bartcaron.be

Kortrijk, paradijs van de lange arm

Ingediend op maart 13th, 2012 door bartcaron

Een blog over een beslissing in Kortrijk, die misschien wel in meer Vlaamse steden aan de orde is. In mijn stad verschijnen op de begroting plots enkele nieuwe subsidies. Behoorlijke bedragen. Buiten reglement, maar op naam. Bizar. Bij nader toezien blijkt de politiek niet ver uit de buurt te zijn. Ik wil de betrokkenen best hun subsidie gunnen, maar ik vind het voor hen wel erg dat ze die op deze wijze verwerven.

Neem de onvolprezen beurs Interieur. Plots verschijnt een nieuwe begrotingspost met een subsidie van 150.000 euro. Out of the blue, voor het eerst zelfs.  Ik vind het ook al bizar dat in tijden van financiële krapte een dergelijke subsidie wordt ingeschreven in de stadsbegroting. Het is een hoger bedrag dan de subsidie aan alle professionele kunstenorganisaties van Kortrijk, hoger dan de dotatie aan de schouwburg, hoger dan de subsidies aan alle verenigingen. Met alle liefde voor Interieur, maar dit is een slecht signaal.

En er is een ander dossier. Er wordt een subsidie toegekend aan een lokaal rockfestival dat naar de naam Novarock luistert. Waar kent u de eerste twee lettergrepen van? Van Rerum Novarum dus, blijkbaar goed voor 39.500 euro. Zomaar? Of uit grote liefde voor de rockmuziek, of voor stedelijke evenementen? Er zijn nog meer festivals, maar die krijgen veel minder geld. De uitleg van de cultuurschepen is dat dit festival in eerste klasse speelt. Onder ons gezegd, dat is niet zo. Het is een heel toegankelijke programmering, best degelijk, maar niet zo uitzonderlijk. Elders in Vlaanderen zou zo’n festival zonder veel subsidie verder blijven leven en groeien. Als het echt eerste klasse zou zijn, dan moet het festival subsidie vragen aan de minister van Cultuur. Er zijn projectmiddelen voor muziek, maar het lukt blijkbaar niet om daar een positief advies te krijgen. Dat is de echte toetssteen.

Laat ons het niet te ver zoeken, zoek het maar in de politiek, of in een restant van de verzuiling …. Natuurlijk levert de band met onze katholieke vrienden de verklaring. Wat in Kortrijk gebeurt, kan je nog best omschrijven als ouderwetse vriendjespolitiek! Het lijkt bijna op zelfbediening. De manifestaties van de eigen ACW-zuil moeten het subsidiereglement (van de semiprofessionele organisaties) niet eens meer volgen, ze worden op hun wenken bediend.
Och, Novarock mag van mij goed gesubsidieerd worden – wij zijn blij dat het bestaat en willen het ook steunen –  maar dan op een eerlijke / objectieve wijze. Via een subsidiereglement dus. En met een gelijke lat voor elke manifestatie. Er zijn in Kortrijk nog fijne festivals zoals Vlas Vegas, Parkjazz, Festival van Vlaanderen enz.

Is iedereen gelijk voor de wet? Of enkel als ze uit eigen zuil komen? Ik vind het niet fijn in een stad te wonen waarin sommige initiatieven moeten knokken voor elke euro en soms zelfs tegengewerkt worden, omdat ze niet de juiste politieke kleur hebben, terwijl anderen met opmerkelijke liefde en goed bediend worden.

Merkwaardig is dat het kersverse rapport van de cultuurintendant – dat rapport zet de strategische keuzes voor Cultuur in Kortrijk uit – niet eens spreekt over Novarock. Kortrijk ook muziekstad? Naast designstad? Naast warme stad? Dat is zo typisch Kortrijk, het wil in alles uitblinken, maar bij gebrek aan heldere keuzes is het in alles middelmatig. En dat verklaart dergelijke wafelijzerpolitiek. Stefaan De Clerck mag zijn vrienden van Interieur bedienen als het ACW vrijgeleide krijgt voor Novarock.

Het is vooral jammer voor deze organisaties zelf. Hun blazoen wordt besmeurd door dit soort politiek gekonkel. En dus moeten we concluderen dat alle festivals gelijk zijn, maar sommige iets minder gelijk omdat ze een langere arm hebben.
Rijk Kortrijk, arme mentaliteit.

Ingediend onder mijn gedacht 2 reacties

2 reacties op “Kortrijk, paradijs van de lange arm

  1. KD schreef:

    Een correcte analyse me dunkt. Elke inwoner : vereniging van Kortrijk heeft recht op een transparant (cultureel) beleid en duidelijke keuzes.

    Een reglement uitvaardigen veronderstelt echter een jaarlijks terugkerend beleid met bijbehorend begroting, een adviescommissie met onafhankelijke (?) adviseurs, afrekeninge edm….

    Nieuwe vraag : hoe verloopt de honorering van de nieuwe cultuurintendant. Middels een managementvennootschap ? … Of is hij deeltijds/voltijds werknemer van de stad ?  … En in welke (on)afhankelijkheid kan hij werken ?

  2. Bart Caron schreef:

    De cultuurintendant factureert als zaakvoerder van zijn eigen vennootschap aan de stad. Hij heeft een akkoord voor een beperkt aantal uren per week en per jaar. Hij werkt formeel buiten het organogram van de stad. Maar het is wel duidelijk dat zijn rapport en zijn adviezen worden gevalideerd door het bestuur, door het college, de schepen en het formele diensthoofd (stadssecretaris).

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie