de kunstenorganisaties in Kortrijk niet eens kan opnoemen. Ik durf wedden dat u niet weet wie er in onze stad subsidies krijgt van de Vlaamse Gemeenschap. Tot daar, maar de indruk geven dat u naar de mensen wil luisteren tijden die cultuurbabbels, en dan niet komen opdagen, dat is niet ernstig. Ik zie anders wel dat u aanwezig bent op de kunstmomenten met een hoog society gehalte, waar je blijkbaar interessanter volk tegenkomt. Uw opvolger, Christine Depuydt, is ook een halve avond gekomen, over erfgoed uiteraard. Tja, een groot respect voor het culturele veld blijkt uit dit alles niet echt.
Kijk, ik zit in het Vlaams parlement in de cultuurcommissie, ik draag in mijn stad geen beleidsverantwoordelijkheid, maar ik probeer toch naar de mensen te luisteren en ze aan te moedigen. Wat u doet is niet ernstig.
U, die respect zo hoog in vaandel draagt, brengt zelf weinig respect op voor het culturele veld in Kortrijk. Burgemeester, we zijn het gewoon lang te moeten luisteren naar u, luister dan eens kort naar de anderen.
Daarnaast, en ik zal erg duidelijk zijn, blijkt uit uw beleid en houding erg weinig waardering voor het verenigingsleven. Het was geen thema van een cultuurbabbel waard, en de verenigingen krijgen amper aandacht in de beleidsnota, en zeker al niet in het meerjarig strategisch plan waar we volgende week over zullen praten. EN dat voor een CD&V-er die zijn mond vol heeft over het middenveld, de warme samenleving, de gemeenschap. Zijn zij niet het cement van de samenleving? Of liever de ampersand?
En daarnaast, het is toch niet mogelijk dat er van de 4 laatste cultuurbabbels (tussen 20 november en morgen) maar 1 woord is terecht gekomen in het cultuurbeleidsplan of in de plannen van de musea. Ik houd er niet van als het beleid ‘doet alsof’. Ik hoop dat uw cultuurbeleidscoördinator, in wie ik vertrouwen heb, de ideeën wel meedraagt.
Musea
Over de beleidsplannen van de musea dan. Eerst wat er ontbreekt. U had nochtans beloofd dat er een ‘chapeau’ zou komen, een algemene visietekst over het erfgoedbeleid en het museumbeleid. Die is er dus weer niet bij, ondanks dat er in het cultuurbeleidsplan staat dat de musea ‘profileren binnen een gemeenschappelijke visie’ (pagina 50), ook de visienota van de erfgoedcel ontbreekt. Waar blijft die?
Mijn mening is: veel papier, maar weinig ideeën. veel blabla en weinig boem boem. Al wil ik eerlijk toegeven dat uit de beleidsplannen van het Broelmuseum en het Vlasmuseum blijkt dat er goede stappen vooruit zullen worden gezet. Goed, maar niet stevig genoeg. Ondanks mijn kritische kijk op het rapport Debrabandere, moet ik vaststellen dat er in de beleidsplannen een nog meer afgezwakte visie naar voor komt. Waarom dat gebrek aan moed? Verdorie, durf toch eens voluit te gaan voor een vernieuwd en hedendaags Vlasmuseum dat pakweg ‘In Flanders Fields’ naar de kroon steekt, en voor een Broelmuseum dat uit de kleinburgerlijke Kortrijkse cocon ontsnapt. Dat er iets met de collectie moet gebeuren, ziet toch een eerstejaars kunstgeschiedenis? Een inhaalbeweging voor hedendaagse kunst? Wat met de keramiekcollectie? Samenwerking met priv

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor De cultuurnota’s en -plannen van de stad

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie