bartcaron.be

Gehandicapt? Uw vrijheid ingeperkt …

Ingediend op december 12th, 2007 door bartcaron

Maandag waren er er voor mij twee belangrijke studiedagen. Over de levenskwaliteit van personen met een handicap en over de wisselwerking tussen het Deeltijds Kunstonderwijs en de amateurkunsten. Twee totaal verschillende onderwerpen uit mijn uiteenlopende politieke gebieden.
Ik zat in een panelgesprek op de eerste studiedag. Vier jaar geleden keek men ook vooruit naar de zorg voor morgen. Vier jaar later is er eigenlijk nog weinig veranderd. Er is wat meer geld, dat wel. Als ik zelf de vergelijking maak, voor personen met een handicap, met het begin van de legislatuur, bij het aantreden van Inge Vervotte dus, zie ik weinig verandering. Er is al jaren gedonder over de wachtlijsten, en steeds worden ze langer. Er is jaren discussie over een neiuwe organisatievorm, en tergend traag worden piepkleine stapjes gezet. De kern van de historie is eigenlijk simpel. Zorgbehoevenden willen hun leven zelf sturen, en daar zijn eenvormige instellingen niet het goede antwoord op. Personen met een handicap willen, net als u of ik, kunnen beslissen of ze liever thuis of in een voorziening wonen, thuiszorg willen krijgen, als ze naar de film of het voetbal willen, enz. Maar nog steeds zijn vooral aangewezen op de bestaande residentiële voorzieningen, met vaste schema’s en smaakloze grootkeuken (bah). Die doen hun werk behoorlijk goed, daar niet van. Stel je zelf voor dat je daar zelf dag in dag uit moet verblijven … De nieuwe vormen (PAB en PGB) werken met assistenten, met toegewezen budgetten onder de verantwoordelijkheid van de persoon met een handicap of zijn omgeving. Ze vertegenwoordigen slechts 25% van de toegewezen gelden uit. En toch zijn ze goedkoper dan de traditionele zorgvormen. Waarom verandert dat niet, zal u zich misschien afvragen? Ja, er spelen duidelijke belangen, belangen van de grote zuilen (vooral de grote christelijke) die nu de lakens (sic) uitdelen. Ja, ze menen het best goed, maar het gaat ook en vooral om macht, of liever de vrees aan invloed in te boeten, om geld.. En natuurlijk zijn er gewoontes en routines, en is er veel tegenstand bij veranderingen. Ook in de administratie van de Vlaamse Gemeenschap (het Vlaams Fonds, nu VAPG). Maar toch. De ministers (Inge Vervotte en Steven Vanackere) zijn best fijne mensen, maar staan sterk onder de invloed van hun machtsrijke omgeving en dus …. beweegt er weinig.

Er wordt geïnvesteerd in complexe regelgeving, zorggradatie en zorgregie, in zorgregio’s en nog veel meer moois, waar vooral technocraten beter van worden, meestal niet de mensen die zorg nodig hebben. We verliezen in Vlaanderen oeverloos veel tijd. In het buitenland zijn er veel inspirerende zorgmodellen, zijn er al veel meer stappen gezet … Vlaanderen toont zich eens te meer als een conservatieve regio …

En het Deeltijds Kunstonderwijs. Ook daar kunnen we ook een grote boom over opzetten. Dat doen we later wel nog eens ….

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Gehandicapt? Uw vrijheid ingeperkt …

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie