bartcaron.be

Pilkem Ridge

Ingediend op juli 24th, 2007 door bartcaron

Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening over de resultaten van het in 2002 gedane waardenonderzoek van de oorlogssite Pilkem Ridge.

In het kader van het (archeologisch) waardenonderzoek van de oorlogssite ‘Pilkem Ridge’ in St. Jan nabij Ieper werd in 2002 door toenmalig Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, Paul Van Grembergen aan het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium de opdracht gegeven een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit te voeren.

Het was als erfgoedminister niet zijn bedoeling zich te mengen in de discussie omtrent de al dan niet noodzakelijke doortrekking van de A19, maar wel wou hij op een wetenschappelijke basis een inzicht verwerken van de erfgoedwaarden (vooral archeologische en cultuurlandschappelijke waarden) die door een doortrekking of bepaalde trajectvarianten zouden gehypothekeerd worden (lees: op de schop halen).

Deze studie was spijtig genoeg niet klaar voor de verkiezingen en voor de installatie van de nieuwe Vlaamse regering. Ondanks zijn objectieve, wetenschappelijke benadering van het terrein is sindsdien niets meer van deze studie vernomen.

Terecht wordt op vele fora gepleit voor wetenschappelijk onderzoek als basis voor doordachte politieke beslissingen, maar je moet dan ook hanteren als een element die bijdraagt tot een volwaardige beoordelingsbasis. Ik neem aan dat het waardenonderzoek heel interessante bevindingen heeft opgeleverd. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar de resultaten. Gelet op het belang van de site meen ik ook dat het nuttig zou zijn dat ze kunnen worden gepubliceerd.

Ondertussen zijn we 2007 en is de doortrekking van de N8 weer brandend actueel. Getuige hiervan is het principiële groene licht van de Vlaamse regering op 23 maart voor de nieuwe verbindingsweg Ieper-Veurne. Daarmee komt de oplossing voor het dossier N8-A19 een stap dichterbij.

Eerst moet er wel nog een milieueffectrapport (Mer) en een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt waarvan de resultaten in de eerste helft van april ter inzage zullen gelegd worden bij de betrokken gemeentebesturen. Maar de minister-president zei in de communicatie dat er met de leefbaarheid in de dorpen en een goede verkeersafwikkeling rekening zal gehouden worden. 

Dat de doortrekking van de A19 definitief afgevoerd werd, onder meer vanwege van het slagveld van Pilkem Ridge? Nu wordt echter stilaan duidelijk hoe de nieuwe verbinding Ieper-Veurne er zal uitzien.

Daarom meneer de minister wil ik u volgende vragen stellen:

1. Is het archeologisch waardenonderzoek van de oorlogssite ‘Pilkem Ridge’ in St. Jan nabij Ieper afgerond? 
 
2. Zo ja, welke zijn de belangrijkste bevindingen?

3. Hebben de resultaten van het onderzoek meegespeeld in de beslissing van de Vlaamse regering van 23 maart 2007 m.b.t. het trac

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Pilkem Ridge

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie